En aquesta quarta temporada de la LLISCA tenim confirmades les següents seus.

    • 1a jornada LLISCA: Barcelona, dissabte 17 d’octubre del 2015.
    • 2a jornada LLISCA: Badalona, dissabte 7 de novembre del 2015.
    • 3a jornada LLISCA: Manresa, dissabte 27 de febrer del 2016.
    • 4a jornada LLISCA: Sabadell, dissabte 9 d’abril del 2016.
    • 5a jornada LLISCA: Matadepera, mes de maig, data per concretar.

Recordeu que una jornada LLISCA consisteix en jugar, o bé dissabte al matí, o bé dissabte a la tarda o bé diumenge al matí; només una d’aquestes opcions, la que designi l’amfitrió de la jornada en qüestió.