Si obres aquesta pàgina des del mòbil, i no veus la taula sencera, pots desplaçar-la hortizontalment, o pots posar el mòbil amb la pantalla apaïsada per veure tot l'ample de la taula.


El jugador de la columna de l'esquerra és el responsable d'iniciar la partida.

Setmana 1, ronda 1:
Del 17/12/2018 al 23/12/2018
@nbrugat 402 3 0 401 @rmc.torrents
@francesc71 465 3 0 351 @nuria_c59
@mrmestre 424 3 0 413 @vnebreda
@caterinacerda 342 0 3 386 @piero62
@catifamagica 384 0 3 405 @nenamatamalas
@sandrajq 408 3 0 350 @joanaina.matas
@torratj 394 0 3 475 @goland1
@dajalin 315 0 3 343 @xaviktm
@pepus57 432 0 3 437 @neustr3
@fgelabert 468 3 0 327 @manolo4
@joansuauriu 373 0 3 459 @isabel.sole.3
@jordiescandell 392 3 0 377 @panna1714
@anna0103 NO JUGA
Setmana 1, ronda 2:
Del 17/12/2018 al 23/12/2018
@isabel.sole.3 390 0 3 433 @jordiescandell
@manolo4 391 0 3 462 @joansuauriu
@neustr3 400 3 0 397 @fgelabert
@xaviktm 374 0 3 435 @pepus57
@goland1 419 3 0 404 @dajalin
@joanaina.matas 477 3 0 359 @torratj
@nenamatamalas 391 3 0 355 @sandrajq
@piero62 422 0 3 441 @catifamagica
@vnebreda 451 3 0 293 @caterinacerda
@nuria_c59 493 3 0 324 @mrmestre
@rmc.torrents 382 0 3 424 @francesc71
@anna0103 331 0 3 432 @nbrugat
@panna1714 NO JUGA
Setmana 1, ronda 3:
Del 17/12/2018 al 23/12/2018
@francesc71 516 3 0 269 @anna0103
@mrmestre 391 0 3 416 @rmc.torrents
@caterinacerda 503 3 0 438 @nuria_c59
@catifamagica 297 0 3 432 @vnebreda
@sandrajq 429 3 0 312 @piero62
@torratj 413 3 0 347 @nenamatamalas
@dajalin 370 3 0 326 @joanaina.matas
@pepus57 405 0 3 427 @goland1
@fgelabert 420 0 3 446 @xaviktm
@joansuauriu 395 3 0 353 @neustr3
@jordiescandell 313 0 3 403 @manolo4
@panna1714 343 0 3 461 @isabel.sole.3
@nbrugat NO JUGA
Setmana 2, ronda 4:
Del 24/12/2018 al 30/12/2018
@manolo4 526 3 0 265 @panna1714
@neustr3 435 0 3 460 @jordiescandell
@xaviktm 417 3 0 374 @joansuauriu
@goland1 438 3 0 429 @fgelabert
@joanaina.matas 394 3 0 306 @pepus57
@nenamatamalas 407 3 0 325 @dajalin
@piero62 334 0 3 402 @torratj
@vnebreda 469 3 0 424 @sandrajq
@nuria_c59 374 3 0 355 @catifamagica
@rmc.torrents 418 3 0 395 @caterinacerda
@anna0103 373 0 3 410 @mrmestre
@nbrugat 369 0 3 466 @francesc71
@isabel.sole.3 NO JUGA
Setmana 2, ronda 5:
Del 24/12/2018 al 30/12/2018
@mrmestre 412 3 0 411 @nbrugat
@caterinacerda 452 3 0 240 @anna0103
@catifamagica 447 3 0 441 @rmc.torrents
@sandrajq 359 0 3 420 @nuria_c59
@torratj 319 0 3 497 @vnebreda
@dajalin 381 0 3 445 @piero62
@pepus57 371 0 3 416 @nenamatamalas
@fgelabert 365 0 3 424 @joanaina.matas
@joansuauriu 444 0 3 506 @goland1
@jordiescandell 474 3 0 424 @xaviktm
@panna1714 431 0 3 441 @neustr3
@isabel.sole.3 503 3 0 400 @manolo4
@francesc71 NO JUGA
Setmana 2, ronda 6:
Del 24/12/2018 al 30/12/2018
@neustr3 550 3 0 418 @isabel.sole.3
@xaviktm 398 3 0 371 @panna1714
@goland1 430 3 0 392 @jordiescandell
@joanaina.matas 454 3 0 391 @joansuauriu
@nenamatamalas 456 3 0 344 @fgelabert
@piero62 391 0 3 411 @pepus57
@vnebreda 440 3 0 367 @dajalin
@nuria_c59 322 3 0 300 @torratj
@rmc.torrents 348 3 0 325 @sandrajq
@anna0103 397 3 0 261 @catifamagica
@nbrugat 323 3 0 320 @caterinacerda
@francesc71 336 0 3 356 @mrmestre
@manolo4 NO JUGA
Setmana 3, ronda 7:
Del 31/12/2018 al 06/01/2019
@caterinacerda 421 0 3 476 @francesc71
@catifamagica 301 0 3 380 @nbrugat
@sandrajq 443 3 0 381 @anna0103
@torratj 331 0 3 496 @rmc.torrents
@dajalin 430 3 0 350 @nuria_c59
@pepus57 382 0 3 415 @vnebreda
@fgelabert 358 0 3 453 @piero62
@joansuauriu 455 3 0 364 @nenamatamalas
@jordiescandell 429 3 0 413 @joanaina.matas
@panna1714 367 0 3 407 @goland1
@isabel.sole.3 422 3 0 396 @xaviktm
@manolo4 443 3 0 330 @neustr3
@mrmestre NO JUGA
Setmana 3, ronda 8:
Del 31/12/2018 al 06/01/2019
@xaviktm 472 3 0 449 @manolo4
@goland1 473 3 0 401 @isabel.sole.3
@joanaina.matas 423 0 3 429 @panna1714
@nenamatamalas 392 3 0 350 @jordiescandell
@piero62 483 3 0 400 @joansuauriu
@vnebreda 555 3 0 273 @fgelabert
@nuria_c59 386 3 0 385 @pepus57
@rmc.torrents 361 0 3 391 @dajalin
@anna0103 376 0 3 442 @torratj
@nbrugat 395 3 0 375 @sandrajq
@francesc71 489 3 0 347 @catifamagica
@mrmestre 367 0 3 513 @caterinacerda
@neustr3 NO JUGA
Setmana 3, ronda 9:
Del 31/12/2018 al 06/01/2019
@catifamagica 295 0 3 435 @mrmestre
@sandrajq 343 0 3 498 @francesc71
@torratj 366 0 3 428 @nbrugat
@dajalin 311 3 0 289 @anna0103
@pepus57 361 3 0 341 @rmc.torrents
@fgelabert 415 3 0 376 @nuria_c59
@joansuauriu 443 3 0 340 @vnebreda
@jordiescandell 419 3 0 401 @piero62
@panna1714 381 0 3 416 @nenamatamalas
@isabel.sole.3 468 3 0 365 @joanaina.matas
@manolo4 457 3 0 403 @goland1
@neustr3 377 3 0 338 @xaviktm
@caterinacerda NO JUGA
Setmana 4, ronda 10:
Del 07/01/2019 al 13/01/2019
@goland1 419 0 3 469 @neustr3
@joanaina.matas 359 0 3 424 @manolo4
@nenamatamalas 383 0 3 510 @isabel.sole.3
@piero62 437 3 0 370 @panna1714
@vnebreda 442 0 3 504 @jordiescandell
@nuria_c59 386 0 3 420 @joansuauriu
@rmc.torrents 430 3 0 400 @fgelabert
@anna0103 311 0 3 397 @pepus57
@nbrugat 353 0 3 423 @dajalin
@francesc71 434 3 0 382 @torratj
@mrmestre 425 3 0 408 @sandrajq
@caterinacerda 314 0 3 373 @catifamagica
@xaviktm NO JUGA
Setmana 4, ronda 11:
Del 07/01/2019 al 13/01/2019
@sandrajq 479 3 0 353 @caterinacerda
@torratj 335 0 3 474 @mrmestre
@dajalin 319 0 3 405 @francesc71
@pepus57 392 3 0 363 @nbrugat
@fgelabert 398 0 3 415 @anna0103
@joansuauriu 515 3 0 374 @rmc.torrents
@jordiescandell 320 0 3 580 @nuria_c59
@panna1714 343 0 3 526 @vnebreda
@isabel.sole.3 411 3 0 357 @piero62
@manolo4 383 0 3 424 @nenamatamalas
@neustr3 415 0 3 424 @joanaina.matas
@xaviktm 516 3 0 426 @goland1
@catifamagica NO JUGA
Setmana 4, ronda 12:
Del 07/01/2019 al 13/01/2019
@joanaina.matas 379 0 3 455 @xaviktm
@nenamatamalas 402 3 0 365 @neustr3
@piero62 408 3 0 344 @manolo4
@vnebreda 384 0 3 481 @isabel.sole.3
@nuria_c59 396 3 0 351 @panna1714
@rmc.torrents 438 3 0 334 @jordiescandell
@anna0103 315 0 3 564 @joansuauriu
@nbrugat 311 0 3 327 @fgelabert
@francesc71 417 3 0 385 @pepus57
@mrmestre 360 3 0 359 @dajalin
@caterinacerda 244 0 3 399 @torratj
@catifamagica 394 3 0 364 @sandrajq
@goland1 NO JUGA
Setmana 5, ronda 13:
Del 14/01/2019 al 20/01/2019
@torratj 339 0 3 407 @catifamagica
@dajalin 386 0 3 448 @caterinacerda
@pepus57 384 0 3 459 @mrmestre
@fgelabert 367 0 3 428 @francesc71
@joansuauriu 334 0 3 385 @nbrugat
@jordiescandell 374 3 0 344 @anna0103
@panna1714 460 3 0 377 @rmc.torrents
@isabel.sole.3 368 0 3 389 @nuria_c59
@manolo4 432 0 3 443 @vnebreda
@neustr3 360 0 3 553 @piero62
@xaviktm 442 3 0 323 @nenamatamalas
@goland1 452 0 3 464 @joanaina.matas
@sandrajq NO JUGA
Setmana 5, ronda 14:
Del 14/01/2019 al 20/01/2019
@nenamatamalas 424 0 3 487 @goland1
@piero62 386 0 3 578 @xaviktm
@vnebreda 434 3 0 327 @neustr3
@nuria_c59 334 0 3 475 @manolo4
@rmc.torrents 388 0 3 559 @isabel.sole.3
@anna0103 391 0 3 405 @panna1714
@nbrugat 504 3 0 246 @jordiescandell
@francesc71 491 3 0 277 @joansuauriu
@mrmestre 471 3 0 377 @fgelabert
@caterinacerda 381 0 3 394 @pepus57
@catifamagica 288 0 3 381 @dajalin
@sandrajq 369 0 3 379 @torratj
@joanaina.matas NO JUGA
Setmana 5, ronda 15:
Del 14/01/2019 al 20/01/2019
@dajalin 393 0 3 418 @sandrajq
@pepus57 397 0 3 422 @catifamagica
@fgelabert 337 0 3 399 @caterinacerda
@joansuauriu 392 3 0 306 @mrmestre
@jordiescandell 430 0 3 505 @francesc71
@panna1714 422 0 3 436 @nbrugat
@isabel.sole.3 341 0 3 369 @anna0103
@manolo4 500 3 0 342 @rmc.torrents
@neustr3 507 3 0 306 @nuria_c59
@xaviktm 355 3 0 350 @vnebreda
@goland1 440 3 0 435 @piero62
@joanaina.matas 346 0 3 383 @nenamatamalas
@torratj NO JUGA
Setmana 6, ronda 16:
Del 21/01/2019 al 27/01/2019
@piero62 366 0 3 416 @joanaina.matas
@vnebreda 425 3 0 417 @goland1
@nuria_c59 379 0 3 423 @xaviktm
@rmc.torrents 482 3 0 413 @neustr3
@anna0103 386 3 0 350 @manolo4
@nbrugat 448 3 0 349 @isabel.sole.3
@francesc71 549 3 0 282 @panna1714
@mrmestre 482 3 0 334 @jordiescandell
@caterinacerda 302 0 3 352 @joansuauriu
@catifamagica 323 0 3 559 @fgelabert
@sandrajq 380 3 0 359 @pepus57
@torratj 436 3 0 314 @dajalin
@nenamatamalas NO JUGA
Setmana 6, ronda 17:
Del 21/01/2019 al 27/01/2019
@pepus57 448 3 0 314 @torratj
@fgelabert 427 3 0 338 @sandrajq
@joansuauriu 431 3 0 289 @catifamagica
@jordiescandell 223 0 3 523 @caterinacerda
@panna1714 339 0 3 372 @mrmestre
@isabel.sole.3 443 3 0 370 @francesc71
@manolo4 420 3 0 355 @nbrugat
@neustr3 434 3 0 371 @anna0103
@xaviktm 379 3 0 365 @rmc.torrents
@goland1 429 3 0 341 @nuria_c59
@joanaina.matas 455 0 3 459 @vnebreda
@nenamatamalas 414 0 3 423 @piero62
@dajalin NO JUGA
Setmana 6, ronda 18:
Del 21/01/2019 al 27/01/2019
@vnebreda 402 3 0 342 @nenamatamalas
@nuria_c59 299 0 3 478 @joanaina.matas
@rmc.torrents 449 3 0 383 @goland1
@anna0103 285 0 3 467 @xaviktm
@nbrugat 359 0 3 424 @neustr3
@francesc71 484 3 0 318 @manolo4
@mrmestre 460 3 0 343 @isabel.sole.3
@caterinacerda 374 0 3 384 @panna1714
@catifamagica 335 0 3 497 @jordiescandell
@sandrajq 285 0 3 425 @joansuauriu
@torratj 359 0 3 402 @fgelabert
@dajalin 353 0 3 366 @pepus57
@piero62 NO JUGA
Setmana 7, ronda 19:
Del 28/01/2019 al 03/02/2019
@fgelabert 517 3 0 327 @dajalin
@joansuauriu 381 3 0 341 @torratj
@jordiescandell 352 3 0 346 @sandrajq
@panna1714 405 3 0 346 @catifamagica
@isabel.sole.3 337 0 3 391 @caterinacerda
@manolo4 457 3 0 424 @mrmestre
@neustr3 414 0 3 435 @francesc71
@xaviktm 354 0 3 401 @nbrugat
@goland1 449 0 3 534 @anna0103
@joanaina.matas 329 0 3 470 @rmc.torrents
@nenamatamalas 493 3 0 288 @nuria_c59
@piero62 373 0 3 461 @vnebreda
@pepus57 NO JUGA
Setmana 7, ronda 20:
Del 28/01/2019 al 03/02/2019
@nuria_c59 439 0 3 450 @piero62
@rmc.torrents 369 0 3 485 @nenamatamalas
@anna0103 382 3 0 380 @joanaina.matas
@nbrugat 421 3 0 402 @goland1
@francesc71 342 0 3 415 @xaviktm
@mrmestre 590 3 0 274 @neustr3
@caterinacerda 368 3 0 366 @manolo4
@catifamagica 369 3 0 320 @isabel.sole.3
@sandrajq 360 0 3 424 @panna1714
@torratj 366 0 3 470 @jordiescandell
@dajalin 382 0 3 392 @joansuauriu
@pepus57 395 0 3 427 @fgelabert
@vnebreda NO JUGA
Setmana 7, ronda 21:
Del 28/01/2019 al 03/02/2019
@joansuauriu 472 3 0 353 @pepus57
@jordiescandell 400 3 0 334 @dajalin
@panna1714 301 0 3 431 @torratj
@isabel.sole.3 420 3 0 409 @sandrajq
@manolo4 441 3 0 358 @catifamagica
@neustr3 368 3 0 291 @caterinacerda
@xaviktm 334 0 3 432 @mrmestre
@goland1 497 3 0 357 @francesc71
@joanaina.matas 480 0 3 501 @nbrugat
@nenamatamalas 440 3 0 394 @anna0103
@piero62 313 0 3 482 @rmc.torrents
@vnebreda 414 3 0 405 @nuria_c59
@fgelabert NO JUGA
Setmana 8, ronda 22:
Del 04/02/2019 al 10/02/2019
@rmc.torrents 414 0 3 513 @vnebreda
@anna0103 419 0 3 484 @piero62
@nbrugat 416 3 0 375 @nenamatamalas
@francesc71 583 3 0 317 @joanaina.matas
@mrmestre 366 0 3 389 @goland1
@caterinacerda 396 3 0 311 @xaviktm
@catifamagica 373 0 3 436 @neustr3
@sandrajq 410 0 3 429 @manolo4
@torratj 327 0 3 391 @isabel.sole.3
@dajalin 387 3 0 353 @panna1714
@pepus57 403 0 3 429 @jordiescandell
@fgelabert 409 3 0 336 @joansuauriu
@nuria_c59 NO JUGA
Setmana 8, ronda 23:
Del 04/02/2019 al 10/02/2019
@jordiescandell 384 3 0 369 @fgelabert
@panna1714 340 0 3 368 @pepus57
@isabel.sole.3 352 3 0 340 @dajalin
@manolo4 348 0 3 429 @torratj
@neustr3 329 0 3 436 @sandrajq
@xaviktm 430 3 0 321 @catifamagica
@goland1 457 3 0 334 @caterinacerda
@joanaina.matas 325 0 3 340 @mrmestre
@nenamatamalas 452 0 3 454 @francesc71
@piero62 434 0 3 476 @nbrugat
@vnebreda 478 3 0 332 @anna0103
@nuria_c59 336 0 3 354 @rmc.torrents
@joansuauriu NO JUGA
Setmana 8, ronda 24:
Del 04/02/2019 al 10/02/2019
@anna0103 405 3 0 335 @nuria_c59
@nbrugat 422 1 1 422 @vnebreda
@francesc71 510 3 0 498 @piero62
@mrmestre 364 0 3 388 @nenamatamalas
@caterinacerda 445 3 0 328 @joanaina.matas
@catifamagica 303 0 3 382 @goland1
@sandrajq 293 0 3 421 @xaviktm
@torratj 415 3 0 315 @neustr3
@dajalin 338 0 3 457 @manolo4
@pepus57 378 0 3 414 @isabel.sole.3
@fgelabert 382 0 3 487 @panna1714
@joansuauriu 470 3 0 309 @jordiescandell
@rmc.torrents NO JUGA
Setmana 8, ronda 25:
Del 04/02/2019 al 10/02/2019
@panna1714 421 0 3 451 @joansuauriu
@isabel.sole.3 391 0 3 403 @fgelabert
@manolo4 465 3 0 305 @pepus57
@neustr3 394 3 0 379 @dajalin
@xaviktm 399 0 3 421 @torratj
@goland1 513 3 0 385 @sandrajq
@joanaina.matas 419 3 0 270 @catifamagica
@nenamatamalas 461 3 0 403 @caterinacerda
@piero62 392 0 3 417 @mrmestre
@vnebreda 279 0 3 479 @francesc71
@nuria_c59 496 3 0 432 @nbrugat
@rmc.torrents 423 3 0 332 @anna0103
@jordiescandell NO JUGA

Aquest web usa galetes pròpies i de tercers. Més informació...

La configuració de les galetes d'aquest web està definida per a "permetre galetes" i d'aquesta forma oferir-vos una millor experiència de navegació. Si continueu visitant aquest lloc web sense canviar-ne la configuració, accepteu l'ús de galetes per a proporcionar-vos una millor experiència possible de navegació. Si continueu utilitzant aquest lloc web sense necessitat de canviar la configuració de les galetes, o feu clic a "D'acord" de sota, aleshores esteu acceptant això.

Tanca