Si obres aquesta pàgina des del mòbil, i no veus la taula sencera, pots desplaçar-la horitzontalment, o pots posar el mòbil amb la pantalla apaïsada per veure tot l'ample de la taula.


El jugador de la columna de l'esquerra és el responsable d'iniciar la partida.

Setmana 1, ronda 1:
Del 01/04/2019 al 21/04/2019
@mercerojals 430 3 0 275 @margotfont
@monica.carbo.3 392 0 3 406 @melissilem
@malcaide16 352 3 0 345 @carmendavila2001
@francesc.v 375 3 0 367 @victoriasanchocarcas
@joansii 355 3 0 348 @mireia.mora1
@kaisercat 358 0 3 426 @romaniperegrina
@anufis No juga
@tramuntanada 505 3 0 299 @cescojordan
@mercè_i1 439 3 0 305 @doris.roig
@Rosamariab No juga
Setmana 1, ronda 2:
Del 01/04/2019 al 21/04/2019
@cescojordan 441 3 0 380 @mercè_i1
No juga @tramuntanada
@romaniperegrina 452 3 0 281 @anufis
@mireia.mora1 389 0 3 450 @kaisercat
@victoriasanchocarcas 386 3 0 307 @joansii
@carmendavila2001 390 3 0 387 @francesc.v
@melissilem 384 0 3 411 @malcaide16
@margotfont 280 0 3 451 @monica.carbo.3
@Rosamariab 360 0 3 440 @mercerojals
No juga @doris.roig
Setmana 1, ronda 3:
Del 01/04/2019 al 21/04/2019
@monica.carbo.3 434 3 0 385 @Rosamariab
@malcaide16 428 3 0 278 @margotfont
@francesc.v 430 0 3 475 @melissilem
@joansii 309 0 3 389 @carmendavila2001
@kaisercat 315 0 3 444 @victoriasanchocarcas
@anufis 345 0 3 373 @mireia.mora1
@tramuntanada 442 3 0 438 @romaniperegrina
@mercè_i1 No juga
@doris.roig 379 3 0 325 @cescojordan
@mercerojals No juga
Setmana 2, ronda 4:
Del 08/04/2019 al 28/04/2019
No juga @doris.roig
@romaniperegrina 527 3 0 398 @mercè_i1
@mireia.mora1 299 0 3 503 @tramuntanada
@victoriasanchocarcas 453 3 0 254 @anufis
@carmendavila2001 346 0 3 524 @kaisercat
@melissilem 478 3 0 268 @joansii
@margotfont 320 0 3 462 @francesc.v
@Rosamariab 330 0 3 346 @malcaide16
@mercerojals 437 3 0 423 @monica.carbo.3
No juga @cescojordan
Setmana 2, ronda 5:
Del 08/04/2019 al 28/04/2019
@malcaide16 435 3 0 426 @mercerojals
@francesc.v 420 3 0 365 @Rosamariab
@joansii 322 3 0 300 @margotfont
@kaisercat 435 3 0 361 @melissilem
@anufis 295 0 3 510 @carmendavila2001
@tramuntanada 422 3 0 377 @victoriasanchocarcas
@mercè_i1 391 3 0 385 @mireia.mora1
@doris.roig 350 0 3 390 @romaniperegrina
@cescojordan No juga
@monica.carbo.3 No juga
Setmana 2, ronda 6:
Del 08/04/2019 al 28/04/2019
@romaniperegrina 502 3 0 321 @cescojordan
@mireia.mora1 390 3 0 389 @doris.roig
@victoriasanchocarcas 345 0 3 372 @mercè_i1
@carmendavila2001 449 0 3 477 @tramuntanada
@melissilem 315 0 3 318 @anufis
@margotfont 344 0 3 465 @kaisercat
@Rosamariab 409 0 3 430 @joansii
@mercerojals 374 0 3 475 @francesc.v
@monica.carbo.3 426 3 0 379 @malcaide16
No juga No juga
Setmana 3, ronda 7:
Del 15/04/2019 al 05/05/2019
@francesc.v 446 3 0 415 @monica.carbo.3
@joansii 309 0 3 402 @mercerojals
@kaisercat 348 3 0 322 @Rosamariab
@anufis 356 3 0 320 @margotfont
@tramuntanada 481 3 0 328 @melissilem
@mercè_i1 407 0 3 449 @carmendavila2001
@doris.roig 370 0 3 478 @victoriasanchocarcas
@cescojordan 405 3 0 376 @mireia.mora1
No juga @romaniperegrina
@malcaide16 No juga
Setmana 3, ronda 8:
Del 15/04/2019 al 05/05/2019
@mireia.mora1 No juga
@victoriasanchocarcas 432 3 0 375 @cescojordan
@carmendavila2001 340 0 3 405 @doris.roig
@melissilem 418 0 3 513 @mercè_i1
@margotfont 305 0 3 556 @tramuntanada
@Rosamariab 319 3 0 294 @anufis
@mercerojals 395 3 0 311 @kaisercat
@monica.carbo.3 409 3 0 394 @joansii
@malcaide16 356 0 3 385 @francesc.v
No juga @romaniperegrina
Setmana 3, ronda 9:
Del 15/04/2019 al 05/05/2019
@joansii 406 3 0 334 @malcaide16
@kaisercat 371 3 0 345 @monica.carbo.3
@anufis 357 3 0 350 @mercerojals
@tramuntanada 422 0 3 429 @Rosamariab
@mercè_i1 493 3 0 431 @margotfont
@doris.roig 440 3 0 357 @melissilem
@cescojordan 334 0 3 378 @carmendavila2001
No juga @victoriasanchocarcas
@romaniperegrina 487 3 0 407 @mireia.mora1
@francesc.v No juga
Setmana 4, ronda 10:
Del 22/04/2019 al 12/05/2019
@victoriasanchocarcas 401 0 3 430 @romaniperegrina
@carmendavila2001 No juga
@melissilem 315 0 3 400 @cescojordan
@margotfont 301 0 3 338 @doris.roig
@Rosamariab 400 0 3 447 @mercè_i1
@mercerojals 372 3 0 371 @tramuntanada
@monica.carbo.3 453 3 0 251 @anufis
@malcaide16 382 0 3 444 @kaisercat
@francesc.v 275 0 3 318 @joansii
No juga @mireia.mora1
Setmana 4, ronda 11:
Del 22/04/2019 al 12/05/2019
@kaisercat 379 3 0 365 @francesc.v
@anufis 268 0 3 373 @malcaide16
@tramuntanada 406 0 3 417 @monica.carbo.3
@mercè_i1 493 3 0 351 @mercerojals
@doris.roig 450 3 0 249 @Rosamariab
@cescojordan 385 0 3 454 @margotfont
No juga @melissilem
@romaniperegrina 532 3 0 341 @carmendavila2001
@mireia.mora1 409 3 0 359 @victoriasanchocarcas
@joansii No juga
Setmana 4, ronda 12:
Del 22/04/2019 al 12/05/2019
@carmendavila2001 396 3 0 393 @mireia.mora1
@melissilem 381 3 0 336 @romaniperegrina
@margotfont No juga
@Rosamariab 384 3 0 290 @cescojordan
@mercerojals 277 0 3 547 @doris.roig
@monica.carbo.3 367 0 3 385 @mercè_i1
@malcaide16 298 0 3 560 @tramuntanada
@francesc.v @anufis
@joansii 368 3 0 366 @kaisercat
No juga @victoriasanchocarcas
Setmana 5, ronda 13:
Del 29/04/2019 al 19/05/2019
@anufis 270 0 3 343 @joansii
@tramuntanada 497 3 0 361 @francesc.v
@mercè_i1 397 3 0 334 @malcaide16
@doris.roig 270 0 3 363 @monica.carbo.3
@cescojordan 502 3 0 317 @mercerojals
No juga @Rosamariab
@romaniperegrina 488 3 0 242 @margotfont
@mireia.mora1 398 3 0 366 @melissilem
@victoriasanchocarcas 519 3 0 257 @carmendavila2001
@kaisercat No juga
Setmana 5, ronda 14:
Del 29/04/2019 al 19/05/2019
@melissilem 481 3 0 317 @victoriasanchocarcas
@margotfont 422 3 0 381 @mireia.mora1
@Rosamariab 384 3 0 381 @romaniperegrina
@mercerojals No juga
@monica.carbo.3 381 3 0 376 @cescojordan
@malcaide16 333 0 3 380 @doris.roig
@francesc.v 262 0 3 442 @mercè_i1
@joansii 308 0 3 453 @tramuntanada
@kaisercat 466 3 0 297 @anufis
No juga @carmendavila2001
Setmana 5, ronda 15:
Del 29/04/2019 al 19/05/2019
@tramuntanada 449 3 0 321 @kaisercat
@mercè_i1 459 3 0 290 @joansii
@doris.roig 436 0 3 437 @francesc.v
@cescojordan 492 3 0 270 @malcaide16
No juga @monica.carbo.3
@romaniperegrina 400 3 0 381 @mercerojals
@mireia.mora1 471 3 0 364 @Rosamariab
@victoriasanchocarcas 459 3 0 326 @margotfont
@carmendavila2001 272 0 3 483 @melissilem
@anufis No juga
Setmana 6, ronda 16:
Del 06/05/2019 al 26/05/2019
@margotfont 304 0 3 439 @carmendavila2001
@Rosamariab 522 3 0 328 @victoriasanchocarcas
@mercerojals 309 0 3 442 @mireia.mora1
@monica.carbo.3 350 0 3 394 @romaniperegrina
@malcaide16 No juga
@francesc.v 383 3 0 362 @cescojordan
@joansii 321 0 3 361 @doris.roig
@kaisercat 442 3 0 355 @mercè_i1
@anufis 257 0 3 590 @tramuntanada
No juga @melissilem
Setmana 6, ronda 17:
Del 06/05/2019 al 26/05/2019
@mercè_i1 510 3 0 399 @anufis
@doris.roig 395 3 0 394 @kaisercat
@cescojordan 335 3 0 332 @joansii
No juga @francesc.v
@romaniperegrina 488 3 0 418 @malcaide16
@mireia.mora1 368 3 0 365 @monica.carbo.3
@victoriasanchocarcas 362 0 3 416 @mercerojals
@carmendavila2001 412 3 0 245 @Rosamariab
@melissilem 363 3 0 347 @margotfont
@tramuntanada No juga
Setmana 7, ronda 18:
Del 13/05/2019 al 02/06/2019
@Rosamariab 381 0 3 395 @melissilem
@mercerojals 463 3 0 418 @carmendavila2001
@monica.carbo.3 429 0 3 435 @victoriasanchocarcas
@malcaide16 325 0 3 416 @mireia.mora1
@francesc.v 380 0 3 426 @romaniperegrina
@joansii No juga
@kaisercat 400 3 0 318 @cescojordan
@anufis 424 3 0 378 @doris.roig
@tramuntanada 566 3 0 327 @mercè_i1
No juga @margotfont
Setmana 7, ronda 19:
Del 13/05/2019 al 02/06/2019
@doris.roig 283 0 3 347 @tramuntanada
@cescojordan 377 3 0 292 @anufis
No juga @kaisercat
@romaniperegrina 401 3 0 362 @joansii
@mireia.mora1 425 3 0 346 @francesc.v
@victoriasanchocarcas 322 0 3 411 @malcaide16
@carmendavila2001 466 0 3 481 @monica.carbo.3
@melissilem 441 0 3 463 @mercerojals
@margotfont @Rosamariab
@mercè_i1 No juga

Aquest web usa galetes pròpies i de tercers. Més informació...

La configuració de les galetes d'aquest web està definida per a "permetre galetes" i d'aquesta forma oferir-vos una millor experiència de navegació. Si continueu visitant aquest lloc web sense canviar-ne la configuració, accepteu l'ús de galetes per a proporcionar-vos una millor experiència possible de navegació. Si continueu utilitzant aquest lloc web sense necessitat de canviar la configuració de les galetes, o feu clic a "D'acord" de sota, aleshores esteu acceptant això.

Tanca