El campionat d’AJUSCATS està organitzat per l’Associació de Jugadors de Scrabble en català (AJUSC) i es juga amb l’Apalabrados en català. El 5è Campionat d’AJUSCATS és completament gratuït i està obert a tothom que hi vulgui participar i tingui el compromís de seguir-lo.

Modalitat de joc

En aquesta 5a edició es mantenen diverses divisions segons el nivell dels jugadors, agafant com a punt de partida les classificacions finals de cada divisió de la 4a edició de l’Ajuscats. Els jugadors nous que no hagin participat en la 4a edició de l’Ajuscats i s’incorporin en aquesta 5a edició passaran a les darreres places de la classificació general per estricte ordre d’inscripció.

Novetat: En l’anterior edició de l’AJUSCATS les divisions eren de 25 jugadors, a la 5a edició de l’AJUSCATS les divisions seran de 24 jugadors com a màxim. Aquest canvi es fa per tal d’evitar que el nombre de jugadors sigui imparell i que a cada ronda quedi un jugador sense jugar, amb la conseqüent afectació en les classificacions provisionals. Es podrà reduir el nombre de jugadors de les darreres divisions per tal d’evitar que la última divisió tingués un nombre de jugadors massa baix.

En la temporada 2019/2020 hi tornarà a haver dues competicions, per inspiració directa del sistema d’enfrontaments de la lliga argentina de futbol:

  • Torneig d’Obertura: Lliga per divisions amb les característiques descrites en els punts anteriors. Es disputaran un màxim de 23 partides.
  • Torneig de Cloenda: Serà el torneig amb el qual acomiadarem la temporada. El sistema serà el mateix que en el d’Obertura, també amb un màxim de 23 partides, tot i ser totalment independent. Això sí, les divisions es veuran alterades pels ascensos i descensos de cada grup que s’hagin produït en el Torneig d’Obertura. Hi ha, doncs, l’oportunitat de recuperar la categoria per a la propera edició si en el Torneig d’Obertura s’ha perdut.

Quantes partides es jugaran?

Donat que el nombre màxim de jugadors per divisió serà de 24, i el sistema de lliga obliga a fer enfrontaments entre tots els jugadors, cadascun dels inscrits haurà de disputar un màxim de 23 partides tant al Torneig d’Obertura com al de Cloenda. En total un màxim de 46.

Setmana a setmana

1. Les partides estaran calendaritzades de forma que se n’iniciïn tres cada setmana i hi hagi un termini de tres setmanes per acabar les partides de cada setmana. Novetat: Recomanem iniciar, i jugar, les partides de cada setmana simultàniament.

2. Cal tenir en compte que cada setmana s’hauran de començar tres noves partides i no convé acumular-les amb les de les setmanes següents.

3. Cada setmana s’hauran d’iniciar 3 partides, per la qual cosa hi haurà 8 setmanes en les que s’iniciaran partides, i 2 setmanes més per acabar les partides pendents de les setmanes anteriors. Per tant el torneig tindrà una durada de 10 setmanes, és a dir, una mica més de dos mesos.

Sistema de puntuació

El sistema de puntuació es basa en les següents premises:

4. Cada victòria sumarà 3 ajuscpunts i l’empat es valorarà amb 1 ajuscpunt.

5. Cada divisió tindrà la seva pròpia classificació. De cada divisió en sortirà un campió.

6. Els jugadors empatats a ajuscpunts s’ordenaran segons la diferència del total de punts a favor amb el total de punts en contra obtinguts a totes les partides jugades.

Ascensos i descensos

7. Ascens: Les 5 primeres posicions de cada divisió pujaran 5 llocs a la classificació global de totes les divisions, excepte els de la 1a divisió.

8. Descens: De la mateixa manera aquells jugadors que quedin entre les 5 darreres posicions de cada divisió, baixaran 5 llocs a la classificació global de totes les divisions, excepte en el darrer grup que no tindrà afectació.

9. Aclariment: L’assignació de divisions es fa a partir de la classificació global de totes les divisions del torneig anterior, reordenada tenint en compte els ascensos i descensos descrits als punts 7 i 8 (de manera que s’intercanvien els que pugen amb els que baixen), excloent els jugadors de l’anterior torneig que no s’hi hagin tornat a inscriure i afegint els nous jugadors al final de tot, per ordre d’inscripció.

Rendicions o abandonaments

10. En cas de rendicions involuntàries, el jugador que s’ha rendit perdrà automàticament la partida. Es deixa a voluntat dels dos jugadors, però, pactar si en volen iniciar una altra. Novetat: Es podrà tornar a iniciar sempre que estiguin dins del termini de joc i que quedin més de 65 fitxes per repartir. Aquesta mesura es fa per evitar que si a un dels jugadors no li va bé una partida que ja està força avançada, pugui rendir-se i intenti convèncer al seu contrincant que ho ha fet involuntàriament per intentar començar-la de nou.

11. Si un jugador decideix retirar-se del campionat ocuparà una de les places de descens i automàticament passarà a la darrera posició de la classificació global de cara a posteriors edicions de l’Ajuscats.

12. Si un jugador no fa cap jugada en un període de 7 dies, i la partida expira, la partida se li donarà per perduda.

13. Els jugadors que, per les causes que siguin, no tenen una progressió òptima en els períodes de temps determinats, ja sigui perquè triguen massa a fer jugada de forma reiterada, ja sigui per queixa del contrincant, l’organització es veurà obligada a procedir amb un advertiment o amonestació mitjançant el correu electrònic. Així, en el cas que el jugador sigui objecte d’una tercera amonestació, serà definitiva i quedarà fora de la competició amb els mateixos efectes que el punt 11.

Altres aspectes del joc

14. Posem en coneixement dels jugadors que hi ha un formulari per a comunicar-se entre els propis jugadors, per tal que puguin resoldre les incidències directament entre ells. Novetat: En cas que el contrincant no atengui els comentaris que li feu mitjançant el formulari, feu-ho saber a l’organització.

15. En alguna ocasió s’ha donat el cas que l’aplicació d’Apalabrados ® té alguna fallada (caiguda de servidor, per exemple) i desfà les darreres jugades. Com que no hi ha cap possibilitat de restablir-les, es continuarà jugant des del punt on es trobi la partida, tenint en compte que el desenvolupament de la partida pot ser diferent.

Comunicació de resultats

16. Novetat: Recomanem que el jugador que faci la darrera jugada de la partida s’encarregui de comunicar el resultat tan bon punt s’acabi la partida, mitjançant el formulari establert. Però, si per qualsevol motiu, vol fer-ho l’altre jugador també pot fer-ho. Igualment s’aconsella que tots dos jugadors vetllin per tal que els resultats arribin a l’organització, i que siguin correctes.

17. Els resultats es lliuraran a través del formulari, que s’habilitarà un cop estiguin inscrits tots els jugadors.

18. En casos especials no inclosos a les bases del campionat, la Comissió es reserva el dret de valorar-los i prendre les decisions escaients.

Calendari

19. Les inscripcions del Torneig d’Obertura estan obertes fins el divendres 3 de gener del 2020, mitjançant el formulari d’inscripció.

20. Del 6 al 12 de gener del 2020 es publicarà l’assignació dels jugadors a cada divisió,  estarà obert el termini de revisió pels propis jugadors i es corregiran errades, si n’hi ha.

21. El Torneig d’Obertura tindrà lloc entre els dies 13 de gener de 2020 i 22 de març de 2020.

22. Les inscripcions del Torneig de Cloenda estan obertes fins el divendres 3 d’abril del 2020, mitjançant el formulari d’inscripció.

23. Del 6 al 12 d’abril del 2020 es publicarà l’assignació dels jugadors a cada divisió, estarà obert el termini de revisió pels propis jugadors i es corregiran errades, si n’hi ha.

24. El Torneig de Cloenda es disputarà entre els dies 13 d’abril de 2020 i 21 de juny de 2020.

Important: Honestedat i joc net

L’objectiu principal de l’Ajuscats és crear una comunitat activa en el joc de l’Scrabble i fomentar-ne les partides presencials als clubs o grups de joc locals. No tenim cap altra pretensió que la de fomentar aquest joc, per això us volem agrair per endavant el fet que NO utilitzeu anagramadors, robots o qualsevol tipus d’aplicació o ajuda externa que us faciliti fer les millors jugades, ja que la veritable satisfacció és guanyar per mèrits propis.

A diferència de l’Scrabble (on la validesa de les jugades només és comprobada si l’adversari la impugna, amb la conseqüent pèrdua del torn en cas que la jugada sigui incorrecta), l’Apalabrados només admet jugades vàlides, de manera que no es pot evitar que es facin tots els intents necessaris fins a trobar una jugada vàlida. Per tant, aquesta pràctica no seria considerada com joc brut.

Comença la Lliga Ajuscats! Comença l’espectacle! Inscriu-te!