Duplicada de primavera 2019
Taula Jugador 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Subtotal A P B Total Dif. % rend. Rànquing
Referència 46
FaristolEBAHSRE
ParaulaHERBES
Coord.H4
Punts46
68
FaristolA+GRRERE
ParaulaGERRERA
Coord.G8
Punts68
33
FaristolIÇELUIT
ParaulaERIÇ
Coord.6G
Punts33
84
FaristolILTU+EAV
ParaulaLEVITAU
Coord.K1
Punts84
70
FaristolSNANAXO
ParaulaXAS
Coord.J2
Punts70
39
FaristolANNO+TIU
ParaulaNOUNAT
Coord.L4
Punts39
33
FaristolI+UOSCBZ
ParaulaAZOS
Coord.8L
Punts33
30
FaristolBCIU+SID
ParaulaXEICS
Coord.2J
Punts30
78
FaristolBDIU+TEA
ParaulaDEBATIEU
Coord.12F
Punts78
78
FaristolMCME?LR
ParaulaRECLaMAM
Coord.14A
Punts78
110
FaristolEIAL·LETR
ParaulaAL·LITERE
Coord.15H
Punts110
39
FaristolPQUAACLA
ParaulaACLAPAR
Coord.A8
Punts39
93
FaristolQU+SRTGOI
ParaulaTORQUIS
Coord.O10
Punts93
47
FaristolG+NANFNYE
ParaulaENA
Coord.15A
Punts47
51
FaristolFGNNY+A?U
ParaulaRiNYA
Coord.13G
Punts51
34
FaristolFGNU+IDS
ParaulaFUNGICA
Coord.C9
Punts34
20
FaristolDS+SILDJ
ParaulaJUI
Coord.M11
Punts20
57
FaristolDDLSS+EN
ParaulaDESHERBES
Coord.H1
Punts57
74
FaristolDLNS+MOE
ParaulaDOLMENS
Coord.B2
Punts74
29
FaristolRNASPO
ParaulaPARO
Coord.A1
Punts29
1113 1113 100%
1 Albert R. 46
FaristolEBAHSRE
ParaulaHERBES
Coord.H4
Punts46
19
FaristolA+GRRERE
ParaulaREG
Coord.G3
Punts19
31
FaristolIÇELUIT
ParaulaÇA
Coord.14F
Punts31
32
FaristolILTU+EAV
ParaulaVALIEU
Coord.K5
Punts32
70
FaristolSNANAXO
ParaulaXAS
Coord.J2
Punts70
29
FaristolANNO+TIU
ParaulaNOU
Coord.L4
Punts29
33
FaristolI+UOSCBZ
ParaulaAZOS
Coord.8L
Punts33
28
FaristolBCIU+SID
ParaulaCUBS
Coord.F12
Punts28
78
FaristolBDIU+TEA
ParaulaDEBATIEU
Coord.12F
Punts78
78
FaristolMCME?LR
ParaulaRECLaMAM
Coord.14A
Punts78
110
FaristolEIAL·LETR
ParaulaAL·LITERE
Coord.15H
Punts110
36
FaristolPQUAACLA
ParaulaQUA
Coord.14N
Punts36
90
FaristolQU+SRTGOI
ParaulaTOQUIS
Coord.O11
Punts90
47
FaristolG+NANFNYE
ParaulaENA
Coord.15A
Punts47
44
FaristolFGNNY+A?U
ParaulaNYU
Coord.13I
Punts44
0
FaristolFGNU+IDS
ParaulaFUNGIDS
Coord.B2
Punts0
19
FaristolDS+SILDJ
ParaulaDIDES
Coord.5E
Punts19
28
FaristolDDLSS+EN
ParaulaDES
Coord.11I
Punts28
74
FaristolDLNS+MOE
ParaulaDOLMENS
Coord.B2
Punts74
29
FaristolRNASPO
ParaulaPARO
Coord.A1
Punts29
921 0 0 0 921 -192 83% 1
7 Adrià M. 46
FaristolEBAHSRE
ParaulaHERBES
Coord.H4
Punts46
65
FaristolA+GRRERE
ParaulaREBREGAR
Coord.7F
Punts65
33
FaristolIÇELUIT
ParaulaERIÇ
Coord.6G
Punts33
84
FaristolILTU+EAV
ParaulaLEVITAU
Coord.K1
Punts84
70
FaristolSNANAXO
ParaulaXAS
Coord.J2
Punts70
0
FaristolANNO+TIU
ParaulaATINO
Coord.L5
Punts0
33
FaristolI+UOSCBZ
ParaulaAZOS
Coord.8L
Punts33
18
FaristolBCIU+SID
ParaulaBUDES
Coord.12D
Punts18
26
FaristolBDIU+TEA
ParaulaTUBA
Coord.F12
Punts26
78
FaristolMCME?LR
ParaulaRECLaMAM
Coord.14A
Punts78
110
FaristolEIAL·LETR
ParaulaAL·LITERE
Coord.15H
Punts110
39
FaristolPQUAACLA
ParaulaACLAPAR
Coord.A8
Punts39
93
FaristolQU+SRTGOI
ParaulaTORQUIS
Coord.O10
Punts93
47
FaristolG+NANFNYE
ParaulaENA
Coord.15A
Punts47
0
FaristolFGNNY+A?U
ParaulaFENYAU
Coord.B4
Punts0
20
FaristolFGNU+IDS
ParaulaFE
Coord.N14
Punts20
13
FaristolDS+SILDJ
ParaulaDANY
Coord.I11
Punts13
28
FaristolDDLSS+EN
ParaulaDES
Coord.11I
Punts28
74
FaristolDLNS+MOE
ParaulaDOLMENS
Coord.B2
Punts74
29
FaristolRNASPO
ParaulaPARO
Coord.A1
Punts29
906 0 0 0 906 -207 81% 2
2 Xavier A. 24
FaristolEBAHSRE
ParaulaBAH
Coord.H8
Punts24
65
FaristolA+GRRERE
ParaulaREBREGAR
Coord.7F
Punts65
33
FaristolIÇELUIT
ParaulaERIÇ
Coord.6G
Punts33
32
FaristolILTU+EAV
ParaulaVALIEU
Coord.K5
Punts32
70
FaristolSNANAXO
ParaulaXAS
Coord.J2
Punts70
18
FaristolANNO+TIU
ParaulaLITUA
Coord.1K
Punts18
26
FaristolI+UOSCBZ
ParaulaZAS
Coord.14F
Punts26
20
FaristolBCIU+SID
ParaulaBUSC
Coord.10J
Punts20
78
FaristolBDIU+TEA
ParaulaDEBATIEU
Coord.12F
Punts78
78
FaristolMCME?LR
ParaulaRECLaMAM
Coord.14A
Punts78
110
FaristolEIAL·LETR
ParaulaAL·LITERE
Coord.15H
Punts110
36
FaristolPQUAACLA
ParaulaQUA
Coord.14N
Punts36
93
FaristolQU+SRTGOI
ParaulaTORQUIS
Coord.O10
Punts93
35
FaristolG+NANFNYE
ParaulaANY
Coord.1N
Punts35
44
FaristolFGNNY+A?U
ParaulaNYU
Coord.13I
Punts44
0
FaristolFGNU+IDS
ParaulaFUNGIDS
Coord.B2
Punts0
12
FaristolDS+SILDJ
ParaulaDE
Coord.N14
Punts12
28
FaristolDDLSS+EN
ParaulaDEL
Coord.11I
Punts28
23
FaristolDLNS+MOE
ParaulaMONEDES
Coord.5C
Punts23
29
FaristolRNASPO
ParaulaPARO
Coord.A1
Punts29
854 0 0 0 854 -259 77% 3
3 Francesc G. 46
FaristolEBAHSRE
ParaulaHERBES
Coord.H4
Punts46
65
FaristolA+GRRERE
ParaulaREBREGAR
Coord.7F
Punts65
31
FaristolIÇELUIT
ParaulaÇA
Coord.14F
Punts31
30
FaristolILTU+EAV
ParaulaVITAL
Coord.K3
Punts30
70
FaristolSNANAXO
ParaulaXAS
Coord.J2
Punts70
12
FaristolANNO+TIU
ParaulaTORNIN
Coord.11E
Punts12
26
FaristolI+UOSCBZ
ParaulaZAS
Coord.14F
Punts26
22
FaristolBCIU+SID
ParaulaDIBUIXES
Coord.2E
Punts22
78
FaristolBDIU+TEA
ParaulaDEBATIEU
Coord.12F
Punts78
78
FaristolMCME?LR
ParaulaRECLaMAM
Coord.14A
Punts78
45
FaristolEIAL·LETR
ParaulaAL·LE
Coord.15H
Punts45
36
FaristolPQUAACLA
ParaulaQUA
Coord.14N
Punts36
44
FaristolQU+SRTGOI
ParaulaTOQUI
Coord.14L
Punts44
35
FaristolG+NANFNYE
ParaulaANY
Coord.1N
Punts35
35
FaristolFGNNY+A?U
ParaulaANY
Coord.1N
Punts35
0
FaristolFGNU+IDS
ParaulaFUNGIDS
Coord.B2
Punts0
20
FaristolDS+SILDJ
ParaulaJUI
Coord.M11
Punts20
28
FaristolDDLSS+EN
ParaulaDES
Coord.11I
Punts28
74
FaristolDLNS+MOE
ParaulaDOLMENS
Coord.B2
Punts74
16
FaristolRNASPO
ParaulaPOROSA
Coord.3A
Punts16
791 0 0 0 791 -322 71% 4
8 Juanjo E. 46
FaristolEBAHSRE
ParaulaHERBES
Coord.H4
Punts46
14
FaristolA+GRRERE
ParaulaGERRA
Coord.5G
Punts14
31
FaristolIÇELUIT
ParaulaÇA
Coord.14F
Punts31
30
FaristolILTU+EAV
ParaulaVITAL
Coord.K3
Punts30
45
FaristolSNANAXO
ParaulaLAXAS
Coord.1K
Punts45
7
FaristolANNO+TIU
ParaulaANOTES
Coord.9C
Punts7
26
FaristolI+UOSCBZ
ParaulaZAS
Coord.14F
Punts26
26
FaristolBCIU+SID
ParaulaSUICIDA
Coord.14A
Punts26
78
FaristolBDIU+TEA
ParaulaDEBATIEU
Coord.12F
Punts78
66
FaristolMCME?LR
ParaulaReCLAMEM
Coord.14C
Punts66
26
FaristolEIAL·LETR
ParaulaAL·LEL
Coord.D11
Punts26
36
FaristolPQUAACLA
ParaulaPLACARA
Coord.A9
Punts36
90
FaristolQU+SRTGOI
ParaulaTOQUIS
Coord.O11
Punts90
35
FaristolG+NANFNYE
ParaulaANY
Coord.1N
Punts35
35
FaristolFGNNY+A?U
ParaulaANY
Coord.1N
Punts35
19
FaristolFGNU+IDS
ParaulaDIFUS
Coord.B4
Punts19
13
FaristolDS+SILDJ
ParaulaDANY
Coord.I11
Punts13
17
FaristolDDLSS+EN
ParaulaSEDEN
Coord.5E
Punts17
74
FaristolDLNS+MOE
ParaulaDOLMENS
Coord.B2
Punts74
29
FaristolRNASPO
ParaulaPARO
Coord.A1
Punts29
743 0 0 0 743 -370 67% 5
11 Moisès S. 24
FaristolEBAHSRE
ParaulaBAH
Coord.H7
Punts24
65
FaristolA+GRRERE
ParaulaREBREGAR
Coord.7F
Punts65
31
FaristolIÇELUIT
ParaulaÇA
Coord.14F
Punts31
67
FaristolILTU+EAV
ParaulaESTILAVEU
Coord.9G
Punts67
67
FaristolSNANAXO
ParaulaXA
Coord.J2
Punts67
22
FaristolANNO+TIU
ParaulaNOIA
Coord.H12
Punts22
30
FaristolI+UOSCBZ
ParaulaCOSI
Coord.H12
Punts30
0
FaristolBCIU+SID
ParaulaCUBRIS
Coord.11D
Punts0
78
FaristolBDIU+TEA
ParaulaDEBATIEU
Coord.12A
Punts78
13
FaristolMCME?LR
ParaulaMeLER
Coord.13C
Punts13
110
FaristolEIAL·LETR
ParaulaAL·LITERE
Coord.15H
Punts110
39
FaristolPQUAACLA
ParaulaCLAPARA
Coord.A9
Punts39
36
FaristolQU+SRTGOI
ParaulaQUO
Coord.14N
Punts36
34
FaristolG+NANFNYE
ParaulaAFANYE
Coord.11A
Punts34
32
FaristolFGNNY+A?U
ParaulaAFANYa
Coord.11A
Punts32
0
FaristolFGNU+IDS
ParaulaFUNGIDS
Coord.B2
Punts0
9
FaristolDS+SILDJ
ParaulaJAI
Coord.E13
Punts9
18
FaristolDDLSS+EN
ParaulaDESE
Coord.G3
Punts18
15
FaristolDLNS+MOE
ParaulaNOMES
Coord.D6
Punts15
0
FaristolRNASPO
ParaulaPRONAS
Coord.D5
Punts0
690 0 0 0 690 -423 62% 6
5 Rafel C. 46
FaristolEBAHSRE
ParaulaHEBREA
Coord.H4
Punts46
16
FaristolA+GRRERE
ParaulaREGARE
Coord.5G
Punts16
31
FaristolIÇELUIT
ParaulaÇA
Coord.14F
Punts31
34
FaristolILTU+EAV
ParaulaTEVA
Coord.H12
Punts34
57
FaristolSNANAXO
ParaulaSAXO
Coord.L2
Punts57
15
FaristolANNO+TIU
ParaulaERIÇAT
Coord.6G
Punts15
26
FaristolI+UOSCBZ
ParaulaZAS
Coord.14F
Punts26
24
FaristolBCIU+SID
ParaulaLUCID
Coord.1K
Punts24
78
FaristolBDIU+TEA
ParaulaDEBATIEU
Coord.12A
Punts78
64
FaristolMCME?LR
ParaulaCALMaREM
Coord.14F
Punts64
0
FaristolEIAL·LETR
ParaulaTIL·LERA
Coord.A11
Punts0
0
FaristolPQUAACLA
ParaulaQUARC
Coord.A12
Punts0
78
FaristolQU+SRTGOI
ParaulaGROS
Coord.O12
Punts78
0
FaristolG+NANFNYE
ParaulaGANYET
Coord.J8
Punts0
33
FaristolFGNNY+A?U
ParaulabANYUT
Coord.J8
Punts33
20
FaristolFGNU+IDS
ParaulaFE
Coord.N14
Punts20
9
FaristolDS+SILDJ
ParaulaDITA
Coord.J10
Punts9
13
FaristolDDLSS+EN
ParaulaESTADI
Coord.J10
Punts13
74
FaristolDLNS+MOE
ParaulaDOLMENS
Coord.B2
Punts74
22
FaristolRNASPO
ParaulaSOPRANOS
Coord.3A
Punts22
640 0 0 0 640 -473 58% 7
13 Antonio C. 46
FaristolEBAHSRE
ParaulaHERBES
Coord.H4
Punts46
0
FaristolA+GRRERE
ParaulaREGRARES
Coord.9H
Punts0
31
FaristolIÇELUIT
ParaulaÇA
Coord.14F
Punts31
14
FaristolILTU+EAV
ParaulaALTAVEU
Coord.14D
Punts14
67
FaristolSNANAXO
ParaulaXA
Coord.J2
Punts67
0
FaristolANNO+TIU
ParaulaINTONAU
Coord.L7
Punts0
26
FaristolI+UOSCBZ
ParaulaZAS
Coord.14F
Punts26
24
FaristolBCIU+SID
ParaulaLUCID
Coord.1K
Punts24
0
FaristolBDIU+TEA
ParaulaDUBITARE
Coord.13A
Punts0
64
FaristolMCME?LR
ParaulaCLAMaREM
Coord.14E
Punts64
0
FaristolEIAL·LETR
ParaulaATEL·LIER
Coord.15H
Punts0
36
FaristolPQUAACLA
ParaulaQUA
Coord.14N
Punts36
0
FaristolQU+SRTGOI
ParaulaQUITS
Coord.O12
Punts0
47
FaristolG+NANFNYE
ParaulaENA
Coord.15A
Punts47
35
FaristolFGNNY+A?U
ParaulaANY
Coord.1N
Punts35
0
FaristolFGNU+IDS
ParaulaFUNGIDS
Coord.B2
Punts0
20
FaristolDS+SILDJ
ParaulaJUI
Coord.M11
Punts20
28
FaristolDDLSS+EN
ParaulaDEL
Coord.11I
Punts28
74
FaristolDLNS+MOE
ParaulaDOLMENS
Coord.B2
Punts74
29
FaristolRNASPO
ParaulaPARO
Coord.A1
Punts29
541 0 0 0 541 -572 49% 8
Partida jugada el 21/03/2019 amb l'Eliot i el DISC 2.6.14. Més informació al web de l'AJUSC.
Jugada magistral (única jugada que iguala o supera la jugada de referència)
Jugada de puntuació màxima (jugada que iguala o supera la jugada de referència, però no és l'única jugada que ho fa)
Única millor jugada (única millor jugada, però inferior a la jugada de referència)
Millor jugada (millor jugada, però inferior a la jugada de referència i no és l'única que ho fa)