Si obres aquesta pàgina des del mòbil, i no veus la taula sencera, pots desplaçar-la horitzontalment, o pots posar el mòbil amb la pantalla apaïsada per veure tot l'ample de la taula.


El jugador de la columna de l'esquerra és el responsable d'iniciar la partida.

Setmana 1, ronda 1:
Del 01/04/2019 al 21/04/2019
@dajalin 306 0 3 402 @maldoror59
@panna1714 396 0 3 415 @lnabm
@anna0103 400 3 0 330 @monmar15
@catifamagica 313 0 3 483 @ceciliabarcelo
@joanmeliagari 436 0 3 520 @nuriaqp67
@mgranadosma 252 0 3 568 @boher
@Ideay 382 0 3 510 @jordicivit
@josepmramon 276 0 3 489 @marianllodra
@teresa.albi.gar 393 3 0 382 @esthersolelatorre
@bernatamer58 486 3 0 294 @Margacvilalta
Setmana 1, ronda 2:
Del 01/04/2019 al 21/04/2019
@maldoror59 597 3 0 266 @Margacvilalta
@esthersolelatorre 433 3 0 393 @bernatamer58
@marianllodra 293 0 3 425 @teresa.albi.gar
@jordicivit 693 3 0 370 @josepmramon
@boher 449 3 0 395 @Ideay
@nuriaqp67 464 3 0 457 @mgranadosma
@ceciliabarcelo 384 0 3 393 @joanmeliagari
@monmar15 367 3 0 350 @catifamagica
@lnabm 375 3 0 362 @anna0103
@dajalin 321 0 3 463 @panna1714
Setmana 1, ronda 3:
Del 01/04/2019 al 21/04/2019
@panna1714 309 0 3 320 @maldoror59
@anna0103 407 3 0 355 @dajalin
@catifamagica 459 3 0 453 @lnabm
@joanmeliagari 386 0 3 437 @monmar15
@mgranadosma 429 3 0 376 @ceciliabarcelo
@Ideay 417 3 0 415 @nuriaqp67
@josepmramon 678 3 0 494 @boher
@teresa.albi.gar 390 0 3 438 @jordicivit
@bernatamer58 429 3 0 388 @marianllodra
@Margacvilalta 408 0 3 426 @esthersolelatorre
Setmana 2, ronda 4:
Del 08/04/2019 al 28/04/2019
@maldoror59 396 3 0 335 @esthersolelatorre
@marianllodra 453 0 3 460 @Margacvilalta
@jordicivit 480 3 0 362 @bernatamer58
@boher 387 3 0 385 @teresa.albi.gar
@nuriaqp67 407 3 0 395 @josepmramon
@ceciliabarcelo 461 3 0 384 @Ideay
@monmar15 398 0 3 442 @mgranadosma
@lnabm 388 0 3 431 @joanmeliagari
@dajalin 399 3 0 359 @catifamagica
@panna1714 475 3 0 465 @anna0103
Setmana 2, ronda 5:
Del 08/04/2019 al 28/04/2019
@anna0103 463 0 3 470 @maldoror59
@catifamagica 427 3 0 360 @panna1714
@joanmeliagari 434 3 0 315 @dajalin
@mgranadosma 466 0 3 468 @lnabm
@Ideay 373 0 3 429 @monmar15
@josepmramon 402 0 3 500 @ceciliabarcelo
@teresa.albi.gar 467 0 3 503 @nuriaqp67
@bernatamer58 327 0 3 563 @boher
@Margacvilalta 307 0 3 533 @jordicivit
@esthersolelatorre 444 3 0 410 @marianllodra
Setmana 2, ronda 6:
Del 08/04/2019 al 28/04/2019
@maldoror59 303 0 3 412 @marianllodra
@jordicivit 531 3 0 321 @esthersolelatorre
@boher 359 0 3 390 @Margacvilalta
@nuriaqp67 474 3 0 392 @bernatamer58
@ceciliabarcelo 402 3 0 347 @teresa.albi.gar
@monmar15 309 0 3 492 @josepmramon
@lnabm 370 0 3 446 @Ideay
@dajalin 331 0 3 404 @mgranadosma
@panna1714 401 3 0 352 @joanmeliagari
@anna0103 381 3 0 333 @catifamagica
Setmana 3, ronda 7:
Del 15/04/2019 al 05/05/2019
@catifamagica 381 3 0 315 @maldoror59
@joanmeliagari 353 0 3 475 @anna0103
@mgranadosma 365 0 3 464 @panna1714
@Ideay 333 3 0 322 @dajalin
@josepmramon 520 3 0 336 @lnabm
@teresa.albi.gar 377 0 3 429 @monmar15
@bernatamer58 409 3 0 299 @ceciliabarcelo
@Margacvilalta 447 0 3 487 @nuriaqp67
@esthersolelatorre 360 0 3 418 @boher
@marianllodra 281 0 3 470 @jordicivit
Setmana 3, ronda 8:
Del 15/04/2019 al 05/05/2019
@maldoror59 446 1 1 446 @jordicivit
@boher 519 3 0 322 @marianllodra
@nuriaqp67 540 3 0 349 @esthersolelatorre
@ceciliabarcelo 487 3 0 389 @Margacvilalta
@monmar15 366 0 3 426 @bernatamer58
@lnabm 330 0 3 332 @teresa.albi.gar
@dajalin 307 0 3 513 @josepmramon
@panna1714 407 0 3 430 @Ideay
@anna0103 399 0 3 421 @mgranadosma
@catifamagica 368 3 0 354 @joanmeliagari
Setmana 3, ronda 9:
Del 15/04/2019 al 05/05/2019
@joanmeliagari 380 0 3 464 @maldoror59
@mgranadosma 388 0 3 398 @catifamagica
@Ideay 429 3 0 356 @anna0103
@josepmramon 511 3 0 480 @panna1714
@teresa.albi.gar 356 0 3 364 @dajalin
@bernatamer58 522 3 0 410 @lnabm
@Margacvilalta 412 0 3 422 @monmar15
@esthersolelatorre 448 3 0 365 @ceciliabarcelo
@marianllodra 430 3 0 422 @nuriaqp67
@jordicivit 385 3 0 374 @boher
Setmana 4, ronda 10:
Del 22/04/2019 al 12/05/2019
@maldoror59 439 3 0 347 @boher
@nuriaqp67 396 0 3 413 @jordicivit
@ceciliabarcelo 456 3 0 251 @marianllodra
@monmar15 548 3 0 391 @esthersolelatorre
@lnabm 376 3 0 361 @Margacvilalta
@dajalin 308 0 3 465 @bernatamer58
@panna1714 381 3 0 314 @teresa.albi.gar
@anna0103 301 0 3 371 @josepmramon
@catifamagica 399 0 3 435 @Ideay
@joanmeliagari 495 3 0 447 @mgranadosma
Setmana 4, ronda 11:
Del 22/04/2019 al 12/05/2019
@mgranadosma 404 0 3 416 @maldoror59
@Ideay 375 3 0 356 @joanmeliagari
@josepmramon 395 3 0 339 @catifamagica
@teresa.albi.gar 394 3 0 357 @anna0103
@bernatamer58 380 0 3 383 @panna1714
@Margacvilalta 388 3 0 338 @dajalin
@esthersolelatorre 332 0 3 440 @lnabm
@marianllodra 367 0 3 378 @monmar15
@jordicivit 436 3 0 346 @ceciliabarcelo
@boher 489 3 0 466 @nuriaqp67
Setmana 4, ronda 12:
Del 22/04/2019 al 12/05/2019
@maldoror59 449 3 0 418 @nuriaqp67
@ceciliabarcelo 411 0 3 461 @boher
@monmar15 366 0 3 401 @jordicivit
@lnabm 419 3 0 348 @marianllodra
@dajalin 310 0 3 399 @esthersolelatorre
@panna1714 413 3 0 408 @Margacvilalta
@anna0103 427 3 0 268 @bernatamer58
@catifamagica 360 0 3 382 @teresa.albi.gar
@joanmeliagari 466 3 0 403 @josepmramon
@mgranadosma 528 3 0 353 @Ideay
Setmana 5, ronda 13:
Del 29/04/2019 al 19/05/2019
@Ideay 397 0 3 499 @maldoror59
@josepmramon 469 3 0 369 @mgranadosma
@teresa.albi.gar 399 3 0 356 @joanmeliagari
@bernatamer58 384 3 0 380 @catifamagica
@Margacvilalta 505 3 0 447 @anna0103
@esthersolelatorre 378 3 0 370 @panna1714
@marianllodra 423 3 0 333 @dajalin
@jordicivit 415 3 0 367 @lnabm
@boher 386 0 3 409 @monmar15
@nuriaqp67 557 3 0 511 @ceciliabarcelo
Setmana 5, ronda 14:
Del 29/04/2019 al 19/05/2019
@maldoror59 433 3 0 391 @ceciliabarcelo
@monmar15 403 0 3 459 @nuriaqp67
@lnabm 284 0 3 465 @boher
@dajalin 475 3 0 474 @jordicivit
@panna1714 358 0 3 419 @marianllodra
@anna0103 391 0 3 438 @esthersolelatorre
@catifamagica 424 0 3 508 @Margacvilalta
@joanmeliagari 311 0 3 434 @bernatamer58
@mgranadosma 340 3 0 307 @teresa.albi.gar
@Ideay 441 3 0 387 @josepmramon
Setmana 5, ronda 15:
Del 29/04/2019 al 19/05/2019
@josepmramon 480 3 0 405 @maldoror59
@teresa.albi.gar 349 0 3 376 @Ideay
@bernatamer58 327 0 3 449 @mgranadosma
@Margacvilalta 408 3 0 382 @joanmeliagari
@esthersolelatorre 344 3 0 265 @catifamagica
@marianllodra 263 0 3 434 @anna0103
@jordicivit 396 3 0 344 @panna1714
@boher 383 3 0 322 @dajalin
@nuriaqp67 528 3 0 309 @lnabm
@ceciliabarcelo 423 0 3 437 @monmar15
Setmana 6, ronda 16:
Del 06/05/2019 al 26/05/2019
@maldoror59 480 3 0 411 @monmar15
@lnabm 374 0 3 404 @ceciliabarcelo
@dajalin 308 0 3 548 @nuriaqp67
@panna1714 386 0 3 500 @boher
@anna0103 359 3 0 332 @jordicivit
@catifamagica 415 3 0 374 @marianllodra
@joanmeliagari 377 0 3 384 @esthersolelatorre
@mgranadosma 401 0 3 489 @Margacvilalta
@Ideay 360 0 3 487 @bernatamer58
@josepmramon 295 0 3 459 @teresa.albi.gar
Setmana 6, ronda 17:
Del 06/05/2019 al 26/05/2019
@teresa.albi.gar 447 0 3 496 @maldoror59
@bernatamer58 423 0 3 464 @josepmramon
@Margacvilalta 407 3 0 361 @Ideay
@esthersolelatorre 364 3 0 311 @mgranadosma
@marianllodra 387 0 3 413 @joanmeliagari
@jordicivit 421 0 3 445 @catifamagica
@boher 500 3 0 403 @anna0103
@nuriaqp67 420 3 0 392 @panna1714
@ceciliabarcelo 438 3 0 321 @dajalin
@monmar15 446 3 0 254 @lnabm
Setmana 7, ronda 18:
Del 13/05/2019 al 02/06/2019
@maldoror59 528 3 0 414 @lnabm
@dajalin 396 3 0 308 @monmar15
@panna1714 411 3 0 394 @ceciliabarcelo
@anna0103 436 0 3 518 @nuriaqp67
@catifamagica 296 0 3 454 @boher
@joanmeliagari 371 0 3 440 @jordicivit
@mgranadosma 486 3 0 302 @marianllodra
@Ideay 427 1 1 427 @esthersolelatorre
@josepmramon 425 3 0 360 @Margacvilalta
@teresa.albi.gar 382 3 0 254 @bernatamer58
Setmana 7, ronda 19:
Del 13/05/2019 al 02/06/2019
@bernatamer58 408 0 3 445 @maldoror59
@Margacvilalta 360 0 3 396 @teresa.albi.gar
@esthersolelatorre 298 0 3 499 @josepmramon
@marianllodra 377 3 0 364 @Ideay
@jordicivit 441 3 0 432 @mgranadosma
@boher 428 3 0 354 @joanmeliagari
@nuriaqp67 504 3 0 319 @catifamagica
@ceciliabarcelo 384 0 3 385 @anna0103
@monmar15 366 0 3 434 @panna1714
@lnabm 324 0 3 333 @dajalin

Aquest web usa galetes pròpies i de tercers. Més informació...

La configuració de les galetes d'aquest web està definida per a "permetre galetes" i d'aquesta forma oferir-vos una millor experiència de navegació. Si continueu visitant aquest lloc web sense canviar-ne la configuració, accepteu l'ús de galetes per a proporcionar-vos una millor experiència possible de navegació. Si continueu utilitzant aquest lloc web sense necessitat de canviar la configuració de les galetes, o feu clic a "D'acord" de sota, aleshores esteu acceptant això.

Tanca