Si obres aquesta pàgina des del mòbil, i no veus la taula sencera, pots desplaçar-la hortizontalment, o pots posar el mòbil amb la pantalla apaïsada per veure tot l'ample de la taula.


El jugador de la columna de l'esquerra és el responsable d'iniciar la partida.

Setmana 1, ronda 1:
Del 17/12/2018 al 23/12/2018
@boher 398 3 0 355 @mcarmen.alcaidedominguez
@mercerojals 335 0 3 462 @jordicivit
@calalluna.s NO JUGA
@francesc.v 342 3 0 338 @neula23
@joansii NO JUGA
@kaisercat 373 0 3 425 @monica.carbo.3
@tituvilanova 362 0 3 488 @nuriaqp67
NO JUGA @tereros
@anufis 326 0 3 371 @conxacalvo55
@martagasso 483 3 0 466 @linamariariera
@ceciliabarcelo 357 3 0 348 @maldoror59
@lnabm 381 3 0 358 @Nuriabdn78
@monmar15 NO JUGA
Setmana 1, ronda 2:
Del 17/12/2018 al 23/12/2018
@maldoror59 348 0 3 424 @lnabm
@linamariariera 368 3 0 361 @ceciliabarcelo
@conxacalvo55 261 0 3 515 @martagasso
@tereros 306 0 3 355 @anufis
@nuriaqp67 NO JUGA
@monica.carbo.3 351 3 0 332 @tituvilanova
NO JUGA @kaisercat
@neula23 387 3 0 363 @joansii
NO JUGA @francesc.v
@jordicivit 444 3 0 334 @calalluna.s
@mcarmen.alcaidedominguez 321 0 3 324 @mercerojals
@monmar15 465 3 0 362 @boher
@Nuriabdn78 NO JUGA
Setmana 1, ronda 3:
Del 17/12/2018 al 23/12/2018
@mercerojals 280 0 3 374 @monmar15
@calalluna.s 362 0 3 366 @mcarmen.alcaidedominguez
@francesc.v 289 0 3 513 @jordicivit
@joansii NO JUGA
@kaisercat 309 0 3 405 @neula23
@tituvilanova NO JUGA
NO JUGA @monica.carbo.3
@anufis 267 0 3 508 @nuriaqp67
@martagasso 470 3 0 307 @tereros
@ceciliabarcelo 498 3 0 339 @conxacalvo55
@lnabm 482 3 0 447 @linamariariera
@Nuriabdn78 384 0 3 418 @maldoror59
@boher NO JUGA
Setmana 2, ronda 4:
Del 24/12/2018 al 30/12/2018
@linamariariera 509 3 0 311 @Nuriabdn78
@conxacalvo55 382 3 0 326 @lnabm
@tereros 322 0 3 399 @ceciliabarcelo
@nuriaqp67 418 3 0 415 @martagasso
@monica.carbo.3 358 3 0 273 @anufis
NO JUGA NO JUGA
@neula23 321 0 3 461 @tituvilanova
NO JUGA @kaisercat
@jordicivit 405 3 0 262 @joansii
@mcarmen.alcaidedominguez 493 3 0 267 @francesc.v
@monmar15 366 0 3 418 @calalluna.s
@boher 463 3 0 331 @mercerojals
@maldoror59 NO JUGA
Setmana 2, ronda 5:
Del 24/12/2018 al 30/12/2018
@calalluna.s 322 0 3 501 @boher
@francesc.v 306 0 3 322 @monmar15
@joansii 384 3 0 307 @mcarmen.alcaidedominguez
@kaisercat 330 0 3 460 @jordicivit
@tituvilanova NO JUGA
NO JUGA @neula23
@anufis NO JUGA
@martagasso 449 3 0 439 @monica.carbo.3
@ceciliabarcelo 399 0 3 424 @nuriaqp67
@lnabm 289 0 3 453 @tereros
@Nuriabdn78 365 0 3 454 @conxacalvo55
@maldoror59 393 0 3 469 @linamariariera
@mercerojals NO JUGA
Setmana 2, ronda 6:
Del 24/12/2018 al 30/12/2018
@conxacalvo55 465 3 0 413 @maldoror59
@tereros 322 0 3 441 @Nuriabdn78
@nuriaqp67 572 3 0 282 @lnabm
@monica.carbo.3 318 0 3 434 @ceciliabarcelo
NO JUGA @martagasso
@neula23 297 3 0 259 @anufis
NO JUGA NO JUGA
@jordicivit 485 3 0 329 @tituvilanova
@mcarmen.alcaidedominguez 345 0 3 372 @kaisercat
@monmar15 541 3 0 275 @joansii
@boher 485 3 0 363 @francesc.v
@mercerojals 423 3 0 353 @calalluna.s
@linamariariera NO JUGA
Setmana 3, ronda 7:
Del 31/12/2018 al 06/01/2019
@francesc.v 343 0 3 462 @mercerojals
@joansii 221 0 3 606 @boher
@kaisercat 345 0 3 375 @monmar15
@tituvilanova 407 3 0 401 @mcarmen.alcaidedominguez
NO JUGA @jordicivit
@anufis NO JUGA
@martagasso 338 0 3 429 @neula23
@ceciliabarcelo NO JUGA
@lnabm 340 0 3 363 @monica.carbo.3
@Nuriabdn78 456 3 0 421 @nuriaqp67
@maldoror59 511 3 0 298 @tereros
@linamariariera 484 3 0 328 @conxacalvo55
@calalluna.s NO JUGA
Setmana 3, ronda 8:
Del 31/12/2018 al 06/01/2019
@tereros 366 0 3 402 @linamariariera
@nuriaqp67 387 3 0 385 @maldoror59
@monica.carbo.3 365 3 0 320 @Nuriabdn78
NO JUGA @lnabm
@neula23 438 3 0 386 @ceciliabarcelo
NO JUGA @martagasso
@jordicivit 482 3 0 240 @anufis
@mcarmen.alcaidedominguez NO JUGA
@monmar15 394 0 3 435 @tituvilanova
@boher 451 3 0 313 @kaisercat
@mercerojals 414 3 0 411 @joansii
@calalluna.s 302 0 3 337 @francesc.v
@conxacalvo55 NO JUGA
Setmana 3, ronda 9:
Del 31/12/2018 al 06/01/2019
@joansii 372 3 0 301 @calalluna.s
@kaisercat 344 0 3 483 @mercerojals
@tituvilanova 469 3 0 365 @boher
NO JUGA @monmar15
@anufis 296 0 3 400 @mcarmen.alcaidedominguez
@martagasso 471 0 3 477 @jordicivit
@ceciliabarcelo NO JUGA
@lnabm 322 0 3 366 @neula23
@Nuriabdn78 NO JUGA
@maldoror59 418 3 0 413 @monica.carbo.3
@linamariariera 393 0 3 425 @nuriaqp67
@conxacalvo55 444 3 0 410 @tereros
@francesc.v NO JUGA
Setmana 4, ronda 10:
Del 07/01/2019 al 13/01/2019
@nuriaqp67 542 3 0 340 @conxacalvo55
@monica.carbo.3 356 0 3 376 @linamariariera
NO JUGA @maldoror59
@neula23 354 0 3 375 @Nuriabdn78
NO JUGA @lnabm
@jordicivit 367 3 0 363 @ceciliabarcelo
@mcarmen.alcaidedominguez 374 0 3 404 @martagasso
@monmar15 516 3 0 381 @anufis
@boher NO JUGA
@mercerojals 337 0 3 424 @tituvilanova
@calalluna.s 456 3 0 419 @kaisercat
@francesc.v 393 3 0 362 @joansii
@tereros NO JUGA
Setmana 4, ronda 11:
Del 07/01/2019 al 13/01/2019
@kaisercat 358 0 3 369 @francesc.v
@tituvilanova 353 0 3 475 @calalluna.s
NO JUGA @mercerojals
@anufis 240 0 3 513 @boher
@martagasso 443 3 0 410 @monmar15
@ceciliabarcelo 345 0 3 448 @mcarmen.alcaidedominguez
@lnabm 457 0 3 458 @jordicivit
@Nuriabdn78 NO JUGA
@maldoror59 437 3 0 395 @neula23
@linamariariera NO JUGA
@conxacalvo55 414 3 0 368 @monica.carbo.3
@tereros 331 0 3 413 @nuriaqp67
@joansii NO JUGA
Setmana 4, ronda 12:
Del 07/01/2019 al 13/01/2019
@monica.carbo.3 362 3 0 354 @tereros
NO JUGA @conxacalvo55
@neula23 399 3 0 372 @linamariariera
NO JUGA @maldoror59
@jordicivit 439 3 0 287 @Nuriabdn78
@mcarmen.alcaidedominguez 305 0 3 398 @lnabm
@monmar15 417 0 3 420 @ceciliabarcelo
@boher 419 3 0 390 @martagasso
@mercerojals 569 3 0 301 @anufis
@calalluna.s NO JUGA
@francesc.v 427 0 3 432 @tituvilanova
@joansii 430 3 0 359 @kaisercat
@nuriaqp67 NO JUGA
Setmana 5, ronda 13:
Del 14/01/2019 al 20/01/2019
@tituvilanova 440 3 0 314 @joansii
NO JUGA @francesc.v
@anufis 392 3 0 246 @calalluna.s
@martagasso 383 3 0 381 @mercerojals
@ceciliabarcelo 452 0 3 494 @boher
@lnabm 415 0 3 447 @monmar15
@Nuriabdn78 351 0 3 375 @mcarmen.alcaidedominguez
@maldoror59 348 0 3 398 @jordicivit
@linamariariera NO JUGA
@conxacalvo55 336 0 3 390 @neula23
@tereros NO JUGA
@nuriaqp67 414 3 0 401 @monica.carbo.3
@kaisercat NO JUGA
Setmana 5, ronda 14:
Del 14/01/2019 al 20/01/2019
NO JUGA @nuriaqp67
@neula23 369 0 3 397 @tereros
NO JUGA @conxacalvo55
@jordicivit 420 3 0 299 @linamariariera
@mcarmen.alcaidedominguez 257 0 3 424 @maldoror59
@monmar15 486 3 0 310 @Nuriabdn78
@boher 401 0 3 438 @lnabm
@mercerojals 320 0 3 483 @ceciliabarcelo
@calalluna.s 436 3 0 398 @martagasso
@francesc.v 390 3 0 311 @anufis
@joansii NO JUGA
@kaisercat 398 0 3 446 @tituvilanova
@monica.carbo.3 NO JUGA
Setmana 5, ronda 15:
Del 14/01/2019 al 20/01/2019
NO JUGA @kaisercat
@anufis 313 0 3 369 @joansii
@martagasso 524 3 0 317 @francesc.v
@ceciliabarcelo 302 0 3 533 @calalluna.s
@lnabm 408 3 0 368 @mercerojals
@Nuriabdn78 317 0 3 545 @boher
@maldoror59 345 0 3 531 @monmar15
@linamariariera 404 0 3 410 @mcarmen.alcaidedominguez
@conxacalvo55 367 0 3 504 @jordicivit
@tereros NO JUGA
@nuriaqp67 361 0 3 421 @neula23
@monica.carbo.3 NO JUGA
@tituvilanova NO JUGA
Setmana 6, ronda 16:
Del 21/01/2019 al 27/01/2019
@neula23 408 3 0 271 @monica.carbo.3
NO JUGA @nuriaqp67
@jordicivit 526 3 0 255 @tereros
@mcarmen.alcaidedominguez 393 0 3 427 @conxacalvo55
@monmar15 348 0 3 460 @linamariariera
@boher 503 3 0 405 @maldoror59
@mercerojals 429 3 0 377 @Nuriabdn78
@calalluna.s 378 3 0 323 @lnabm
@francesc.v 318 0 3 328 @ceciliabarcelo
@joansii 410 3 0 339 @martagasso
@kaisercat 359 3 0 339 @anufis
@tituvilanova NO JUGA
NO JUGA NO JUGA
Setmana 6, ronda 17:
Del 21/01/2019 al 27/01/2019
@anufis 357 0 3 484 @tituvilanova
@martagasso 309 0 3 447 @kaisercat
@ceciliabarcelo 405 3 0 282 @joansii
@lnabm 383 3 0 347 @francesc.v
@Nuriabdn78 424 3 0 352 @calalluna.s
@maldoror59 330 0 3 462 @mercerojals
@linamariariera 380 0 3 526 @boher
@conxacalvo55 445 3 0 321 @monmar15
@tereros 377 3 0 337 @mcarmen.alcaidedominguez
@nuriaqp67 461 3 0 330 @jordicivit
@monica.carbo.3 NO JUGA
NO JUGA @neula23
NO JUGA NO JUGA
Setmana 6, ronda 18:
Del 21/01/2019 al 27/01/2019
NO JUGA NO JUGA
@jordicivit 503 3 0 277 @monica.carbo.3
@mcarmen.alcaidedominguez 418 3 0 366 @nuriaqp67
@monmar15 431 3 0 338 @tereros
@boher 566 3 0 290 @conxacalvo55
@mercerojals 367 0 3 453 @linamariariera
@calalluna.s 491 3 0 448 @maldoror59
@francesc.v 388 0 3 428 @Nuriabdn78
@joansii 290 0 3 319 @lnabm
@kaisercat 316 0 3 475 @ceciliabarcelo
@tituvilanova 295 0 3 545 @martagasso
NO JUGA @anufis
@neula23 NO JUGA
Setmana 7, ronda 19:
Del 28/01/2019 al 03/02/2019
@martagasso NO JUGA
@ceciliabarcelo 513 3 0 313 @tituvilanova
@lnabm 365 3 0 269 @kaisercat
@Nuriabdn78 398 3 0 346 @joansii
@maldoror59 512 3 0 343 @francesc.v
@linamariariera 476 3 0 447 @calalluna.s
@conxacalvo55 465 3 0 320 @mercerojals
@tereros 317 0 3 360 @boher
@nuriaqp67 379 0 3 459 @monmar15
@monica.carbo.3 356 0 3 366 @mcarmen.alcaidedominguez
NO JUGA @jordicivit
@neula23 NO JUGA
@anufis NO JUGA
Setmana 7, ronda 20:
Del 28/01/2019 al 03/02/2019
@jordicivit 517 3 0 440 @neula23
@mcarmen.alcaidedominguez NO JUGA
@monmar15 402 0 3 432 @monica.carbo.3
@boher 401 3 0 346 @nuriaqp67
@mercerojals 499 3 0 389 @tereros
@calalluna.s 317 0 3 520 @conxacalvo55
@francesc.v 383 3 0 377 @linamariariera
@joansii 324 0 3 397 @maldoror59
@kaisercat 339 0 3 412 @Nuriabdn78
@tituvilanova 324 0 3 386 @lnabm
NO JUGA @ceciliabarcelo
@anufis 387 0 3 401 @martagasso
NO JUGA NO JUGA
Setmana 7, ronda 21:
Del 28/01/2019 al 03/02/2019
@ceciliabarcelo 427 3 0 310 @anufis
@lnabm NO JUGA
@Nuriabdn78 441 3 0 372 @tituvilanova
@maldoror59 473 3 0 381 @kaisercat
@linamariariera 414 3 0 338 @joansii
@conxacalvo55 500 3 0 324 @francesc.v
@tereros 360 3 0 335 @calalluna.s
@nuriaqp67 516 3 0 314 @mercerojals
@monica.carbo.3 290 0 3 668 @boher
NO JUGA @monmar15
@neula23 457 3 0 354 @mcarmen.alcaidedominguez
NO JUGA @jordicivit
@martagasso NO JUGA
Setmana 8, ronda 22:
Del 04/02/2019 al 10/02/2019
@mcarmen.alcaidedominguez NO JUGA
@monmar15 416 3 0 281 @neula23
@boher NO JUGA
@mercerojals 423 3 0 414 @monica.carbo.3
@calalluna.s 364 0 3 562 @nuriaqp67
@francesc.v 367 3 0 352 @tereros
@joansii 354 0 3 443 @conxacalvo55
@kaisercat 274 0 3 548 @linamariariera
@tituvilanova 410 0 3 426 @maldoror59
NO JUGA @Nuriabdn78
@anufis 251 0 3 386 @lnabm
@martagasso 300 0 3 513 @ceciliabarcelo
@jordicivit NO JUGA
Setmana 8, ronda 23:
Del 04/02/2019 al 10/02/2019
@lnabm 448 3 0 360 @martagasso
@Nuriabdn78 406 3 0 208 @anufis
@maldoror59 NO JUGA
@linamariariera 448 3 0 407 @tituvilanova
@conxacalvo55 379 3 0 348 @kaisercat
@tereros 421 3 0 368 @joansii
@nuriaqp67 408 3 0 386 @francesc.v
@monica.carbo.3 423 3 0 359 @calalluna.s
NO JUGA @mercerojals
@neula23 367 0 3 459 @boher
NO JUGA @monmar15
@jordicivit 369 3 0 318 @mcarmen.alcaidedominguez
@ceciliabarcelo NO JUGA
Setmana 8, ronda 24:
Del 04/02/2019 al 10/02/2019
@monmar15 372 0 3 441 @jordicivit
@boher NO JUGA
@mercerojals 346 0 3 449 @neula23
@calalluna.s NO JUGA
@francesc.v 403 0 3 406 @monica.carbo.3
@joansii 266 0 3 447 @nuriaqp67
@kaisercat 340 3 0 285 @tereros
@tituvilanova 311 0 3 427 @conxacalvo55
NO JUGA @linamariariera
@anufis 280 0 3 358 @maldoror59
@martagasso 376 3 0 374 @Nuriabdn78
@ceciliabarcelo 412 0 3 428 @lnabm
@mcarmen.alcaidedominguez NO JUGA
Setmana 8, ronda 25:
Del 04/02/2019 al 10/02/2019
@Nuriabdn78 345 0 3 438 @ceciliabarcelo
@maldoror59 414 0 3 438 @martagasso
@linamariariera 377 3 0 311 @anufis
@conxacalvo55 NO JUGA
@tereros 271 0 3 438 @tituvilanova
@nuriaqp67 473 3 0 333 @kaisercat
@monica.carbo.3 435 3 0 307 @joansii
NO JUGA @francesc.v
@neula23 353 3 0 350 @calalluna.s
NO JUGA @mercerojals
@jordicivit 414 3 0 406 @boher
@mcarmen.alcaidedominguez 371 0 3 375 @monmar15
@lnabm NO JUGA

Aquest web usa galetes pròpies i de tercers. Més informació...

La configuració de les galetes d'aquest web està definida per a "permetre galetes" i d'aquesta forma oferir-vos una millor experiència de navegació. Si continueu visitant aquest lloc web sense canviar-ne la configuració, accepteu l'ús de galetes per a proporcionar-vos una millor experiència possible de navegació. Si continueu utilitzant aquest lloc web sense necessitat de canviar la configuració de les galetes, o feu clic a "D'acord" de sota, aleshores esteu acceptant això.

Tanca