Si obres aquesta pàgina des del mòbil, i no veus la taula sencera, pots desplaçar-la hortizontalment, o pots posar el mòbil amb la pantalla apaïsada per veure tot l'ample de la taula.


El jugador de la columna de l'esquerra és el responsable d'iniciar la partida.

Setmana 1, ronda 1:
Del 17/12/2018 al 23/12/2018
@anushka12 443 3 0 391 @xalbons
@Nafosca 369 0 3 538 @albertrcapdevila
@elena.dominguezmorales.9 292 0 3 393 @dontomo
@joancapdevila 304 0 3 472 @lovidebatea
@montse_1008 402 0 3 443 @antoniriera2
@afbourdiol 411 0 3 412 @piti.70
@jjj666 438 3 0 365 @ainamvm
@estocolm 411 0 3 442 @moominot
@tarroja73 509 3 0 461 @mestreisaac
@xavi_arderius 474 3 0 451 @rafael.canosa
@rger 533 3 0 431 @totoro322
@fimase 422 3 0 357 @pusajan.215
@Marta_S_R NO JUGA
Setmana 1, ronda 2:
Del 17/12/2018 al 23/12/2018
@totoro322 390 0 3 458 @fimase
@rafael.canosa 350 0 3 428 @rger
@mestreisaac 415 3 0 341 @xavi_arderius
@moominot 355 0 3 408 @tarroja73
@ainamvm 346 0 3 441 @estocolm
@piti.70 376 3 0 347 @jjj666
@antoniriera2 528 3 0 309 @afbourdiol
@lovidebatea 335 0 3 460 @montse_1008
@dontomo 436 3 0 273 @joancapdevila
@albertrcapdevila 435 3 0 337 @elena.dominguezmorales.9
@xalbons 439 0 3 446 @Nafosca
@Marta_S_R 435 3 0 431 @anushka12
@pusajan.215 NO JUGA
Setmana 1, ronda 3:
Del 17/12/2018 al 23/12/2018
@Nafosca 483 3 0 407 @Marta_S_R
@elena.dominguezmorales.9 380 0 3 438 @xalbons
@joancapdevila 393 0 3 427 @albertrcapdevila
@montse_1008 455 0 3 490 @dontomo
@afbourdiol 363 0 3 408 @lovidebatea
@jjj666 470 3 0 393 @antoniriera2
@estocolm 449 0 3 517 @piti.70
@tarroja73 382 3 0 350 @ainamvm
@xavi_arderius 388 3 0 324 @moominot
@rger 532 3 0 411 @mestreisaac
@fimase 392 0 3 435 @rafael.canosa
@pusajan.215 462 3 0 339 @totoro322
@anushka12 NO JUGA
Setmana 2, ronda 4:
Del 24/12/2018 al 30/12/2018
@rafael.canosa 441 3 0 374 @pusajan.215
@mestreisaac 446 0 3 453 @fimase
@moominot 450 0 3 477 @rger
@ainamvm 400 3 0 346 @xavi_arderius
@piti.70 351 0 3 407 @tarroja73
@antoniriera2 470 3 0 333 @estocolm
@lovidebatea 417 3 0 345 @jjj666
@dontomo 378 0 3 413 @afbourdiol
@albertrcapdevila 426 3 0 360 @montse_1008
@xalbons 415 3 0 411 @joancapdevila
@Marta_S_R 388 3 0 366 @elena.dominguezmorales.9
@anushka12 565 3 0 350 @Nafosca
@totoro322 NO JUGA
Setmana 2, ronda 5:
Del 24/12/2018 al 30/12/2018
@elena.dominguezmorales.9 441 3 0 428 @anushka12
@joancapdevila 437 3 0 434 @Marta_S_R
@montse_1008 384 3 0 347 @xalbons
@afbourdiol 460 3 0 448 @albertrcapdevila
@jjj666 317 0 3 415 @dontomo
@estocolm 488 3 0 402 @lovidebatea
@tarroja73 333 0 3 358 @antoniriera2
@xavi_arderius 368 0 3 518 @piti.70
@rger 434 0 3 536 @ainamvm
@fimase 534 3 0 348 @moominot
@pusajan.215 384 0 3 444 @mestreisaac
@totoro322 323 0 3 442 @rafael.canosa
@Nafosca NO JUGA
Setmana 2, ronda 6:
Del 24/12/2018 al 30/12/2018
@mestreisaac 447 3 0 431 @totoro322
@moominot 461 0 3 471 @pusajan.215
@ainamvm 379 3 0 305 @fimase
@piti.70 361 0 3 486 @rger
@antoniriera2 482 3 0 308 @xavi_arderius
@lovidebatea 481 3 0 347 @tarroja73
@dontomo 469 3 0 372 @estocolm
@albertrcapdevila 463 3 0 455 @jjj666
@xalbons 483 3 0 438 @afbourdiol
@Marta_S_R 486 3 0 345 @montse_1008
@anushka12 462 1 1 462 @joancapdevila
@Nafosca 491 3 0 428 @elena.dominguezmorales.9
@rafael.canosa NO JUGA
Setmana 3, ronda 7:
Del 31/12/2018 al 06/01/2019
@joancapdevila 310 0 3 417 @Nafosca
@montse_1008 407 0 3 474 @anushka12
@afbourdiol 481 3 0 418 @Marta_S_R
@jjj666 444 3 0 399 @xalbons
@estocolm 446 0 3 473 @albertrcapdevila
@tarroja73 317 0 3 491 @dontomo
@xavi_arderius 517 3 0 369 @lovidebatea
@rger 435 3 0 415 @antoniriera2
@fimase 430 3 0 416 @piti.70
@pusajan.215 314 0 3 472 @ainamvm
@totoro322 295 0 3 466 @moominot
@rafael.canosa 432 0 3 479 @mestreisaac
@elena.dominguezmorales.9 NO JUGA
Setmana 3, ronda 8:
Del 31/12/2018 al 06/01/2019
@moominot 558 3 0 400 @rafael.canosa
@ainamvm 370 0 3 432 @totoro322
@piti.70 424 3 0 369 @pusajan.215
@antoniriera2 516 3 0 427 @fimase
@lovidebatea 447 3 0 360 @rger
@dontomo 392 0 3 499 @xavi_arderius
@albertrcapdevila 526 3 0 289 @tarroja73
@xalbons 475 0 3 559 @estocolm
@Marta_S_R 332 0 3 412 @jjj666
@anushka12 377 0 3 411 @afbourdiol
@Nafosca 494 3 0 332 @montse_1008
@elena.dominguezmorales.9 404 0 3 553 @joancapdevila
@mestreisaac NO JUGA
Setmana 3, ronda 9:
Del 31/12/2018 al 06/01/2019
@montse_1008 448 3 0 362 @elena.dominguezmorales.9
@afbourdiol 486 3 0 417 @Nafosca
@jjj666 444 3 0 417 @anushka12
@estocolm 572 3 0 315 @Marta_S_R
@tarroja73 309 0 3 427 @xalbons
@xavi_arderius 406 3 0 351 @albertrcapdevila
@rger 499 3 0 431 @dontomo
@fimase 400 0 3 457 @lovidebatea
@pusajan.215 365 0 3 372 @antoniriera2
@totoro322 357 0 3 475 @piti.70
@rafael.canosa 508 3 0 375 @ainamvm
@mestreisaac 600 3 0 508 @moominot
@joancapdevila NO JUGA
Setmana 4, ronda 10:
Del 07/01/2019 al 13/01/2019
@ainamvm 462 3 0 413 @mestreisaac
@piti.70 442 0 3 450 @rafael.canosa
@antoniriera2 417 3 0 407 @totoro322
@lovidebatea 426 0 3 483 @pusajan.215
@dontomo 487 3 0 357 @fimase
@albertrcapdevila 374 0 3 520 @rger
@xalbons 428 0 3 456 @xavi_arderius
@Marta_S_R 380 0 3 403 @tarroja73
@anushka12 512 3 0 426 @estocolm
@Nafosca 421 3 0 417 @jjj666
@elena.dominguezmorales.9 505 3 0 308 @afbourdiol
@joancapdevila 411 3 0 338 @montse_1008
@moominot NO JUGA
Setmana 4, ronda 11:
Del 07/01/2019 al 13/01/2019
@afbourdiol 373 0 3 384 @joancapdevila
@jjj666 352 0 3 513 @elena.dominguezmorales.9
@estocolm 314 0 3 364 @Nafosca
@tarroja73 339 0 3 537 @anushka12
@xavi_arderius 540 3 0 325 @Marta_S_R
@rger 517 3 0 267 @xalbons
@fimase 373 0 3 432 @albertrcapdevila
@pusajan.215 394 3 0 375 @dontomo
@totoro322 423 0 3 497 @lovidebatea
@rafael.canosa 389 3 0 359 @antoniriera2
@mestreisaac 469 3 0 458 @piti.70
@moominot 452 3 0 382 @ainamvm
@montse_1008 NO JUGA
Setmana 4, ronda 12:
Del 07/01/2019 al 13/01/2019
@piti.70 412 0 3 428 @moominot
@antoniriera2 522 3 0 454 @mestreisaac
@lovidebatea 509 3 0 383 @rafael.canosa
@dontomo 474 3 0 457 @totoro322
@albertrcapdevila 416 0 3 474 @pusajan.215
@xalbons 308 0 3 495 @fimase
@Marta_S_R 450 0 3 543 @rger
@anushka12 480 3 0 411 @xavi_arderius
@Nafosca 487 3 0 394 @tarroja73
@elena.dominguezmorales.9 438 3 0 356 @estocolm
@joancapdevila 317 0 3 403 @jjj666
@montse_1008 340 0 3 355 @afbourdiol
@ainamvm NO JUGA
Setmana 5, ronda 13:
Del 14/01/2019 al 20/01/2019
@jjj666 426 0 3 502 @montse_1008
@estocolm 479 3 0 291 @joancapdevila
@tarroja73 437 3 0 337 @elena.dominguezmorales.9
@xavi_arderius 483 3 0 440 @Nafosca
@rger 416 3 0 375 @anushka12
@fimase 373 0 3 539 @Marta_S_R
@pusajan.215 504 3 0 430 @xalbons
@totoro322 513 3 0 392 @albertrcapdevila
@rafael.canosa 432 0 3 513 @dontomo
@mestreisaac 471 3 0 409 @lovidebatea
@moominot 468 3 0 343 @antoniriera2
@ainamvm 399 3 0 394 @piti.70
@afbourdiol NO JUGA
Setmana 5, ronda 14:
Del 14/01/2019 al 20/01/2019
@antoniriera2 398 0 3 458 @ainamvm
@lovidebatea 506 3 0 464 @moominot
@dontomo 446 0 3 495 @mestreisaac
@albertrcapdevila 401 0 3 421 @rafael.canosa
@xalbons 384 3 0 330 @totoro322
@Marta_S_R 447 3 0 393 @pusajan.215
@anushka12 489 3 0 342 @fimase
@Nafosca 298 0 3 497 @rger
@elena.dominguezmorales.9 378 0 3 454 @xavi_arderius
@joancapdevila 414 3 0 373 @tarroja73
@montse_1008 464 3 0 424 @estocolm
@afbourdiol 415 3 0 358 @jjj666
@piti.70 NO JUGA
Setmana 5, ronda 15:
Del 14/01/2019 al 20/01/2019
@estocolm 350 0 3 474 @afbourdiol
@tarroja73 431 0 3 450 @montse_1008
@xavi_arderius 514 3 0 346 @joancapdevila
@rger 447 0 3 450 @elena.dominguezmorales.9
@fimase 551 3 0 332 @Nafosca
@pusajan.215 386 0 3 456 @anushka12
@totoro322 400 0 3 463 @Marta_S_R
@rafael.canosa 472 3 0 382 @xalbons
@mestreisaac 560 3 0 505 @albertrcapdevila
@moominot 450 0 3 507 @dontomo
@ainamvm 296 0 3 412 @lovidebatea
@piti.70 477 3 0 272 @antoniriera2
@jjj666 NO JUGA
Setmana 6, ronda 16:
Del 21/01/2019 al 27/01/2019
@lovidebatea 308 0 3 599 @piti.70
@dontomo 437 3 0 371 @ainamvm
@albertrcapdevila 453 0 3 510 @moominot
@xalbons 427 3 0 395 @mestreisaac
@Marta_S_R 418 3 0 381 @rafael.canosa
@anushka12 406 3 0 396 @totoro322
@Nafosca 534 3 0 449 @pusajan.215
@elena.dominguezmorales.9 387 0 3 395 @fimase
@joancapdevila 448 3 0 311 @rger
@montse_1008 323 0 3 466 @xavi_arderius
@afbourdiol 376 0 3 455 @tarroja73
@jjj666 366 0 3 506 @estocolm
@antoniriera2 NO JUGA
Setmana 6, ronda 17:
Del 21/01/2019 al 27/01/2019
@tarroja73 447 3 0 404 @jjj666
@xavi_arderius 377 3 0 348 @afbourdiol
@rger 385 0 3 425 @montse_1008
@fimase 472 3 0 392 @joancapdevila
@pusajan.215 371 3 0 360 @elena.dominguezmorales.9
@totoro322 392 3 0 361 @Nafosca
@rafael.canosa 398 3 0 392 @anushka12
@mestreisaac 405 3 0 371 @Marta_S_R
@moominot 371 0 3 453 @xalbons
@ainamvm 451 3 0 353 @albertrcapdevila
@piti.70 490 3 0 455 @dontomo
@antoniriera2 441 0 3 452 @lovidebatea
@estocolm NO JUGA
Setmana 6, ronda 18:
Del 21/01/2019 al 27/01/2019
@dontomo 390 0 3 594 @antoniriera2
@albertrcapdevila 398 0 3 513 @piti.70
@xalbons 522 3 0 391 @ainamvm
@Marta_S_R 415 0 3 458 @moominot
@anushka12 468 3 0 451 @mestreisaac
@Nafosca 431 3 0 381 @rafael.canosa
@elena.dominguezmorales.9 372 0 3 398 @totoro322
@joancapdevila 370 0 3 425 @pusajan.215
@montse_1008 280 0 3 450 @fimase
@afbourdiol 337 0 3 387 @rger
@jjj666 246 0 3 459 @xavi_arderius
@estocolm 424 0 3 453 @tarroja73
@lovidebatea NO JUGA
Setmana 7, ronda 19:
Del 28/01/2019 al 03/02/2019
@xavi_arderius 319 0 3 551 @estocolm
@rger 440 3 0 415 @jjj666
@fimase 386 0 3 396 @afbourdiol
@pusajan.215 231 0 3 481 @montse_1008
@totoro322 425 3 0 319 @joancapdevila
@rafael.canosa 510 3 0 381 @elena.dominguezmorales.9
@mestreisaac 411 0 3 549 @Nafosca
@moominot 452 0 3 470 @anushka12
@ainamvm 531 3 0 432 @Marta_S_R
@piti.70 384 0 3 421 @xalbons
@antoniriera2 367 0 3 557 @albertrcapdevila
@lovidebatea 432 3 0 403 @dontomo
@tarroja73 NO JUGA
Setmana 7, ronda 20:
Del 28/01/2019 al 03/02/2019
@albertrcapdevila 517 3 0 369 @lovidebatea
@xalbons 403 0 3 525 @antoniriera2
@Marta_S_R 450 3 0 421 @piti.70
@anushka12 499 3 0 418 @ainamvm
@Nafosca 344 0 3 495 @moominot
@elena.dominguezmorales.9 416 0 3 477 @mestreisaac
@joancapdevila 443 3 0 356 @rafael.canosa
@montse_1008 369 0 3 444 @totoro322
@afbourdiol 333 0 3 354 @pusajan.215
@jjj666 447 3 0 323 @fimase
@estocolm 437 0 3 476 @rger
@tarroja73 402 3 0 401 @xavi_arderius
@dontomo NO JUGA
Setmana 7, ronda 21:
Del 28/01/2019 al 03/02/2019
@rger 543 3 0 361 @tarroja73
@fimase 483 3 0 391 @estocolm
@pusajan.215 389 3 0 373 @jjj666
@totoro322 376 0 3 386 @afbourdiol
@rafael.canosa 412 0 3 449 @montse_1008
@mestreisaac 498 3 0 460 @joancapdevila
@moominot 374 3 0 279 @elena.dominguezmorales.9
@ainamvm 438 3 0 413 @Nafosca
@piti.70 447 3 0 399 @anushka12
@antoniriera2 606 3 0 407 @Marta_S_R
@lovidebatea 425 0 3 471 @xalbons
@dontomo 406 0 3 643 @albertrcapdevila
@xavi_arderius NO JUGA
Setmana 8, ronda 22:
Del 04/02/2019 al 10/02/2019
@xalbons 475 3 0 443 @dontomo
@Marta_S_R 396 3 0 364 @lovidebatea
@anushka12 425 3 0 418 @antoniriera2
@Nafosca 354 0 3 491 @piti.70
@elena.dominguezmorales.9 377 3 0 366 @ainamvm
@joancapdevila 434 0 3 502 @moominot
@montse_1008 436 0 3 477 @mestreisaac
@afbourdiol 448 0 3 523 @rafael.canosa
@jjj666 318 0 3 375 @totoro322
@estocolm 468 3 0 433 @pusajan.215
@tarroja73 461 3 0 394 @fimase
@xavi_arderius 388 0 3 461 @rger
@albertrcapdevila NO JUGA
Setmana 8, ronda 23:
Del 04/02/2019 al 10/02/2019
@fimase 483 3 0 372 @xavi_arderius
@pusajan.215 525 3 0 325 @tarroja73
@totoro322 393 0 3 504 @estocolm
@rafael.canosa 466 3 0 238 @jjj666
@mestreisaac 380 0 3 467 @afbourdiol
@moominot 380 0 3 405 @montse_1008
@ainamvm 478 3 0 282 @joancapdevila
@piti.70 509 3 0 350 @elena.dominguezmorales.9
@antoniriera2 515 3 0 432 @Nafosca
@lovidebatea 358 0 3 504 @anushka12
@dontomo 440 0 3 470 @Marta_S_R
@albertrcapdevila 396 0 3 469 @xalbons
@rger NO JUGA
Setmana 8, ronda 24:
Del 04/02/2019 al 10/02/2019
@Marta_S_R 434 0 3 470 @albertrcapdevila
@anushka12 412 0 3 467 @dontomo
@Nafosca 409 0 3 492 @lovidebatea
@elena.dominguezmorales.9 340 0 3 384 @antoniriera2
@joancapdevila 419 0 3 451 @piti.70
@montse_1008 439 3 0 429 @ainamvm
@afbourdiol 355 1 1 355 @moominot
@jjj666 471 3 0 411 @mestreisaac
@estocolm 396 0 3 464 @rafael.canosa
@tarroja73 332 0 3 402 @totoro322
@xavi_arderius 373 0 3 427 @pusajan.215
@rger 480 0 3 490 @fimase
@xalbons NO JUGA
Setmana 8, ronda 25:
Del 04/02/2019 al 10/02/2019
@pusajan.215 403 0 3 534 @rger
@totoro322 361 0 3 562 @xavi_arderius
@rafael.canosa 385 0 3 400 @tarroja73
@mestreisaac 360 0 3 426 @estocolm
@moominot 408 3 0 321 @jjj666
@ainamvm 363 0 3 392 @afbourdiol
@piti.70 446 3 0 357 @montse_1008
@antoniriera2 374 0 3 390 @joancapdevila
@lovidebatea 429 3 0 428 @elena.dominguezmorales.9
@dontomo 530 3 0 493 @Nafosca
@albertrcapdevila 481 3 0 398 @anushka12
@xalbons 428 0 3 451 @Marta_S_R
@fimase NO JUGA

Aquest web usa galetes pròpies i de tercers. Més informació...

La configuració de les galetes d'aquest web està definida per a "permetre galetes" i d'aquesta forma oferir-vos una millor experiència de navegació. Si continueu visitant aquest lloc web sense canviar-ne la configuració, accepteu l'ús de galetes per a proporcionar-vos una millor experiència possible de navegació. Si continueu utilitzant aquest lloc web sense necessitat de canviar la configuració de les galetes, o feu clic a "D'acord" de sota, aleshores esteu acceptant això.

Tanca