Adrià Maynés i Montse Hergueta completen el podi. Carles Cassanyes, Eulàlia Llargués, Joan Torra i Joaquim Roé s’enduen la resta de premis del campionat.

Martí Roé, campió de Scrabble a Badalona 2023

El diumenge 7 de maig del 2023, en Martí Roé va esdevenir el campió de l’11è Campionat de Scrabble de Badalona, empatant a 5 victòries amb l’Adrià Maynés (el Masnou) i la Montse Hergueta (Barcelona). Però el jove jugador de Sabadell va acabar encapçalant la classificació perquè tenia un major nombre de Scrabbles que el segon i la tercera, amb 17, 16 i 15 bingos, respectivament.

Pel que fa a la resta de premis del campionat, el sabadellenc Carles Cassanyes va ser el jugador que va fer un major nombre de Scrabbles, amb un total de 20 bingos i una mitjana de 3,3 Scrabbles per partida. La sabadellenca Eulàlia Llargués va fer la millor jugada amb L·L, amb unes TIL·LES de 59 punts. El manresà Joan Torra va fer la millor jugada amb Scrabble, amb una DISTINTA de 140 punts. I el també sabadellenc Joaquim Roé va fer la millor jugada sense ser Scrabble, amb un QUEIXAR de 98 punts.

Un campionat amb un regust molt sabadellenc i és que 4 dels 7 premiats són de la cocapital del Vallès Occidental.

Des de Scrabble Badalona i l’AJUSC fem un agraïment molt especial al Cor de Marina de Badalona, que ens va facilitar el magnífic espai on vam poder celebrar el campionat.

Continguts

Galeria de fotografies

Tot seguit podràs veure les fotografies del lliurament de premis i la foto final de grup.

Classificacions i resultats

Tot seguit podràs veure les classificacions i els resultats de totes les partides del campionat.

Classificació final del campionat

Jugadors PC Dif P V E D PaF PeC S S/P
1 Martí Roé 5 554 6 5 0 1 2916 2362 17 2,8
2 Adrià Maynés 5 734 6 5 0 1 3091 2357 16 2,7
3 Montse Hergueta 5 566 6 5 0 1 2924 2358 15 2,5
4 Carles Cassanyes 4 638 6 4 0 2 2985 2347 20 3,3
5 Rosa Maria Cot 4 260 6 4 0 2 2531 2271 13 2,2
6 Marta Rovira 3,5 85 6 3 1 2 2597 2512 13 2,2
7 Joan Andreu 3,5 -229 6 3 1 2 2430 2659 13 2,2
8 Sayaka Kamikariya 3 -265 6 3 0 3 2383 2648 14 2,3
9 Joaquim Roé 3 147 6 3 0 3 2615 2468 12 2,0
10 Xavier Albons 3 494 3 3 0 0 1502 1008 11 3,7
11 Joan Barceló 3 -387 6 3 0 3 1801 2188 10 1,7
12 Salvador Batlle 3 -118 6 3 0 3 2486 2604 9 1,5
13 Àngels Castells 3 -64 6 3 0 3 2251 2315 6 1,0
14 Mercè Illa 3 264 6 3 0 3 2362 2098 3 0,5
15 Francesc Gelabert 2 -161 6 2 0 4 2114 2275 7 1,2
16 Pep Vinyals 2 -311 6 2 0 4 2324 2635 6 1,0
17 Joan Torra 2 -189 6 2 0 4 2281 2470 6 1,0
18 Joan Sans 2 -287 6 2 0 4 2049 2336 6 1,0
19 Eduard Burguillos 2 -590 6 2 0 4 1515 2105 5 0,8
20 Eulàlia Llargués 1 -570 6 1 0 5 2166 2736 6 1,0
21 M. Lluïsa Penelas 1 -571 6 1 0 5 1494 2065 4 0,7

Llegenda: PC (punts de campionat), Dif (diferencial de punts a favor i en contra), P (nombre de partides jugades), V (nombre de victòries), E (nombre d’empats), D (nombre de derrotes), PaF (punts a favor acumulats), PeC (punts en contra acumulats), S (total de Scrabbles), S/P (mitjana de Scrabbles per partida jugada). Si cliques a la capçalera de cada columna, s’ordenarà la taula segons aquest criteri.

Classificació per nombre de Scrabbles

Jugadors S S/P PC Dif P V E D PaF PeC
1 Carles Cassanyes 20 3,3 4 638 6 4 0 2 2985 2347
2 Martí Roé 17 2,8 5 554 6 5 0 1 2916 2362
3 Adrià Maynés 16 2,7 5 734 6 5 0 1 3091 2357
4 Montse Hergueta 15 2,5 5 566 6 5 0 1 2924 2358
5 Sayaka Kamikariya 14 2,3 3 -265 6 3 0 3 2383 2648
6 Rosa Maria Cot 13 2,2 4 260 6 4 0 2 2531 2271
7 Marta Rovira 13 2,2 3,5 85 6 3 1 2 2597 2512
8 Joan Andreu 13 2,2 3,5 -229 6 3 1 2 2430 2659
9 Joaquim Roé 12 2,0 3 147 6 3 0 3 2615 2468
10 Xavier Albons 11 3,7 3 494 3 3 0 0 1502 1008
11 Joan Barceló 10 1,7 3 -387 6 3 0 3 1801 2188
12 Salvador Batlle 9 1,5 3 -118 6 3 0 3 2486 2604
13 Francesc Gelabert 7 1,2 2 -161 6 2 0 4 2114 2275
14 Àngels Castells 6 1,0 3 -64 6 3 0 3 2251 2315
15 Joan Torra 6 1,0 2 -189 6 2 0 4 2281 2470
16 Joan Sans 6 1,0 2 -287 6 2 0 4 2049 2336
17 Pep Vinyals 6 1,0 2 -311 6 2 0 4 2324 2635
18 Eulàlia Llargués 6 1,0 1 -570 6 1 0 5 2166 2736
19 Eduard Burguillos 5 0,8 2 -590 6 2 0 4 1515 2105
20 M. Lluïsa Penelas 4 0,7 1 -571 6 1 0 5 1494 2065
21 Mercè Illa 3 0,5 3 264 6 3 0 3 2362 2098

Llegenda: S (total de Scrabbles), S/P (mitjana de Scrabbles per partida jugada), PC (punts de campionat), Dif (diferencial de punts a favor i en contra), P (nombre de partides jugades), V (nombre de victòries), E (nombre d’empats), D (nombre de derrotes), PaF (punts a favor acumulats), PeC (punts en contra acumulats). Si cliques a la capçalera de cada columna, s’ordenarà la taula segons aquest criteri.

Classificació de jugades amb L·L

Jugador Mot PJ S? R Adversari
1 Eulàlia Llargués TIL·LES 59 No 5 Joan Torra
2 Xavier Albons FAL·LAÇ 56 No 3 Carles Cassanyes
3 Joaquim Roé NUL·LA 45 No 2 Mercè Illa
4 Pep Vinyals GORIL·LA 43 No 2 Salvador Batlle
5 Carles Cassanyes AL·LIL 42 No 1 Pep Vinyals
6 Martí Roé IL·LÈS 40 No 4 Joan Barceló
6 Martí Roé HEL·LE 40 No 2 Adrià Maynés
8 Eduard Burguillos AL·LENS 39 No 6 Eulàlia Llargués
9 Sayaka Kamikariya POL·LEN 38 No 2 Carles Cassanyes
9 Eulàlia Llargués AL·LE 38 No 4 Àngels Castells
9 Joan Andreu TIL·LA 38 No 5 Martí Roé
12 Joan Barceló AL·LEG 37 No 2 Xavier Albons
12 Rosa Maria Cot TIL·LES 37 No 5 Joan Barceló
12 Xavier Albons TAL·LI 37 No 1 Àngels Castells
12 Pep Vinyals RAL·LIS 37 No 4 Joan Sans
16 Àngels Castells CEL·LO 36 No 6 Joan Andreu
16 Carles Cassanyes VIL·LA 36 No 2 Sayaka Kamikariya
16 Joan Andreu IL·LESA 36 No 3 Marta Rovira
16 Pep Vinyals ANEL·LID 36 No 3 Joan Torra
20 Sayaka Kamikariya CEL·LES 35 No 3 Joan Sans
20 Montse Hergueta AL·LOTS 35 No 5 Carles Cassanyes
20 Rosa Maria Cot AL·LE 35 No 3 Mercè Illa
23 Adrià Maynés AL·LEGO 34 No 4 Marta Rovira
23 Àngels Castells AL·LELS 34 No 5 Francesc Gelabert
25 Mercè Illa IL·LES 33 No 5 Eduard Burguillos
26 Mercè Illa AL·LEL 32 No 4 Joan Torra
26 Francesc Gelabert IL·LES 32 No 6 Joaquim Roé
28 Eulàlia Llargués AL·LEG 30 No 3 Martí Roé
28 Montse Hergueta VIL·LA 30 No 3 Joaquim Roé
30 Joaquim Roé TIL·LER 28 No 5 Salvador Batlle
31 Rosa Maria Cot CAL·LA 27 No 1 Montse Hergueta
32 Montse Hergueta AL·LEL 26 No 4 Salvador Batlle
32 Eduard Burguillos AL·LE 26 No 4 Joaquim Roé
32 M. Lluïsa Penelas AL·LE 26 No 5 Joan Sans
35 M. Lluïsa Penelas AL·LE 24 No 1 Francesc Gelabert
35 Montse Hergueta AL·LE 24 No 2 Joan Andreu
35 Pep Vinyals AL·LIL 24 No 5 Marta Rovira
38 Mercè Illa MEDUL·LAR 20 No 1 Marta Rovira
39 Eulàlia Llargués PAL·LIE 19 No 2 Rosa Maria Cot
40 Francesc Gelabert AL·LE 17 No 3 Eduard Burguillos
41 M. Lluïsa Penelas RAL·LIS 16 No 2 Àngels Castells
41 M. Lluïsa Penelas RAL·LIS 16 No 6 Joan Torra
43 Joan Andreu AL·LOT 15 No 1 Eulàlia Llargués
43 Francesc Gelabert TIL·LA 15 No 2 Marta Rovira
45 Sayaka Kamikariya AL·LOTS 14 No 1 Joaquim Roé
45 Martí Roé AL·LE 14 No 6 Marta Rovira
47 Joaquim Roé AL·LOT 13 No 1 Sayaka Kamikariya
48 Àngels Castells AL·LE 12 No 3 Joan Barceló
48 Francesc Gelabert AL·LE 12 No 4 Sayaka Kamikariya

Llegenda: Mot (paraula principal de la jugada), PJ (puntuació de la jugada), S? (indica si la jugada és Scrabble o no), R (ronda en què s’ha fet la jugada). Si cliques a la capçalera de cada columna, s’ordenarà la taula segons aquest criteri.

Classificació de millors jugades amb Scrabble

Jugador Mot PJ R Adversari
1 Joan Torra DISTINTA 140 5 Eulàlia Llargués
2 Adrià Maynés TRINXAM 132 1 Joan Torra
3 Joan Andreu GLAÇAREM 130 3 Marta Rovira
4 Carles Cassanyes JUNYISSIU 122 6 Salvador Batlle
5 Francesc Gelabert ZELADES 113 1 M. Lluïsa Penelas
6 Pep Vinyals SENYARIA 105 3 Joan Torra
7 Carles Cassanyes XAROLATS 104 2 Sayaka Kamikariya
8 Àngels Castells MALVERSI 98 2 M. Lluïsa Penelas
8 Martí Roé DESFLORE 98 5 Joan Andreu
10 Joan Andreu REFERIA 97 6 Àngels Castells
11 Martí Roé ESPINARAN 96 3 Eulàlia Llargués
12 Carles Cassanyes INJURIAT 95 1 Pep Vinyals
13 Marta Rovira HALARES 92 3 Joan Andreu
14 Carles Cassanyes INDEXATS 90 3 Xavier Albons
14 Martí Roé PLAURIES 90 4 Joan Barceló
14 Marta Rovira EDUCACIO 90 4 Adrià Maynés
14 Xavier Albons PORTALER 90 1 Àngels Castells
18 Salvador Batlle ESGAIES 89 5 Joaquim Roé
19 Mercè Illa TIBARIEM 86 2 Joaquim Roé
19 Joan Sans EMPANES 86 5 M. Lluïsa Penelas
21 Montse Hergueta XAPAREN 84 1 Rosa Maria Cot
21 Montse Hergueta GONADES 84 4 Salvador Batlle
21 Joan Andreu ETZIBAR 84 2 Montse Hergueta
21 M. Lluïsa Penelas ANIRIES 84 2 Àngels Castells
21 Xavier Albons QUITARES 84 3 Carles Cassanyes
26 Rosa Maria Cot ESPIARE 82 5 Joan Barceló
26 Marta Rovira CANSARIA 82 5 Pep Vinyals
26 Salvador Batlle TENDIRAS 82 1 Eduard Burguillos
26 Eduard Burguillos TENSARIES 82 6 Eulàlia Llargués
30 Salvador Batlle MASTEGAS 80 2 Pep Vinyals
30 Joan Barceló GRAFITER 80 4 Martí Roé
30 Francesc Gelabert DECLINAT 80 4 Sayaka Kamikariya
33 Francesc Gelabert ALIAREM 79 3 Eduard Burguillos
33 Mercè Illa CONGRES 79 4 Joan Torra
35 Joan Torra GRUMEGE 78 6 M. Lluïsa Penelas
36 Joan Barceló INFESTA 76 2 Xavier Albons
36 Eulàlia Llargués CARTEJA 76 3 Martí Roé
36 Montse Hergueta CORDARES 76 5 Carles Cassanyes
36 Francesc Gelabert ADINERE 76 6 Joaquim Roé
36 Francesc Gelabert VEGETALS 76 2 Marta Rovira
36 Joan Barceló ENDUREN 76 5 Rosa Maria Cot
42 Eulàlia Llargués PARATGE 75 2 Rosa Maria Cot
42 Rosa Maria Cot PARELLS 75 3 Mercè Illa
42 Joaquim Roé CANCERS 75 6 Francesc Gelabert
42 Martí Roé GUAITIS 75 6 Marta Rovira
46 Eulàlia Llargués INDOMITA 74 1 Joan Andreu
46 Marta Rovira MANARIA 74 2 Francesc Gelabert
46 Sayaka Kamikariya SINDRIES 74 3 Joan Sans
46 Joaquim Roé ESTIRAR 74 5 Salvador Batlle
46 Xavier Albons MEDICANT 74 2 Joan Barceló
51 Joan Barceló AFILIAT 73 6 Pep Vinyals
51 Martí Roé DENOTAU 73 1 Joan Sans
53 Joaquim Roé SOMIERS 72 3 Montse Hergueta
53 Carles Cassanyes BARRADES 72 4 Joan Andreu
53 Joan Andreu REANIMES 72 5 Martí Roé
53 Joaquim Roé EMPALAR 72 1 Sayaka Kamikariya
53 Joaquim Roé ESCATIEN 72 2 Mercè Illa
53 Joan Sans CALCARIA 72 2 Joan Torra
53 Eduard Burguillos INTENSA 72 4 Joaquim Roé
53 Joan Sans CRIARIEN 72 6 Mercè Illa
61 Salvador Batlle PROCURES 71 4 Montse Hergueta
62 Sayaka Kamikariya OIARIEU 70 1 Joaquim Roé
62 Salvador Batlle ATIARAN 70 6 Carles Cassanyes
62 Àngels Castells PERDÍEM 70 5 Francesc Gelabert
65 Mercè Illa INSTAREN 68 1 Marta Rovira
65 Joan Barceló DETESTAR 68 3 Àngels Castells
65 Joaquim Roé ASSEURÀ 68 4 Eduard Burguillos
65 Sayaka Kamikariya NEUTRES 68 4 Francesc Gelabert
65 Montse Hergueta SALTARAN 68 3 Joaquim Roé
65 Àngels Castells RENILLAR 68 4 Eulàlia Llargués
65 Pep Vinyals PODRIRE 68 4 Joan Sans
72 Joan Andreu ENTENIA 67 1 Eulàlia Llargués
72 Rosa Maria Cot APADRINAM 67 1 Montse Hergueta
74 Pep Vinyals ENRIOLA 66 1 Carles Cassanyes
74 Montse Hergueta DEPENIEU 66 2 Joan Andreu
74 Marta Rovira SENTIEN 66 6 Martí Roé
74 M. Lluïsa Penelas DESCURE 66 6 Joan Torra
78 Joan Sans CENSARAS 65 1 Martí Roé
78 Sayaka Kamikariya OPINADES 65 2 Carles Cassanyes
78 Joan Torra EMPINARAN 65 1 Adrià Maynés
78 Pep Vinyals RETIRIN 65 2 Salvador Batlle
82 Adrià Maynés ALENADES 62 6 Montse Hergueta
83 Adrià Maynés RESCATS 61 4 Marta Rovira
84 M. Lluïsa Penelas ENDOLLAS 60 1 Francesc Gelabert
84 Salvador Batlle TITLLES 60 3 Adrià Maynés
84 Eduard Burguillos TERMINAL 60 5 Mercè Illa
84 Marta Rovira SARDINES 60 1 Mercè Illa
88 Eduard Burguillos ENTRAREN 58 1 Salvador Batlle

Llegenda: Mot (paraula principal de la jugada), PJ (puntuació de la jugada), R (ronda en què s’ha fet la jugada). Si cliques a la capçalera de cada columna, s’ordenarà la taula segons aquest criteri.

Classificació de millors jugades sense Scrabble

Jugador Mot PJ R Adversari
1 Joaquim Roé QUEIXAR 98 3 Montse Hergueta
2 Montse Hergueta QUEIXAREU 87 3 Joaquim Roé
3 Eulàlia Llargués VEXA 83 1 Joan Andreu
4 M. Lluïsa Penelas DREÇO 79 6 Joan Torra
5 Adrià Maynés RINYA 78 2 Martí Roé
6 Salvador Batlle HELI 76 2 Pep Vinyals
7 Joaquim Roé NYAPS 75 6 Francesc Gelabert
8 Salvador Batlle NYAP 72 3 Adrià Maynés
8 Carles Cassanyes XEIC 72 1 Pep Vinyals
10 Mercè Illa IXENT 69 2 Joaquim Roé
10 Marta Rovira TEX 69 2 Francesc Gelabert
10 Xavier Albons LEXIC 69 1 Àngels Castells
13 Sayaka Kamikariya ACATXEN 68 3 Joan Sans
14 Sayaka Kamikariya QUECS 66 1 Joaquim Roé
14 Pep Vinyals IX 66 3 Joan Torra
14 Pep Vinyals FAÇ 66 5 Marta Rovira
17 Mercè Illa JOIA 65 4 Joan Torra
17 Martí Roé XAT 65 6 Marta Rovira
19 Pep Vinyals ÇA 64 1 Carles Cassanyes
19 Eulàlia Llargués ANY 64 2 Rosa Maria Cot
19 Joan Sans ÇO 64 4 Pep Vinyals
22 Àngels Castells LUX 63 4 Eulàlia Llargués
23 Martí Roé ÇO 62 1 Joan Sans
24 Marta Rovira ZELAREM 60 6 Martí Roé
24 Martí Roé CLAREJA 60 5 Joan Andreu
26 Joan Sans CONY 59 5 M. Lluïsa Penelas
26 Eulàlia Llargués TENÇO 59 5 Joan Torra
28 Marta Rovira ZINCO 58 3 Joan Andreu
28 Rosa Maria Cot RONYEN 58 3 Mercè Illa
28 Joan Torra XAP 58 4 Mercè Illa
31 Adrià Maynés ZETA 57 4 Marta Rovira
32 Xavier Albons JUTES 56 2 Joan Barceló
32 Joan Andreu SENYAL 56 2 Montse Hergueta
32 Xavier Albons FAL·LAÇ 56 3 Carles Cassanyes
32 Eduard Burguillos XAL 56 3 Francesc Gelabert
36 Montse Hergueta AH 55 2 Joan Andreu
36 Mercè Illa VEXA 55 5 Eduard Burguillos
38 Joaquim Roé XAFAR 54 5 Salvador Batlle
38 Pep Vinyals XICA 54 4 Joan Sans
40 Pep Vinyals JA 53 6 Joan Barceló
41 Francesc Gelabert EH 52 3 Eduard Burguillos
41 Pep Vinyals JA 52 2 Salvador Batlle
43 Àngels Castells AUQUEM 51 2 M. Lluïsa Penelas
43 Mercè Illa SEXA 51 6 Joan Sans
43 Àngels Castells XAPEN 51 5 Francesc Gelabert
43 Joan Andreu XIP 51 6 Àngels Castells
47 Eulàlia Llargués QUA 50 4 Àngels Castells
47 Martí Roé SEXEM 50 4 Joan Barceló
47 Montse Hergueta OH 50 5 Carles Cassanyes
47 Eulàlia Llargués XINEM 50 6 Eduard Burguillos
47 Salvador Batlle NYOCAS 50 1 Eduard Burguillos
47 Francesc Gelabert ESQUILA 50 2 Marta Rovira
47 Àngels Castells HO 50 3 Joan Barceló
54 M. Lluïsa Penelas HA 49 2 Àngels Castells
54 Joan Andreu XAL 49 4 Carles Cassanyes
56 Mercè Illa MAÇ 48 3 Rosa Maria Cot
56 Joaquim Roé FENYI 48 1 Sayaka Kamikariya
56 Salvador Batlle BANY 48 5 Joaquim Roé
59 Mercè Illa EIXIR 47 1 Marta Rovira
59 Joan Barceló XA 47 6 Pep Vinyals
61 Carles Cassanyes OH 46 3 Xavier Albons
61 Joan Torra XO 46 6 M. Lluïsa Penelas
63 Montse Hergueta SUQUE 45 4 Salvador Batlle
63 Joaquim Roé RENYAT 45 4 Eduard Burguillos
63 Joaquim Roé NUL·LA 45 2 Mercè Illa
63 Carles Cassanyes GIC 45 2 Sayaka Kamikariya
67 Eulàlia Llargués ÇO 44 3 Martí Roé
67 Joan Barceló EX 44 3 Àngels Castells
67 Martí Roé QUIMERA 44 3 Eulàlia Llargués
67 Eduard Burguillos EX 44 4 Joaquim Roé
67 M. Lluïsa Penelas DEIXAS 44 5 Joan Sans
72 Marta Rovira NADI 43 4 Adrià Maynés
72 Joan Torra VENE 43 5 Eulàlia Llargués
72 Joan Sans QUER 43 6 Mercè Illa
75 Àngels Castells HALAS 42 1 Xavier Albons
75 Joan Andreu HAN 42 1 Eulàlia Llargués
75 Marta Rovira ENYA 42 1 Mercè Illa
75 Joan Andreu NYAM 42 3 Marta Rovira
79 Eduard Burguillos LASANYA 41 6 Eulàlia Llargués
80 M. Lluïsa Penelas JUNYI 40 1 Francesc Gelabert
81 Sayaka Kamikariya POL·LEN 38 2 Carles Cassanyes
81 Joan Torra OH 38 3 Pep Vinyals
81 Rosa Maria Cot HIS 38 1 Montse Hergueta
84 Joan Barceló AL·LEG 37 2 Xavier Albons
84 Sayaka Kamikariya AH 37 4 Francesc Gelabert
84 Francesc Gelabert JOIA 37 5 Àngels Castells
84 Francesc Gelabert CALÇO 37 1 M. Lluïsa Penelas
88 Montse Hergueta VAREU 36 1 Rosa Maria Cot
88 Àngels Castells HA 36 6 Joan Andreu
90 Salvador Batlle ORNANT 35 4 Montse Hergueta
91 Francesc Gelabert OLORIN 34 4 Sayaka Kamikariya
92 Francesc Gelabert IL·LES 32 6 Joaquim Roé
93 Eduard Burguillos SERA 31 1 Salvador Batlle
94 Eduard Burguillos ESTANYI 30 5 Mercè Illa
95 Joan Barceló JAN 28 4 Martí Roé
96 Marta Rovira PISPO 27 5 Pep Vinyals

Llegenda: Mot (paraula principal de la jugada), PJ (puntuació de la jugada), R (ronda en què s’ha fet la jugada). Si cliques a la capçalera de cada columna, s’ordenarà la taula segons aquest criteri.

Resultats de totes les partides

# R T Jugador 1 S1 PJ1 V1 V2 PJ2 S2 Jugador 2 Suma
1 1 1 Pep Vinyals 1 360 0 1 584 4 Carles Cassanyes 944
2 1 2 Mercè Illa 1 384 0 1 390 1 Marta Rovira 774
3 1 3 Adrià Maynés 4 566 1 0 296 1 Joan Torra 862
4 1 4 Montse Hergueta 2 431 1 0 349 2 Rosa Maria Cot 780
5 1 5 Àngels Castells 0 290 0 1 535 4 Xavier Albons 825
6 1 6 Sayaka Kamikariya 2 414 1 0 379 2 Joaquim Roé 793
7 1 7 Joan Sans 2 378 0 1 472 2 Martí Roé 850
8 1 8 Eulàlia Llargués 2 401 0 1 427 3 Joan Andreu 828
9 1 9 M. Lluïsa Penelas 2 359 0 1 364 1 Francesc Gelabert 723
10 1 10 Eduard Burguillos 1 256 0 1 452 1 Salvador Batlle 708
11 1 11 Joan Barceló 0 0 1 0 0 0 BYE 0
12 2 1 Sayaka Kamikariya 3 403 0 1 562 4 Carles Cassanyes 965
13 2 2 Marta Rovira 1 420 1 0 343 2 Francesc Gelabert 763
14 2 3 Adrià Maynés 2 498 1 0 377 2 Martí Roé 875
15 2 4 Montse Hergueta 1 416 0 1 433 2 Joan Andreu 849
16 2 5 Joan Barceló 1 282 0 1 473 3 Xavier Albons 755
17 2 6 Salvador Batlle 2 482 1 0 334 1 Pep Vinyals 816
18 2 7 Mercè Illa 1 399 0 1 415 2 Joaquim Roé 814
19 2 8 Joan Torra 0 349 0 1 366 2 Joan Sans 715
20 2 9 Eulàlia Llargués 2 488 1 0 407 2 Rosa Maria Cot 895
21 2 10 Àngels Castells 3 557 1 0 289 1 M. Lluïsa Penelas 846
22 2 11 Eduard Burguillos 0 0 1 0 0 0 BYE 0
23 3 1 Carles Cassanyes 4 436 0 1 494 4 Xavier Albons 930
24 3 2 Marta Rovira 2 460 0,5 0,5 460 2 Joan Andreu 920
25 3 3 Salvador Batlle 1 341 0 1 611 4 Adrià Maynés 952
26 3 4 Joaquim Roé 2 458 0 1 528 3 Montse Hergueta 986
27 3 5 Sayaka Kamikariya 3 479 1 0 303 0 Joan Sans 782
28 3 6 Eulàlia Llargués 2 385 0 1 507 3 Martí Roé 892
29 3 7 Francesc Gelabert 2 481 1 0 283 0 Eduard Burguillos 764
30 3 8 Joan Barceló 3 412 1 0 298 0 Àngels Castells 710
31 3 9 Joan Torra 0 311 0 1 504 3 Pep Vinyals 815
32 3 10 Mercè Illa 0 377 0 1 413 2 Rosa Maria Cot 790
33 3 11 M. Lluïsa Penelas 0 0 1 0 0 0 BYE 0
34 4 1 Marta Rovira 3 448 0 1 467 2 Adrià Maynés 915
35 4 2 Carles Cassanyes 3 526 1 0 230 0 Joan Andreu 756
36 4 3 Montse Hergueta 3 511 1 0 343 1 Salvador Batlle 854
37 4 4 Sayaka Kamikariya 2 356 1 0 344 1 Francesc Gelabert 700
38 4 5 Martí Roé 4 581 1 0 317 2 Joan Barceló 898
39 4 6 Joan Sans 0 380 0 1 400 1 Pep Vinyals 780
40 4 7 Rosa Maria Cot 1 362 1 0 245 0 M. Lluïsa Penelas 607
41 4 8 Eulàlia Llargués 0 300 0 1 419 1 Àngels Castells 719
42 4 9 Joaquim Roé 2 447 1 0 285 1 Eduard Burguillos 732
43 4 10 Mercè Illa 1 425 1 0 282 0 Joan Torra 707
44 5 1 Sayaka Kamikariya 2 372 0 1 582 3 Adrià Maynés 954
45 5 2 Montse Hergueta 4 515 1 0 408 2 Carles Cassanyes 923
46 5 3 Joan Andreu 2 364 0 1 533 4 Martí Roé 897
47 5 4 Marta Rovira 4 459 1 0 412 0 Pep Vinyals 871
48 5 5 Francesc Gelabert 0 263 0 1 364 2 Àngels Castells 627
49 5 6 Joaquim Roé 3 423 0 1 523 2 Salvador Batlle 946
50 5 7 Rosa Maria Cot 3 522 1 0 371 2 Joan Barceló 893
51 5 8 Eduard Burguillos 1 294 0 1 411 0 Mercè Illa 705
52 5 9 Joan Sans 1 318 1 0 270 0 M. Lluïsa Penelas 588
53 5 10 Joan Torra 2 579 1 0 278 0 Eulàlia Llargués 857
54 6 1 Adrià Maynés 1 367 0 1 523 2 Montse Hergueta 890
55 6 2 Marta Rovira 2 420 0 1 446 2 Martí Roé 866
56 6 3 Salvador Batlle 2 345 0 1 469 3 Carles Cassanyes 814
57 6 4 Rosa Maria Cot 3 478 1 0 359 2 Sayaka Kamikariya 837
58 6 5 Àngels Castells 0 323 0 1 516 4 Joan Andreu 839
59 6 6 Francesc Gelabert 1 319 0 1 493 1 Joaquim Roé 812
60 6 7 Joan Barceló 2 419 1 0 314 0 Pep Vinyals 733
61 6 8 Mercè Illa 0 366 1 0 304 1 Joan Sans 670
62 6 9 Joan Torra 3 464 1 0 331 1 M. Lluïsa Penelas 795
63 6 10 Eulàlia Llargués 0 314 0 1 397 2 Eduard Burguillos 711

Llegenda: # (número de partida), R (número de ronda), T (número de taula), S1 (Scrabbles del jugador 1), PJ1 (puntuació del jugador 1), V1 (victòries del jugador 1), V2 (victòries del jugador 2), PJ2 (puntuació del jugador 2), S2 (Scrabbles del jugador 2) i Suma (suma de punts dels dos jugadors). Si cliques a la capçalera de cada columna, s’ordenarà la taula segons aquest criteri.

Aquesta crònica ha estat publicada a final d’agost, tot i que l’hem posat en la data que li corresponia. Disculpeu les molèsties pel retard en la seva publicació.
Martí Roé guanya l’11è Campionat de Scrabble de Badalona
Etiquetat a:        

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Aquest web usa galetes pròpies i de tercers. Més informació...

La configuració de les galetes d'aquest web està definida per a "permetre galetes" i d'aquesta forma oferir-vos una millor experiència de navegació. Si continueu visitant aquest lloc web sense canviar-ne la configuració, accepteu l'ús de galetes per a proporcionar-vos una millor experiència possible de navegació. Si continueu utilitzant aquest lloc web sense necessitat de canviar la configuració de les galetes, o feu clic a "D'acord" de sota, aleshores esteu acceptant això.

Tanca