Si obres aquesta pàgina des del mòbil, i no veus la taula sencera, pots desplaçar-la horitzontalment, o pots posar el mòbil amb la pantalla apaïsada per veure tot l'ample de la taula.


El jugador de la columna de l'esquerra és el responsable d'iniciar la partida.

Setmana 1, ronda 1:
Del 01/04/2019 al 21/04/2019
@SORRALL94 524 3 0 398 @Tarroja73
@Teflavi 428 3 0 341 @ainamvm
@joanmayor 412 0 3 431 @montse_1008
@joanagustimaragall 555 3 0 371 @Marta_S_R
@miroemilia46 326 0 3 350 @Nafosca
@lovidebatea 520 3 0 347 @francesc71
@albertrcapdevila 377 3 0 334 @vnebreda
@rafael.canosa 492 3 0 478 @mrmestre
@dontomo 398 0 3 420 @joansuauriu
@fimase 476 3 0 395 @xaviktm
@moominot 387 0 3 441 @goland1
@afbourdiol 538 3 0 303 @nbrugat
@xalbons NO JUGA
Setmana 1, ronda 2:
Del 01/04/2019 al 21/04/2019
@goland1 493 3 0 325 @afbourdiol
@xaviktm 440 0 3 534 @moominot
@joansuauriu 363 0 3 535 @fimase
@mrmestre 550 3 0 432 @dontomo
@vnebreda 436 0 3 509 @rafael.canosa
@francesc71 305 0 3 492 @albertrcapdevila
@Nafosca 390 0 3 440 @lovidebatea
@Marta_S_R 410 0 3 463 @miroemilia46
@montse_1008 355 0 3 409 @joanagustimaragall
@ainamvm 542 3 0 471 @joanmayor
@Tarroja73 353 3 0 274 @Teflavi
@xalbons 396 0 3 547 @SORRALL94
@nbrugat NO JUGA
Setmana 1, ronda 3:
Del 01/04/2019 al 21/04/2019
@Teflavi 504 3 0 401 @xalbons
@joanmayor 495 3 0 297 @Tarroja73
@joanagustimaragall 478 3 0 390 @ainamvm
@miroemilia46 444 3 0 380 @montse_1008
@lovidebatea 439 3 0 319 @Marta_S_R
@albertrcapdevila 442 0 3 508 @Nafosca
@rafael.canosa 419 3 0 413 @francesc71
@dontomo 589 3 0 477 @vnebreda
@fimase 399 0 3 467 @mrmestre
@moominot 409 0 3 429 @joansuauriu
@afbourdiol 291 0 3 388 @xaviktm
@nbrugat 413 0 3 428 @goland1
@SORRALL94 NO JUGA
Setmana 2, ronda 4:
Del 08/04/2019 al 28/04/2019
@xaviktm 427 3 0 368 @nbrugat
@joansuauriu 404 3 0 376 @afbourdiol
@mrmestre 498 0 3 517 @moominot
@vnebreda 427 0 3 457 @fimase
@francesc71 376 0 3 401 @dontomo
@Nafosca 412 0 3 444 @rafael.canosa
@Marta_S_R 461 0 3 538 @albertrcapdevila
@montse_1008 415 0 3 456 @lovidebatea
@ainamvm 437 0 3 443 @miroemilia46
@Tarroja73 303 0 3 524 @joanagustimaragall
@xalbons 375 0 3 441 @joanmayor
@SORRALL94 444 3 0 344 @Teflavi
@goland1 NO JUGA
Setmana 2, ronda 5:
Del 08/04/2019 al 28/04/2019
@joanmayor 321 0 3 604 @SORRALL94
@joanagustimaragall 417 3 0 409 @xalbons
@miroemilia46 381 0 3 404 @Tarroja73
@lovidebatea 433 0 3 493 @ainamvm
@albertrcapdevila 391 3 0 370 @montse_1008
@rafael.canosa 423 3 0 363 @Marta_S_R
@dontomo 646 3 0 437 @Nafosca
@fimase 364 0 3 419 @francesc71
@moominot 428 3 0 379 @vnebreda
@afbourdiol 327 0 3 414 @mrmestre
@nbrugat 377 3 0 361 @joansuauriu
@goland1 507 3 0 428 @xaviktm
@Teflavi NO JUGA
Setmana 2, ronda 6:
Del 08/04/2019 al 28/04/2019
@joansuauriu 424 3 0 314 @goland1
@mrmestre 431 3 0 334 @nbrugat
@vnebreda 406 3 0 367 @afbourdiol
@francesc71 426 3 0 340 @moominot
@Nafosca 387 3 0 351 @fimase
@Marta_S_R 465 0 3 470 @dontomo
@montse_1008 369 0 3 422 @rafael.canosa
@ainamvm 457 3 0 441 @albertrcapdevila
@Tarroja73 462 3 0 382 @lovidebatea
@xalbons 429 0 3 482 @miroemilia46
@SORRALL94 457 3 0 421 @joanagustimaragall
@Teflavi 399 3 0 365 @joanmayor
@xaviktm NO JUGA
Setmana 3, ronda 7:
Del 15/04/2019 al 05/05/2019
@joanagustimaragall 492 3 0 347 @Teflavi
@miroemilia46 347 0 3 457 @SORRALL94
@lovidebatea 372 0 3 444 @xalbons
@albertrcapdevila 398 0 3 485 @Tarroja73
@rafael.canosa 365 3 0 257 @ainamvm
@dontomo 380 3 0 367 @montse_1008
@fimase 408 3 0 333 @Marta_S_R
@moominot 385 0 3 408 @Nafosca
@afbourdiol 288 0 3 447 @francesc71
@nbrugat 404 0 3 454 @vnebreda
@goland1 438 0 3 486 @mrmestre
@xaviktm 488 3 0 412 @joansuauriu
@joanmayor NO JUGA
Setmana 3, ronda 8:
Del 15/04/2019 al 05/05/2019
@mrmestre 487 3 0 369 @xaviktm
@vnebreda 490 3 0 412 @goland1
@francesc71 477 3 0 353 @nbrugat
@Nafosca 277 0 3 448 @afbourdiol
@Marta_S_R 495 3 0 349 @moominot
@montse_1008 415 0 3 416 @fimase
@ainamvm 472 3 0 358 @dontomo
@Tarroja73 393 3 0 303 @rafael.canosa
@xalbons 332 0 3 447 @albertrcapdevila
@SORRALL94 540 3 0 506 @lovidebatea
@Teflavi 471 3 0 360 @miroemilia46
@joanmayor 402 0 3 475 @joanagustimaragall
@joansuauriu NO JUGA
Setmana 3, ronda 9:
Del 15/04/2019 al 05/05/2019
@miroemilia46 349 0 3 358 @joanmayor
@lovidebatea 424 0 3 439 @Teflavi
@albertrcapdevila 398 0 3 474 @SORRALL94
@rafael.canosa 389 0 3 483 @xalbons
@dontomo 383 0 3 426 @Tarroja73
@fimase 253 0 3 531 @ainamvm
@moominot 377 0 3 388 @montse_1008
@afbourdiol 368 0 3 398 @Marta_S_R
@nbrugat 373 0 3 428 @Nafosca
@goland1 402 0 3 437 @francesc71
@xaviktm 390 0 3 470 @vnebreda
@joansuauriu 413 3 0 384 @mrmestre
@joanagustimaragall NO JUGA
Setmana 4, ronda 10:
Del 22/04/2019 al 12/05/2019
@vnebreda 374 3 0 328 @joansuauriu
@francesc71 410 3 0 409 @xaviktm
@Nafosca 399 0 3 547 @goland1
@Marta_S_R 456 3 0 343 @nbrugat
@montse_1008 444 3 0 404 @afbourdiol
@ainamvm 406 0 3 463 @moominot
@Tarroja73 397 0 3 410 @fimase
@xalbons 391 0 3 457 @dontomo
@SORRALL94 475 3 0 417 @rafael.canosa
@Teflavi 404 3 0 366 @albertrcapdevila
@joanmayor 373 0 3 435 @lovidebatea
@joanagustimaragall 568 3 0 404 @miroemilia46
@mrmestre NO JUGA
Setmana 4, ronda 11:
Del 22/04/2019 al 12/05/2019
@lovidebatea 491 3 0 484 @joanagustimaragall
@albertrcapdevila 479 3 0 465 @joanmayor
@rafael.canosa 367 0 3 508 @Teflavi
@dontomo 441 0 3 529 @SORRALL94
@fimase 419 3 0 388 @xalbons
@moominot 405 0 3 406 @Tarroja73
@afbourdiol 433 3 0 421 @ainamvm
@nbrugat 366 0 3 465 @montse_1008
@goland1 398 0 3 458 @Marta_S_R
@xaviktm 513 3 0 397 @Nafosca
@joansuauriu 442 3 0 338 @francesc71
@mrmestre 474 3 0 374 @vnebreda
@miroemilia46 NO JUGA
Setmana 4, ronda 12:
Del 22/04/2019 al 12/05/2019
@francesc71 587 3 0 371 @mrmestre
@Nafosca 400 3 0 355 @joansuauriu
@Marta_S_R 383 0 3 488 @xaviktm
@montse_1008 390 0 3 410 @goland1
@ainamvm 386 0 3 417 @nbrugat
@Tarroja73 459 3 0 397 @afbourdiol
@xalbons 459 3 0 430 @moominot
@SORRALL94 431 3 0 329 @fimase
@Teflavi 364 0 3 520 @dontomo
@joanmayor 432 3 0 368 @rafael.canosa
@joanagustimaragall 415 0 3 423 @albertrcapdevila
@miroemilia46 480 0 3 530 @lovidebatea
@vnebreda NO JUGA
Setmana 5, ronda 13:
Del 29/04/2019 al 19/05/2019
@albertrcapdevila 329 0 3 473 @miroemilia46
@rafael.canosa 389 0 3 478 @joanagustimaragall
@dontomo 320 0 3 509 @joanmayor
@fimase 408 0 3 560 @Teflavi
@moominot 509 3 0 499 @SORRALL94
@afbourdiol 478 3 0 444 @xalbons
@nbrugat 376 0 3 467 @Tarroja73
@goland1 443 0 3 449 @ainamvm
@xaviktm 397 3 0 358 @montse_1008
@joansuauriu 412 3 0 410 @Marta_S_R
@mrmestre 433 3 0 385 @Nafosca
@vnebreda 477 0 3 597 @francesc71
@lovidebatea NO JUGA
Setmana 5, ronda 14:
Del 29/04/2019 al 19/05/2019
@Nafosca 357 3 0 288 @vnebreda
@Marta_S_R 337 0 3 448 @mrmestre
@montse_1008 368 0 3 424 @joansuauriu
@ainamvm 466 3 0 405 @xaviktm
@Tarroja73 400 3 0 389 @goland1
@xalbons 516 3 0 454 @nbrugat
@SORRALL94 519 3 0 364 @afbourdiol
@Teflavi 372 0 3 484 @moominot
@joanmayor 450 3 0 339 @fimase
@joanagustimaragall 471 3 0 338 @dontomo
@miroemilia46 409 0 3 456 @rafael.canosa
@lovidebatea 376 0 3 428 @albertrcapdevila
@francesc71 NO JUGA
Setmana 5, ronda 15:
Del 29/04/2019 al 19/05/2019
@rafael.canosa 475 3 0 445 @lovidebatea
@dontomo 389 0 3 423 @miroemilia46
@fimase 360 0 3 550 @joanagustimaragall
@moominot 433 0 3 435 @joanmayor
@afbourdiol 380 0 3 460 @Teflavi
@nbrugat 331 0 3 499 @SORRALL94
@goland1 436 3 0 370 @xalbons
@xaviktm 352 0 3 479 @Tarroja73
@joansuauriu 433 3 0 403 @ainamvm
@mrmestre 400 0 3 436 @montse_1008
@vnebreda 389 0 3 440 @Marta_S_R
@francesc71 446 3 0 430 @Nafosca
@albertrcapdevila NO JUGA
Setmana 6, ronda 16:
Del 06/05/2019 al 26/05/2019
@Marta_S_R 433 3 0 417 @francesc71
@montse_1008 304 0 3 494 @vnebreda
@ainamvm 389 3 0 326 @mrmestre
@Tarroja73 381 0 3 395 @joansuauriu
@xalbons 480 3 0 346 @xaviktm
@SORRALL94 423 3 0 373 @goland1
@Teflavi 443 3 0 400 @nbrugat
@joanmayor 526 3 0 367 @afbourdiol
@joanagustimaragall 496 3 0 374 @moominot
@miroemilia46 437 0 3 523 @fimase
@lovidebatea 458 3 0 451 @dontomo
@albertrcapdevila 489 3 0 411 @rafael.canosa
@Nafosca NO JUGA
Setmana 6, ronda 17:
Del 06/05/2019 al 26/05/2019
@dontomo 545 3 0 418 @albertrcapdevila
@fimase 444 3 0 401 @lovidebatea
@moominot 470 3 0 396 @miroemilia46
@afbourdiol 503 3 0 309 @joanagustimaragall
@nbrugat 327 0 3 422 @joanmayor
@goland1 399 0 3 402 @Teflavi
@xaviktm 409 0 3 523 @SORRALL94
@joansuauriu 412 0 3 453 @xalbons
@mrmestre 456 3 0 436 @Tarroja73
@vnebreda 363 0 3 420 @ainamvm
@francesc71 379 0 3 397 @montse_1008
@Nafosca 409 3 0 339 @Marta_S_R
@rafael.canosa NO JUGA
Setmana 6, ronda 18:
Del 06/05/2019 al 26/05/2019
@montse_1008 454 3 0 401 @Nafosca
@ainamvm 433 3 0 397 @francesc71
@Tarroja73 359 0 3 431 @vnebreda
@xalbons 385 0 3 479 @mrmestre
@SORRALL94 503 3 0 316 @joansuauriu
@Teflavi 454 3 0 430 @xaviktm
@joanmayor 484 3 0 349 @goland1
@joanagustimaragall 487 3 0 312 @nbrugat
@miroemilia46 423 3 0 356 @afbourdiol
@lovidebatea 457 3 0 386 @moominot
@albertrcapdevila 347 0 3 525 @fimase
@rafael.canosa 473 3 0 408 @dontomo
@Marta_S_R NO JUGA
Setmana 7, ronda 19:
Del 13/05/2019 al 02/06/2019
@fimase 304 0 3 418 @rafael.canosa
@moominot 449 0 3 461 @albertrcapdevila
@afbourdiol 361 0 3 447 @lovidebatea
@nbrugat 353 0 3 462 @miroemilia46
@goland1 470 0 3 514 @joanagustimaragall
@xaviktm 399 0 3 501 @joanmayor
@joansuauriu 333 0 3 489 @Teflavi
@mrmestre 492 3 0 395 @SORRALL94
@vnebreda 351 0 3 440 @xalbons
@francesc71 533 3 0 342 @Tarroja73
@Nafosca 376 0 3 405 @ainamvm
@Marta_S_R 419 3 0 345 @montse_1008
@dontomo NO JUGA
Setmana 7, ronda 20:
Del 13/05/2019 al 02/06/2019
@ainamvm 492 3 0 446 @Marta_S_R
@Tarroja73 564 3 0 354 @Nafosca
@xalbons 465 3 0 460 @francesc71
@SORRALL94 504 3 0 436 @vnebreda
@Teflavi 377 0 3 460 @mrmestre
@joanmayor 450 3 0 399 @joansuauriu
@joanagustimaragall 459 3 0 439 @xaviktm
@miroemilia46 424 0 3 444 @goland1
@lovidebatea 512 3 0 380 @nbrugat
@albertrcapdevila 477 3 0 363 @afbourdiol
@rafael.canosa 480 3 0 437 @moominot
@dontomo 450 0 3 461 @fimase
@montse_1008 NO JUGA
Setmana 7, ronda 21:
Del 13/05/2019 al 02/06/2019
@moominot 485 3 0 420 @dontomo
@afbourdiol 409 0 3 450 @rafael.canosa
@nbrugat 465 3 0 458 @albertrcapdevila
@goland1 488 3 0 410 @lovidebatea
@xaviktm 421 0 3 436 @miroemilia46
@joansuauriu 323 0 3 499 @joanagustimaragall
@mrmestre 544 3 0 497 @joanmayor
@vnebreda 492 0 3 519 @Teflavi
@francesc71 426 0 3 505 @SORRALL94
@Nafosca 433 3 0 393 @xalbons
@Marta_S_R 525 3 0 404 @Tarroja73
@montse_1008 426 3 0 419 @ainamvm
@fimase NO JUGA
Setmana 8, ronda 22:
Del 20/05/2019 al 09/06/2019
@Tarroja73 368 0 3 395 @montse_1008
@xalbons 432 3 0 416 @Marta_S_R
@SORRALL94 470 3 0 442 @Nafosca
@Teflavi 327 0 3 457 @francesc71
@joanmayor 485 3 0 430 @vnebreda
@joanagustimaragall 430 3 0 400 @mrmestre
@miroemilia46 493 3 0 305 @joansuauriu
@lovidebatea 495 0 3 510 @xaviktm
@albertrcapdevila 410 0 3 454 @goland1
@rafael.canosa 359 0 3 420 @nbrugat
@dontomo @afbourdiol
@fimase 380 0 3 444 @moominot
@ainamvm NO JUGA
Setmana 8, ronda 23:
Del 20/05/2019 al 09/06/2019
@afbourdiol 309 0 3 380 @fimase
@nbrugat 413 0 3 491 @dontomo
@goland1 457 0 3 540 @rafael.canosa
@xaviktm 390 0 3 451 @albertrcapdevila
@joansuauriu 344 0 3 404 @lovidebatea
@mrmestre 391 0 3 451 @miroemilia46
@vnebreda 386 0 3 398 @joanagustimaragall
@francesc71 399 3 0 326 @joanmayor
@Nafosca 458 3 0 378 @Teflavi
@Marta_S_R 579 3 0 476 @SORRALL94
@montse_1008 468 0 3 506 @xalbons
@ainamvm 575 3 0 434 @Tarroja73
@moominot NO JUGA
Setmana 8, ronda 24:
Del 20/05/2019 al 09/06/2019
@xalbons 384 0 3 396 @ainamvm
@SORRALL94 404 3 0 368 @montse_1008
@Teflavi 436 3 0 389 @Marta_S_R
@joanmayor 461 3 0 338 @Nafosca
@joanagustimaragall 400 3 0 388 @francesc71
@miroemilia46 475 3 0 445 @vnebreda
@lovidebatea 496 3 0 457 @mrmestre
@albertrcapdevila 445 3 0 356 @joansuauriu
@rafael.canosa 356 0 3 443 @xaviktm
@dontomo 473 3 0 441 @goland1
@fimase 435 3 0 374 @nbrugat
@moominot 437 3 0 383 @afbourdiol
@Tarroja73 NO JUGA
Setmana 8, ronda 25:
Del 20/05/2019 al 09/06/2019
@nbrugat 475 3 0 377 @moominot
@goland1 449 3 0 446 @fimase
@xaviktm 323 0 3 385 @dontomo
@joansuauriu 398 0 3 432 @rafael.canosa
@mrmestre 574 3 0 392 @albertrcapdevila
@vnebreda 403 3 0 373 @lovidebatea
@francesc71 410 3 0 399 @miroemilia46
@Nafosca 331 0 3 419 @joanagustimaragall
@Marta_S_R 430 3 0 421 @joanmayor
@montse_1008 386 0 3 390 @Teflavi
@ainamvm 367 0 3 520 @SORRALL94
@Tarroja73 381 0 3 429 @xalbons
@afbourdiol NO JUGA

Aquest web usa galetes pròpies i de tercers. Més informació...

La configuració de les galetes d'aquest web està definida per a "permetre galetes" i d'aquesta forma oferir-vos una millor experiència de navegació. Si continueu visitant aquest lloc web sense canviar-ne la configuració, accepteu l'ús de galetes per a proporcionar-vos una millor experiència possible de navegació. Si continueu utilitzant aquest lloc web sense necessitat de canviar la configuració de les galetes, o feu clic a "D'acord" de sota, aleshores esteu acceptant això.

Tanca