El BARRISC és el Barem Amitjanat de Resultats Retrospectius Imperfectes de l’Scrabble en Català és un rànquing de jugadors en el sistema de joc de Scrabble duplicat.

Aquest rànquing inclou els resultats que un jugador obté en les partides duplicades i els valora de forma global per tal de comparar-los amb els dels altres jugadors.

Criteris de càlcul del BARRISC

Els sistema de còmput del BARRISC és simple: es calcula la mitjana aritmètica dels percentatges assolits en les partides duplicades de la temporada vigent. Per exemple, un jugador que durant la temporada vigent ha jugat 2 partides duplicades amb un rendiment del 70% i 75%, tindrà un BARRISC del 72,5%. Un jugador que faci un joc perfecte en totes les duplicades de la temporada, assolirà un BARRISC del 100%, o potser superior, per exemple si s’apliquen bonificacions en la partida o fa una puntuació superior a la de referència en ser una partida preparada.

Per a ser un jugador actiu en el BARRISC cal haver jugar almenys dues partides en les dues temporades últimes temporades (vigent i anterior).

Per a afavorir la progressió del BARRISC, el percentatge amitjanat a final de temporada comptarà com a una única partida a la temporada següent. Així, les partides duplicades de la temporada vigent sempre tindran més rellevància en el càlcul.

Temporada 2016-17

  • Barrisc 3 (en elaboració), desembre 2016, 2 partides computades: DISCA Barcelona i 4a Duplicada d’hivern de Molins de Rei.

Temporada 2015-16

  • Barrisc 2, novembre 2015,(corregit el desembre 2016) 1 partida computada: 2a Duplicada d’estiu de Manacor
  • Barrisc 1, novembre 2015, 7 partides computades: 1r Mundial de Duplicades matí, 1r Mundial de Duplicades tarda, DISCA Barcelona, DISCA el Prat, DISCA Manresa, 3a Duplicada d’hivern de Molins de Rei i 4a Duplicada d’estiu de Molins de Rei.