Duplicada Estiu 2016
Taula Jugador 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Subtotal B A P Total Dif. % rend. Rànquing
Referència 20
FaristolSIEEAAZ
ParaulaZAS
Coord.H6
Punts20
83
Faristol-BEDAE?S
ParaulaBADESsES
Coord.8A
Punts83
72
FaristolIUELNDE
ParaulaDELINEAU
Coord.B2
Punts72
50
FaristolÇRARAEX
ParaulaXARA
Coord.A1
Punts50
36
FaristolÇER+GEND
ParaulaENDREÇ
Coord.6A
Punts36
76
FaristolGN+ISITR
ParaulaREGISTRIN
Coord.3A
Punts76
36
FaristolNUJUOPR
ParaulaJEU
Coord.G7
Punts36
38
FaristolNOPRU+BH
ParaulaOH
Coord.5D
Punts38
74
Faristol-AMTTOAU
ParaulaAUTOMAT
Coord.2H
Punts74
39
FaristolSGIRRSI
ParaulaIRRIG
Coord.1D
Punts39
75
FaristolSS+EFINI
ParaulaFIESSIN
Coord.10D
Punts75
72
FaristolNACMIRS
ParaulaMARCIANS
Coord.M1
Punts72
84
FaristolL·LNCA?SE
ParaulaCOL·LApSEN
Coord.K1
Punts84
75
FaristolLAROSNYE
ParaulaSENYALO
Coord.H10
Punts75
80
FaristolRS+MPLAE
ParaulaPALMARES
Coord.13G
Punts80
39
FaristolQUERLNAV
ParaulaNASQUE
Coord.8K
Punts39
26
FaristolLNRV+BOT
ParaulaBROST
Coord.N10
Punts26
103
FaristolLNV+EEOA
ParaulaBENEVOLA
Coord.A8
Punts103
25
FaristolTCPU
ParaulaCUPO
Coord.12K
Punts25
1103 1103 100%
1 Albert R 20
FaristolSIEEAAZ
ParaulaZAS
Coord.H7
Punts20
83
Faristol-BEDAE?S
ParaulaBADESsES
Coord.8A
Punts83
19
FaristolIUELNDE
ParaulaEDIL
Coord.9A
Punts19
46
FaristolÇRARAEX
ParaulaXERRA
Coord.G7
Punts46
32
FaristolÇER+GEND
ParaulaENDREÇ
Coord.D8
Punts32
76
FaristolGN+ISITR
ParaulaREGISTRIN
Coord.3A
Punts76
20
FaristolNUJUOPR
ParaulaAJORN
Coord.7H
Punts20
38
FaristolNOPRU+BH
ParaulaOH
Coord.5D
Punts38
11
Faristol-AMTTOAU
ParaulaMUT
Coord.2H
Punts11
39
FaristolSGIRRSI
ParaulaIRRIG
Coord.1D
Punts39
75
FaristolSS+EFINI
ParaulaFIESSIN
Coord.10D
Punts75
72
FaristolNACMIRS
ParaulaMARCIANS
Coord.M1
Punts72
34
FaristolL·LNCA?SE
ParaulaCAL·LA
Coord.6L
Punts34
75
FaristolLAROSNYE
ParaulaSENYORA
Coord.H10
Punts75
80
FaristolRS+MPLAE
ParaulaPALMARES
Coord.13G
Punts80
30
FaristolQUERLNAV
ParaulaVAQUER
Coord.L9
Punts30
23
FaristolLNRV+BOT
ParaulaVOT
Coord.12K
Punts23
103
FaristolLNV+EEOA
ParaulaBENEVOLA
Coord.A8
Punts103
25
FaristolTCPU
ParaulaCUPO
Coord.12K
Punts25
901 0 0 0 901 -202 82% 1
2 Àlex A 20
FaristolSIEEAAZ
ParaulaZAS
Coord.H7
Punts20
83
Faristol-BEDAE?S
ParaulaBADEsSES
Coord.8A
Punts83
20
FaristolIUELNDE
ParaulaDEDUIEN
Coord.C8
Punts20
46
FaristolÇRARAEX
ParaulaXERRA
Coord.G7
Punts46
32
FaristolÇER+GEND
ParaulaENDREÇ
Coord.D8
Punts32
19
FaristolGN+ISITR
ParaulaDISTIN
Coord.C8
Punts19
36
FaristolNUJUOPR
ParaulaJEU
Coord.G7
Punts36
38
FaristolNOPRU+BH
ParaulaOH
Coord.5D
Punts38
74
Faristol-AMTTOAU
ParaulaAUTOMAT
Coord.2H
Punts74
20
FaristolSGIRRSI
ParaulaGIRIS
Coord.10C
Punts20
75
FaristolSS+EFINI
ParaulaFIESSIN
Coord.10D
Punts75
0
FaristolNACMIRS
ParaulaCARNISAM
Coord.M1
Punts0
34
FaristolL·LNCA?SE
ParaulaCAL·LA
Coord.6L
Punts34
75
FaristolLAROSNYE
ParaulaSENYALO
Coord.H10
Punts75
76
FaristolRS+MPLAE
ParaulaSALPAREM
Coord.13G
Punts76
33
FaristolQUERLNAV
ParaulaARQUEN
Coord.11A
Punts33
23
FaristolLNRV+BOT
ParaulaVOT
Coord.12K
Punts23
35
FaristolLNV+EEOA
ParaulaVELEN
Coord.15K
Punts35
14
FaristolTCPU
ParaulaMUT
Coord.1M
Punts14
753 0 0 0 753 -350 68% 2
9 Xavier A 20
FaristolSIEEAAZ
ParaulaZAS
Coord.H8
Punts20
72
Faristol-BEDAE?S
ParaulaDEBAtES
Coord.G7
Punts72
72
FaristolIUELNDE
ParaulaDELINEAU
Coord.B2
Punts72
46
FaristolÇRARAEX
ParaulaXA
Coord.C3
Punts46
32
FaristolÇER+GEND
ParaulaENDREÇ
Coord.D8
Punts32
19
FaristolGN+ISITR
ParaulaGASTIN
Coord.7G
Punts19
36
FaristolNUJUOPR
ParaulaJEU
Coord.G7
Punts36
38
FaristolNOPRU+BH
ParaulaOH
Coord.5D
Punts38
12
Faristol-AMTTOAU
ParaulaMAI
Coord.H1
Punts12
39
FaristolSGIRRSI
ParaulaIRRIG
Coord.1D
Punts39
75
FaristolSS+EFINI
ParaulaFIESSIN
Coord.10D
Punts75
0
FaristolNACMIRS
ParaulaCARMINAS
Coord.M1
Punts0
13
FaristolL·LNCA?SE
ParaulaAl·lENS
Coord.L8
Punts13
75
FaristolLAROSNYE
ParaulaSENYORA
Coord.H10
Punts75
80
FaristolRS+MPLAE
ParaulaPALMARES
Coord.13G
Punts80
36
FaristolQUERLNAV
ParaulaQUE
Coord.9I
Punts36
14
FaristolLNRV+BOT
ParaulaBROT
Coord.L12
Punts14
35
FaristolLNV+EEOA
ParaulaVOLEN
Coord.15K
Punts35
18
FaristolTCPU
ParaulaPUNY
Coord.12F
Punts18
732 0 0 0 732 -371 77% 3
6 Marta R 20
FaristolSIEEAAZ
ParaulaZAS
Coord.H6
Punts20
9
Faristol-BEDAE?S
ParaulaBEsADES
Coord.8B
Punts9
68
FaristolIUELNDE
ParaulaDELINEEU
Coord.D7
Punts68
47
FaristolÇRARAEX
ParaulaEX
Coord.C2
Punts47
25
FaristolÇER+GEND
ParaulaGEN
Coord.C3
Punts25
76
FaristolGN+ISITR
ParaulaRESTRINGI
Coord.3A
Punts76
35
FaristolNUJUOPR
ParaulaPUJO
Coord.2H
Punts35
38
FaristolNOPRU+BH
ParaulaOH
Coord.5D
Punts38
18
Faristol-AMTTOAU
ParaulaMAIA
Coord.H1
Punts18
24
FaristolSGIRRSI
ParaulaGIR
Coord.1F
Punts24
25
FaristolSS+EFINI
ParaulaFES
Coord.1M
Punts25
72
FaristolNACMIRS
ParaulaMARCIANS
Coord.M1
Punts72
84
FaristolL·LNCA?SE
ParaulaCOL·LAgENS
Coord.K1
Punts84
32
FaristolLAROSNYE
ParaulaANYS
Coord.6M
Punts32
80
FaristolRS+MPLAE
ParaulaPALMARES
Coord.13G
Punts80
0
FaristolQUERLNAV
ParaulaVAQUER
Coord.O1
Punts0
12
FaristolLNRV+BOT
ParaulaBOL
Coord.12M
Punts12
0
FaristolLNV+EEOA
ParaulaVALEN
Coord.O1
Punts0
12
FaristolTCPU
ParaulaPOC
Coord.12M
Punts12
677 0 0 0 677 -426 61% 4
5 Isaac A 20
FaristolSIEEAAZ
ParaulaZAS
Coord.H6
Punts20
0
Faristol-BEDAE?S
ParaulaESBAIDES
Coord.8A
Punts0
68
FaristolIUELNDE
ParaulaDELINEEU
Coord.D2
Punts68
46
FaristolÇRARAEX
ParaulaXERRA
Coord.G7
Punts46
20
FaristolÇER+GEND
ParaulaGENDRES
Coord.E2
Punts20
14
FaristolGN+ISITR
ParaulaTIGRE
Coord.E2
Punts14
35
FaristolNUJUOPR
ParaulaPUJO
Coord.2H
Punts35
38
FaristolNOPRU+BH
ParaulaOH
Coord.5D
Punts38
74
Faristol-AMTTOAU
ParaulaAUTOMAT
Coord.2H
Punts74
24
FaristolSGIRRSI
ParaulaGIR
Coord.1F
Punts24
75
FaristolSS+EFINI
ParaulaFIESSIN
Coord.10D
Punts75
0
FaristolNACMIRS
ParaulaCARMINS
Coord.O1
Punts0
32
FaristolL·LNCA?SE
ParaulaAL·LE
Coord.6M
Punts32
37
FaristolLAROSNYE
ParaulaRENYAS
Coord.11A
Punts37
80
FaristolRS+MPLAE
ParaulaPALMARES
Coord.13G
Punts80
30
FaristolQUERLNAV
ParaulaVAQUER
Coord.L9
Punts30
18
FaristolLNRV+BOT
ParaulaTROB
Coord.L12
Punts18
35
FaristolLNV+EEOA
ParaulaVOLEN
Coord.15K
Punts35
12
FaristolTCPU
ParaulaPOC
Coord.12M
Punts12
658 0 0 0 658 -445 60% 5
3 Antonio C 20
FaristolSIEEAAZ
ParaulaZAS
Coord.H7
Punts20
72
Faristol-BEDAE?S
ParaulaDEBAtES
Coord.G7
Punts72
14
FaristolIUELNDE
ParaulaENDUIS
Coord.E3
Punts14
46
FaristolÇRARAEX
ParaulaXERRA
Coord.G7
Punts46
12
FaristolÇER+GEND
ParaulaGRES
Coord.E5
Punts12
76
FaristolGN+ISITR
ParaulaREGISTRIN
Coord.3A
Punts76
36
FaristolNUJUOPR
ParaulaJEU
Coord.G7
Punts36
38
FaristolNOPRU+BH
ParaulaOH
Coord.5D
Punts38
74
Faristol-AMTTOAU
ParaulaAUTOMAT
Coord.2H
Punts74
0
FaristolSGIRRSI
ParaulaGIRIS
Coord.1D
Punts0
75
FaristolSS+EFINI
ParaulaFIESSIN
Coord.10D
Punts75
20
FaristolNACMIRS
ParaulaCARMINS
Coord.M1
Punts20
39
FaristolL·LNCA?SE
ParaulaAL·LENS
Coord.11B
Punts39
33
FaristolLAROSNYE
ParaulaSENYOR
Coord.O2
Punts33
22
FaristolRS+MPLAE
ParaulaAMPLES
Coord.13H
Punts22
0
FaristolQUERLNAV
ParaulaQUEL
Coord.14I
Punts0
23
FaristolLNRV+BOT
ParaulaVOT
Coord.12K
Punts23
26
FaristolLNV+EEOA
ParaulaVOL
Coord.15M
Punts26
25
FaristolTCPU
ParaulaCUPO
Coord.12K
Punts25
651 0 0 0 651 -452 59% 6
4 Francesc G 20
FaristolSIEEAAZ
ParaulaZAS
Coord.H7
Punts20
63
Faristol-BEDAE?S
ParaulaBADESSEn
Coord.8D
Punts63
72
FaristolIUELNDE
ParaulaDELINEAU
Coord.B2
Punts72
47
FaristolÇRARAEX
ParaulaEX
Coord.C2
Punts47
20
FaristolÇER+GEND
ParaulaGENDRES
Coord.E2
Punts20
20
FaristolGN+ISITR
ParaulaREGIRIN
Coord.3A
Punts20
35
FaristolNUJUOPR
ParaulaPUJO
Coord.2H
Punts35
38
FaristolNOPRU+BH
ParaulaOH
Coord.5D
Punts38
12
Faristol-AMTTOAU
ParaulaSUMAT
Coord.E8
Punts12
12
FaristolSGIRRSI
ParaulaGAIS
Coord.M1
Punts12
25
FaristolSS+EFINI
ParaulaFES
Coord.1M
Punts25
0
FaristolNACMIRS
ParaulaCAMINARS
Coord.M1
Punts0
32
FaristolL·LNCA?SE
ParaulaAL·LE
Coord.6M
Punts32
32
FaristolLAROSNYE
ParaulaANYS
Coord.6M
Punts32
80
FaristolRS+MPLAE
ParaulaPALMARES
Coord.13G
Punts80
34
FaristolQUERLNAV
ParaulaFALQUEN
Coord.D10
Punts34
16
FaristolLNRV+BOT
ParaulaBALCO
Coord.4J
Punts16
25
FaristolLNV+EEOA
ParaulaVOLEN
Coord.11A
Punts25
10
FaristolTCPU
ParaulaPUA
Coord.K11
Punts10
593 0 0 0 593 -510 54% 7
12 Moisès S 20
FaristolSIEEAAZ
ParaulaZAS
Coord.H6
Punts20
83
Faristol-BEDAE?S
ParaulaBADESsES
Coord.8A
Punts83
16
FaristolIUELNDE
ParaulaELUDIES
Coord.E2
Punts16
46
FaristolÇRARAEX
ParaulaXERRA
Coord.G7
Punts46
16
FaristolÇER+GEND
ParaulaGERDS
Coord.E4
Punts16
0
FaristolGN+ISITR
ParaulaESTRINGI
Coord.D8
Punts0
30
FaristolNUJUOPR
ParaulaJUI
Coord.H1
Punts30
38
FaristolNOPRU+BH
ParaulaOH
Coord.5D
Punts38
12
Faristol-AMTTOAU
ParaulaSUMAT
Coord.E8
Punts12
18
FaristolSGIRRSI
ParaulaMIGRIS
Coord.L2
Punts18
75
FaristolSS+EFINI
ParaulaFIESSIN
Coord.10D
Punts75
72
FaristolNACMIRS
ParaulaMARCIANS
Coord.M1
Punts72
39
FaristolL·LNCA?SE
ParaulaAL·LENS
Coord.11B
Punts39
0
FaristolLAROSNYE
ParaulaSENYORAL
Coord.O2
Punts0
36
FaristolRS+MPLAE
ParaulaPSALM
Coord.O1
Punts36
30
FaristolQUERLNAV
ParaulaQUAL
Coord.14F
Punts30
16
FaristolLNRV+BOT
ParaulaFRONT
Coord.D10
Punts16
23
FaristolLNV+EEOA
ParaulaAVANCE
Coord.4I
Punts23
14
FaristolTCPU
ParaulaTRUC
Coord.L12
Punts14
584 0 0 0 584 -519 53% 8
8 Víctor N 20
FaristolSIEEAAZ
ParaulaZAS
Coord.H6
Punts20
9
Faristol-BEDAE?S
ParaulaBEsADES
Coord.8B
Punts9
16
FaristolIUELNDE
ParaulaELUDIEN
Coord.D8
Punts16
47
FaristolÇRARAEX
ParaulaEX
Coord.C2
Punts47
0
FaristolÇER+GEND
ParaulaXARARE
Coord.A1
Punts0
0
FaristolGN+ISITR
ParaulaASTRINGI
Coord.7H
Punts0
25
FaristolNUJUOPR
ParaulaPENJO
Coord.G7
Punts25
38
FaristolNOPRU+BH
ParaulaOH
Coord.5D
Punts38
0
Faristol-AMTTOAU
ParaulaMUTA
Coord.2H
Punts0
18
FaristolSGIRRSI
ParaulaAGRISI
Coord.M2
Punts18
0
FaristolSS+EFINI
ParaulaESNIFIS
Coord.O1
Punts0
72
FaristolNACMIRS
ParaulaMARCIANS
Coord.M1
Punts72
33
FaristolL·LNCA?SE
ParaulaAL·LENS
Coord.L8
Punts33
75
FaristolLAROSNYE
ParaulaSENYORS
Coord.H10
Punts75
0
FaristolRS+MPLAE
ParaulaPLEAMARS
Coord.13C
Punts0
0
FaristolQUERLNAV
ParaulaVAQUER
Coord.12J
Punts0
14
FaristolLNRV+BOT
ParaulaBROT
Coord.L12
Punts14
16
FaristolLNV+EEOA
ParaulaVOLA
Coord.15K
Punts16
8
FaristolTCPU
ParaulaCRU
Coord.L12
Punts8
391 0 0 0 391 -712 35% 9
7 Pep M 20
FaristolSIEEAAZ
ParaulaZAS
Coord.H8
Punts20
12
Faristol-BEDAE?S
ParaulaDEBAdES
Coord.8B
Punts12
15
FaristolIUELNDE
ParaulaDELIEN
Coord.G7
Punts15
46
FaristolÇRARAEX
ParaulaXERRA
Coord.G7
Punts46
8
FaristolÇER+GEND
ParaulaDRENES
Coord.F3
Punts8
20
FaristolGN+ISITR
ParaulaREGIRIN
Coord.3A
Punts20
13
FaristolNUJUOPR
ParaulaPOR
Coord.2H
Punts13
38
FaristolNOPRU+BH
ParaulaOH
Coord.5D
Punts38
0
Faristol-AMTTOAU
ParaulaMOTAU
Coord.2H
Punts0
16
FaristolSGIRRSI
ParaulaSARGIS
Coord.M1
Punts16
0
FaristolSS+EFINI
ParaulaESNIFIS
Coord.O1
Punts0
0
FaristolNACMIRS
ParaulaCAMINARS
Coord.M1
Punts0
15
FaristolL·LNCA?SE
ParaulaASSEc
Coord.8K
Punts15
0
FaristolLAROSNYE
ParaulaANYORES
Coord.11J
Punts0
12
FaristolRS+MPLAE
ParaulaRAMPES
Coord.13G
Punts12
17
FaristolQUERLNAV
ParaulaVAQUES
Coord.N9
Punts17
23
FaristolLNRV+BOT
ParaulaVOT
Coord.12K
Punts23
0
FaristolLNV+EEOA
ParaulaNOVELA
Coord.15G
Punts0
14
FaristolTCPU
ParaulaMUT
Coord.1M
Punts14
269 0 0 0 269 -834 24% 10
Partida jugada el 30/6/2016 amb l'Eliot i el DISC 2.5.12
Jugada magistral (única jugada que iguala o supera la jugada de referència)
Jugada de puntuació màxima (jugada que iguala o supera la jugada de referència, però no és l'única jugada que ho fa)
Única millor jugada (única millor jugada, però inferior a la jugada de referència)
Millor jugada (millor jugada, però inferior a la jugada de referència i no és l'única que ho fa)