Si obres aquesta pàgina des del mòbil, i no veus la taula sencera, pots desplaçar-la horitzontalment, o pots posar el mòbil amb la pantalla apaïsada per veure tot l'ample de la taula.


El jugador de la columna de l'esquerra és el responsable d'iniciar la partida.

Setmana 1, ronda 1:
Del 01/04/2019 al 21/04/2019
@beatriudefior 411 0 3 491 @adeflaquer
@montse.ruiz9 536 3 0 510 @moflaquer
@jordielbarman 457 3 0 413 @else56
@carmeesmerats 350 0 3 429 @maclimocli
@mesperanzamarti58 421 3 0 395 @lena7
@mons65 472 3 0 354 @xisc0
@gemma.rado 464 3 0 441 @poriol
@belllull 462 3 0 451 @Rger
@xitam 517 3 0 416 @piti.70
@galenomachia 494 0 3 545 @anushka12
@el_sioux 531 3 0 322 @antoniriera2
@adriaynes 502 3 0 430 @xavi_arderius
@tanit72 NO JUGA
Setmana 1, ronda 2:
Del 01/04/2019 al 21/04/2019
@antoniriera2 418 3 0 363 @adriaynes
@anushka12 436 3 0 433 @el_sioux
@piti.70 318 0 3 446 @galenomachia
@Rger 545 3 0 379 @xitam
@poriol 391 3 0 356 @belllull
@xisc0 530 3 0 380 @gemma.rado
@lena7 468 0 3 550 @mons65
@maclimocli 424 3 0 411 @mesperanzamarti58
@else56 518 3 0 377 @carmeesmerats
@moflaquer 439 3 0 430 @jordielbarman
@adeflaquer 505 3 0 322 @montse.ruiz9
@tanit72 377 0 3 519 @beatriudefior
@xavi_arderius NO JUGA
Setmana 1, ronda 3:
Del 01/04/2019 al 21/04/2019
@montse.ruiz9 565 3 0 368 @tanit72
@jordielbarman 428 3 0 427 @adeflaquer
@carmeesmerats 462 3 0 388 @moflaquer
@mesperanzamarti58 589 3 0 446 @else56
@mons65 538 3 0 509 @maclimocli
@gemma.rado 485 3 0 358 @lena7
@belllull 372 0 3 382 @xisc0
@xitam 433 3 0 311 @poriol
@galenomachia 424 0 3 485 @Rger
@el_sioux 486 3 0 416 @piti.70
@adriaynes 485 3 0 459 @anushka12
@xavi_arderius 447 3 0 387 @antoniriera2
@beatriudefior NO JUGA
Setmana 2, ronda 4:
Del 08/04/2019 al 28/04/2019
@anushka12 573 3 0 430 @xavi_arderius
@piti.70 334 0 3 464 @adriaynes
@Rger 408 0 3 421 @el_sioux
@poriol 479 3 0 462 @galenomachia
@xisc0 514 3 0 390 @xitam
@lena7 417 3 0 358 @belllull
@maclimocli 372 0 3 473 @gemma.rado
@else56 410 0 3 415 @mons65
@moflaquer 335 0 3 441 @mesperanzamarti58
@adeflaquer 556 3 0 336 @carmeesmerats
@tanit72 374 0 3 548 @jordielbarman
@beatriudefior 473 3 0 365 @montse.ruiz9
@antoniriera2 NO JUGA
Setmana 2, ronda 5:
Del 08/04/2019 al 28/04/2019
@jordielbarman 554 3 0 456 @beatriudefior
@carmeesmerats 436 3 0 382 @tanit72
@mesperanzamarti58 414 3 0 342 @adeflaquer
@mons65 374 0 3 457 @moflaquer
@gemma.rado 406 0 3 446 @else56
@belllull 488 3 0 429 @maclimocli
@xitam 502 0 3 521 @lena7
@galenomachia 450 3 0 353 @xisc0
@el_sioux 450 3 0 338 @poriol
@adriaynes 425 3 0 401 @Rger
@xavi_arderius 419 3 0 311 @piti.70
@antoniriera2 510 3 0 419 @anushka12
@montse.ruiz9 NO JUGA
Setmana 2, ronda 6:
Del 08/04/2019 al 28/04/2019
@piti.70 609 3 0 382 @antoniriera2
@Rger 446 3 0 412 @xavi_arderius
@poriol 467 3 0 447 @adriaynes
@xisc0 407 0 3 483 @el_sioux
@lena7 452 3 0 424 @galenomachia
@maclimocli 491 3 0 482 @xitam
@else56 360 0 3 455 @belllull
@moflaquer 343 0 3 436 @gemma.rado
@adeflaquer 480 3 0 439 @mons65
@tanit72 460 0 3 527 @mesperanzamarti58
@beatriudefior 492 3 0 360 @carmeesmerats
@montse.ruiz9 455 3 0 448 @jordielbarman
@anushka12 NO JUGA
Setmana 3, ronda 7:
Del 15/04/2019 al 05/05/2019
@carmeesmerats 464 3 0 419 @montse.ruiz9
@mesperanzamarti58 293 0 3 384 @beatriudefior
@mons65 501 3 0 419 @tanit72
@gemma.rado 384 0 3 526 @adeflaquer
@belllull 505 3 0 379 @moflaquer
@xitam 378 0 3 381 @else56
@galenomachia 425 3 0 414 @maclimocli
@el_sioux 467 3 0 370 @lena7
@adriaynes 633 3 0 377 @xisc0
@xavi_arderius 388 0 3 420 @poriol
@antoniriera2 459 3 0 455 @Rger
@anushka12 471 3 0 449 @piti.70
@jordielbarman NO JUGA
Setmana 3, ronda 8:
Del 15/04/2019 al 05/05/2019
@Rger 484 3 0 373 @anushka12
@poriol 381 3 0 363 @antoniriera2
@xisc0 414 3 0 330 @xavi_arderius
@lena7 285 0 3 484 @adriaynes
@maclimocli 539 3 0 405 @el_sioux
@else56 396 0 3 437 @galenomachia
@moflaquer 500 3 0 409 @xitam
@adeflaquer 429 0 3 457 @belllull
@tanit72 476 3 0 452 @gemma.rado
@beatriudefior 480 3 0 453 @mons65
@montse.ruiz9 386 0 3 388 @mesperanzamarti58
@jordielbarman 441 0 3 458 @carmeesmerats
@piti.70 NO JUGA
Setmana 3, ronda 9:
Del 15/04/2019 al 05/05/2019
@mesperanzamarti58 495 3 0 454 @jordielbarman
@mons65 429 0 3 549 @montse.ruiz9
@gemma.rado 431 3 0 418 @beatriudefior
@belllull 558 3 0 353 @tanit72
@xitam 420 0 3 587 @adeflaquer
@galenomachia 536 3 0 346 @moflaquer
@el_sioux 402 0 3 444 @else56
@adriaynes 452 3 0 402 @maclimocli
@xavi_arderius 444 3 0 376 @lena7
@antoniriera2 578 3 0 363 @xisc0
@anushka12 400 0 3 454 @poriol
@piti.70 342 0 3 517 @Rger
@carmeesmerats NO JUGA
Setmana 4, ronda 10:
Del 22/04/2019 al 12/05/2019
@poriol 390 0 3 391 @piti.70
@xisc0 398 0 3 489 @anushka12
@lena7 428 3 0 426 @antoniriera2
@maclimocli 425 0 3 445 @xavi_arderius
@else56 361 0 3 432 @adriaynes
@moflaquer 392 0 3 426 @el_sioux
@adeflaquer 352 0 3 491 @galenomachia
@tanit72 484 3 0 354 @xitam
@beatriudefior 376 0 3 406 @belllull
@montse.ruiz9 452 0 3 488 @gemma.rado
@jordielbarman 428 0 3 464 @mons65
@carmeesmerats 398 3 0 352 @mesperanzamarti58
@Rger NO JUGA
Setmana 4, ronda 11:
Del 22/04/2019 al 12/05/2019
@mons65 526 3 0 401 @carmeesmerats
@gemma.rado 353 0 3 409 @jordielbarman
@belllull 514 3 0 426 @montse.ruiz9
@xitam 466 3 0 367 @beatriudefior
@galenomachia 511 3 0 472 @tanit72
@el_sioux 441 3 0 349 @adeflaquer
@adriaynes 480 3 0 428 @moflaquer
@xavi_arderius 360 0 3 435 @else56
@antoniriera2 552 3 0 441 @maclimocli
@anushka12 472 3 0 418 @lena7
@piti.70 417 3 0 347 @xisc0
@Rger 368 0 3 409 @poriol
@mesperanzamarti58 NO JUGA
Setmana 4, ronda 12:
Del 22/04/2019 al 12/05/2019
@xisc0 444 3 0 344 @Rger
@lena7 401 3 0 349 @piti.70
@maclimocli 516 3 0 490 @anushka12
@else56 443 3 0 405 @antoniriera2
@moflaquer 368 3 0 326 @xavi_arderius
@adeflaquer 469 0 3 473 @adriaynes
@tanit72 444 0 3 457 @el_sioux
@beatriudefior 533 3 0 400 @galenomachia
@montse.ruiz9 416 3 0 402 @xitam
@jordielbarman 442 3 0 423 @belllull
@carmeesmerats 435 3 0 363 @gemma.rado
@mesperanzamarti58 374 0 3 503 @mons65
@poriol NO JUGA
Setmana 5, ronda 13:
Del 29/04/2019 al 19/05/2019
@gemma.rado 428 3 0 370 @mesperanzamarti58
@belllull 513 3 0 371 @carmeesmerats
@xitam 558 3 0 431 @jordielbarman
@galenomachia 505 0 3 518 @montse.ruiz9
@el_sioux 375 0 3 542 @beatriudefior
@adriaynes 617 3 0 353 @tanit72
@xavi_arderius 453 0 3 491 @adeflaquer
@antoniriera2 415 0 3 433 @moflaquer
@anushka12 490 0 3 501 @else56
@piti.70 457 0 3 509 @maclimocli
@Rger 433 3 0 401 @lena7
@poriol 523 3 0 426 @xisc0
@mons65 NO JUGA
Setmana 5, ronda 14:
Del 29/04/2019 al 19/05/2019
@lena7 375 0 3 466 @poriol
@maclimocli 464 3 0 382 @Rger
@else56 387 0 3 464 @piti.70
@moflaquer 493 3 0 456 @anushka12
@adeflaquer 514 3 0 451 @antoniriera2
@tanit72 461 3 0 318 @xavi_arderius
@beatriudefior 446 3 0 438 @adriaynes
@montse.ruiz9 391 0 3 511 @el_sioux
@jordielbarman 403 0 3 461 @galenomachia
@carmeesmerats 429 0 3 504 @xitam
@mesperanzamarti58 343 0 3 447 @belllull
@mons65 439 3 0 438 @gemma.rado
@xisc0 NO JUGA
Setmana 5, ronda 15:
Del 29/04/2019 al 19/05/2019
@belllull 476 3 0 410 @mons65
@xitam 379 0 3 385 @mesperanzamarti58
@galenomachia 362 0 3 428 @carmeesmerats
@el_sioux 384 3 0 350 @jordielbarman
@adriaynes 430 0 3 444 @montse.ruiz9
@xavi_arderius 390 0 3 536 @beatriudefior
@antoniriera2 534 3 0 529 @tanit72
@anushka12 497 3 0 406 @adeflaquer
@piti.70 403 0 3 499 @moflaquer
@Rger 540 3 0 338 @else56
@poriol 467 0 3 514 @maclimocli
@xisc0 446 0 3 539 @lena7
@gemma.rado NO JUGA
Setmana 6, ronda 16:
Del 06/05/2019 al 26/05/2019
@maclimocli 443 0 3 538 @xisc0
@else56 436 3 0 380 @poriol
@moflaquer 431 3 0 381 @Rger
@adeflaquer 514 3 0 349 @piti.70
@tanit72 389 0 3 405 @anushka12
@beatriudefior 476 3 0 308 @antoniriera2
@montse.ruiz9 383 0 3 424 @xavi_arderius
@jordielbarman 476 0 3 482 @adriaynes
@carmeesmerats 421 0 3 467 @el_sioux
@mesperanzamarti58 457 3 0 300 @galenomachia
@mons65 450 0 3 451 @xitam
@gemma.rado 371 0 3 422 @belllull
@lena7 NO JUGA
Setmana 6, ronda 17:
Del 06/05/2019 al 26/05/2019
@xitam 315 0 3 480 @gemma.rado
@galenomachia 352 0 3 551 @mons65
@el_sioux 432 0 3 444 @mesperanzamarti58
@adriaynes 402 0 3 485 @carmeesmerats
@xavi_arderius 389 0 3 549 @jordielbarman
@antoniriera2 389 3 0 352 @montse.ruiz9
@anushka12 411 0 3 541 @beatriudefior
@piti.70 510 3 0 471 @tanit72
@Rger 424 0 3 463 @adeflaquer
@poriol 481 3 0 398 @moflaquer
@xisc0 475 3 0 455 @else56
@lena7 422 0 3 607 @maclimocli
@belllull NO JUGA
Setmana 6, ronda 18:
Del 06/05/2019 al 26/05/2019
@else56 493 3 0 479 @lena7
@moflaquer 389 0 3 493 @xisc0
@adeflaquer 470 3 0 451 @poriol
@tanit72 472 0 3 480 @Rger
@beatriudefior 524 3 0 462 @piti.70
@montse.ruiz9 512 3 0 499 @anushka12
@jordielbarman 535 3 0 410 @antoniriera2
@carmeesmerats 460 3 0 407 @xavi_arderius
@mesperanzamarti58 430 3 0 427 @adriaynes
@mons65 521 3 0 424 @el_sioux
@gemma.rado 483 3 0 479 @galenomachia
@belllull 419 0 3 456 @xitam
@maclimocli NO JUGA
Setmana 7, ronda 19:
Del 13/05/2019 al 02/06/2019
@galenomachia 335 0 3 437 @belllull
@el_sioux 452 3 0 377 @gemma.rado
@adriaynes 357 0 3 497 @mons65
@xavi_arderius 407 0 3 427 @mesperanzamarti58
@antoniriera2 458 0 3 466 @carmeesmerats
@anushka12 540 3 0 471 @jordielbarman
@piti.70 380 0 3 551 @montse.ruiz9
@Rger 432 3 0 401 @beatriudefior
@poriol 328 0 3 472 @tanit72
@xisc0 473 3 0 365 @adeflaquer
@lena7 453 3 0 448 @moflaquer
@maclimocli 426 3 0 278 @else56
@xitam NO JUGA
Setmana 7, ronda 20:
Del 13/05/2019 al 02/06/2019
@moflaquer 532 3 0 480 @maclimocli
@adeflaquer 628 3 0 537 @lena7
@tanit72 439 0 3 448 @xisc0
@beatriudefior 502 3 0 317 @poriol
@montse.ruiz9 311 0 3 397 @Rger
@jordielbarman 500 3 0 353 @piti.70
@carmeesmerats 345 0 3 507 @anushka12
@mesperanzamarti58 394 0 3 541 @antoniriera2
@mons65 495 3 0 330 @xavi_arderius
@gemma.rado 393 0 3 493 @adriaynes
@belllull 419 0 3 425 @el_sioux
@xitam 519 3 0 294 @galenomachia
@else56 NO JUGA
Setmana 7, ronda 21:
Del 13/05/2019 al 02/06/2019
@el_sioux 380 0 3 443 @xitam
@adriaynes 424 0 3 530 @belllull
@xavi_arderius 347 0 3 362 @gemma.rado
@antoniriera2 460 0 3 478 @mons65
@anushka12 416 0 3 444 @mesperanzamarti58
@piti.70 388 0 3 484 @carmeesmerats
@Rger 430 3 0 363 @jordielbarman
@poriol 411 3 0 379 @montse.ruiz9
@xisc0 410 0 3 530 @beatriudefior
@lena7 411 0 3 456 @tanit72
@maclimocli 459 0 3 609 @adeflaquer
@else56 449 3 0 392 @moflaquer
@galenomachia NO JUGA
Setmana 8, ronda 22:
Del 20/05/2019 al 09/06/2019
@adeflaquer 444 3 0 394 @else56
@tanit72 439 0 3 498 @maclimocli
@beatriudefior 466 0 3 475 @lena7
@montse.ruiz9 425 0 3 431 @xisc0
@jordielbarman 465 3 0 433 @poriol
@carmeesmerats 357 0 3 465 @Rger
@mesperanzamarti58 446 3 0 325 @piti.70
@mons65 422 3 0 394 @anushka12
@gemma.rado 467 3 0 453 @antoniriera2
@belllull 473 3 0 312 @xavi_arderius
@xitam 411 0 3 428 @adriaynes
@galenomachia 417 0 3 476 @el_sioux
@moflaquer NO JUGA
Setmana 8, ronda 23:
Del 20/05/2019 al 09/06/2019
@adriaynes 551 3 0 452 @galenomachia
@xavi_arderius 441 0 3 507 @xitam
@antoniriera2 408 0 3 486 @belllull
@anushka12 499 3 0 345 @gemma.rado
@piti.70 441 0 3 493 @mons65
@Rger 424 0 3 493 @mesperanzamarti58
@poriol 416 3 0 404 @carmeesmerats
@xisc0 501 3 0 380 @jordielbarman
@lena7 522 3 0 421 @montse.ruiz9
@maclimocli 452 3 0 450 @beatriudefior
@else56 519 3 0 398 @tanit72
@moflaquer 333 0 3 486 @adeflaquer
@el_sioux NO JUGA
Setmana 8, ronda 24:
Del 20/05/2019 al 09/06/2019
@tanit72 501 3 0 334 @moflaquer
@beatriudefior 509 3 0 360 @else56
@montse.ruiz9 457 3 0 426 @maclimocli
@jordielbarman 445 0 3 540 @lena7
@carmeesmerats 578 3 0 322 @xisc0
@mesperanzamarti58 531 3 0 390 @poriol
@mons65 475 0 3 560 @Rger
@gemma.rado 409 0 3 430 @piti.70
@belllull 389 0 3 558 @anushka12
@xitam 543 3 0 408 @antoniriera2
@galenomachia 436 3 0 342 @xavi_arderius
@el_sioux 448 0 3 484 @adriaynes
@adeflaquer NO JUGA
Setmana 8, ronda 25:
Del 20/05/2019 al 09/06/2019
@xavi_arderius 436 3 0 383 @el_sioux
@antoniriera2 405 3 0 404 @galenomachia
@anushka12 391 3 0 386 @xitam
@piti.70 459 0 3 477 @belllull
@Rger 475 3 0 415 @gemma.rado
@poriol 393 0 3 425 @mons65
@xisc0 476 3 0 460 @mesperanzamarti58
@lena7 430 0 3 439 @carmeesmerats
@maclimocli 541 3 0 480 @jordielbarman
@else56 382 0 3 502 @montse.ruiz9
@moflaquer 515 3 0 370 @beatriudefior
@adeflaquer 333 0 3 539 @tanit72
@adriaynes NO JUGA

Aquest web usa galetes pròpies i de tercers. Més informació...

La configuració de les galetes d'aquest web està definida per a "permetre galetes" i d'aquesta forma oferir-vos una millor experiència de navegació. Si continueu visitant aquest lloc web sense canviar-ne la configuració, accepteu l'ús de galetes per a proporcionar-vos una millor experiència possible de navegació. Si continueu utilitzant aquest lloc web sense necessitat de canviar la configuració de les galetes, o feu clic a "D'acord" de sota, aleshores esteu acceptant això.

Tanca