Si obres aquesta pàgina des del mòbil, i no veus la taula sencera, pots desplaçar-la horitzontalment, o pots posar el mòbil amb la pantalla apaïsada per veure tot l'ample de la taula.


El jugador de la columna de l'esquerra és el responsable d'iniciar la partida.

Setmana 1, ronda 1:
Del 17/12/2018 al 23/12/2018
@adeflaquer 439 3 0 364 @poriol
@xisc0 369 0 3 495 @maclimocli
@joanmayor 515 0 3 516 @joanagustimaragall
@SORRALL94 464 3 0 428 @el_sioux
@tanit72 400 3 0 383 @beatriudefior
@else56 449 3 0 377 @miroemilia
@teflavi 493 3 0 369 @lena7
@belllull 451 0 3 472 @xitam
@moflaquer 399 3 0 362 @jordielbarman
@mesperanzamarti58 415 0 3 546 @gemma.rado
@galenomachia 417 0 3 473 @carmeesmerats
@montse.ruiz9 433 0 3 462 @mons65
@adriaynes NO JUGA
Setmana 1, ronda 2:
Del 17/12/2018 al 23/12/2018
@carmeesmerats 366 0 3 427 @montse.ruiz9
@gemma.rado 455 0 3 461 @galenomachia
@jordielbarman 469 3 0 460 @mesperanzamarti58
@xitam 449 3 0 312 @moflaquer
@lena7 408 0 3 473 @belllull
@miroemilia 388 0 3 461 @teflavi
@beatriudefior 442 0 3 536 @else56
@el_sioux 535 3 0 437 @tanit72
@joanagustimaragall 358 0 3 614 @SORRALL94
@maclimocli 358 0 3 372 @joanmayor
@poriol 382 3 0 381 @xisc0
@adriaynes 356 0 3 490 @adeflaquer
@mons65 NO JUGA
Setmana 1, ronda 3:
Del 17/12/2018 al 23/12/2018
@xisc0 453 3 0 414 @adriaynes
@joanmayor 310 0 3 541 @poriol
@SORRALL94 469 1 1 469 @maclimocli
@tanit72 614 3 0 444 @joanagustimaragall
@else56 457 3 0 454 @el_sioux
@teflavi 460 0 3 474 @beatriudefior
@belllull 368 0 3 420 @miroemilia
@moflaquer 324 0 3 478 @lena7
@mesperanzamarti58 437 3 0 427 @xitam
@galenomachia 402 0 3 437 @jordielbarman
@montse.ruiz9 512 3 0 336 @gemma.rado
@mons65 336 0 3 498 @carmeesmerats
@adeflaquer NO JUGA
Setmana 2, ronda 4:
Del 24/12/2018 al 30/12/2018
@gemma.rado 453 3 0 431 @mons65
@jordielbarman 408 0 3 484 @montse.ruiz9
@xitam 558 3 0 315 @galenomachia
@lena7 372 0 3 389 @mesperanzamarti58
@miroemilia 372 0 3 420 @moflaquer
@beatriudefior 415 3 0 357 @belllull
@el_sioux 458 3 0 456 @teflavi
@joanagustimaragall 454 0 3 464 @else56
@maclimocli 434 0 3 523 @tanit72
@poriol 409 0 3 478 @SORRALL94
@adriaynes 448 3 0 378 @joanmayor
@adeflaquer 434 0 3 435 @xisc0
@carmeesmerats NO JUGA
Setmana 2, ronda 5:
Del 24/12/2018 al 30/12/2018
@joanmayor 398 0 3 487 @adeflaquer
@SORRALL94 351 0 3 503 @adriaynes
@tanit72 452 0 3 475 @poriol
@else56 452 3 0 448 @maclimocli
@teflavi 437 0 3 547 @joanagustimaragall
@belllull 526 3 0 427 @el_sioux
@moflaquer 350 0 3 508 @beatriudefior
@mesperanzamarti58 524 3 0 328 @miroemilia
@galenomachia 406 0 3 487 @lena7
@montse.ruiz9 540 3 0 417 @xitam
@mons65 422 3 0 417 @jordielbarman
@carmeesmerats 366 0 3 545 @gemma.rado
@xisc0 NO JUGA
Setmana 2, ronda 6:
Del 24/12/2018 al 30/12/2018
@jordielbarman 462 3 0 425 @carmeesmerats
@xitam 439 0 3 442 @mons65
@lena7 427 0 3 468 @montse.ruiz9
@miroemilia 511 3 0 456 @galenomachia
@beatriudefior 552 3 0 416 @mesperanzamarti58
@el_sioux 482 0 3 570 @moflaquer
@joanagustimaragall 360 0 3 506 @belllull
@maclimocli 654 3 0 340 @teflavi
@poriol 403 3 0 322 @else56
@adriaynes 369 0 3 418 @tanit72
@adeflaquer 516 3 0 465 @SORRALL94
@xisc0 467 3 0 359 @joanmayor
@gemma.rado NO JUGA
Setmana 3, ronda 7:
Del 31/12/2018 al 06/01/2019
@SORRALL94 443 0 3 496 @xisc0
@tanit72 428 0 3 475 @adeflaquer
@else56 477 3 0 405 @adriaynes
@teflavi 468 3 0 374 @poriol
@belllull 393 0 3 564 @maclimocli
@moflaquer 458 3 0 422 @joanagustimaragall
@mesperanzamarti58 422 3 0 418 @el_sioux
@galenomachia 369 0 3 388 @beatriudefior
@montse.ruiz9 480 3 0 454 @miroemilia
@mons65 410 3 0 383 @lena7
@carmeesmerats 443 3 0 401 @xitam
@gemma.rado 331 0 3 405 @jordielbarman
@joanmayor NO JUGA
Setmana 3, ronda 8:
Del 31/12/2018 al 06/01/2019
@xitam 495 3 0 412 @gemma.rado
@lena7 411 0 3 438 @carmeesmerats
@miroemilia 424 3 0 393 @mons65
@beatriudefior 425 3 0 410 @montse.ruiz9
@el_sioux 515 3 0 293 @galenomachia
@joanagustimaragall 522 3 0 510 @mesperanzamarti58
@maclimocli 458 3 0 446 @moflaquer
@poriol 375 0 3 553 @belllull
@adriaynes 477 3 0 332 @teflavi
@adeflaquer 487 3 0 404 @else56
@xisc0 469 0 3 472 @tanit72
@joanmayor 478 3 0 331 @SORRALL94
@jordielbarman NO JUGA
Setmana 3, ronda 9:
Del 31/12/2018 al 06/01/2019
@tanit72 419 0 3 594 @joanmayor
@else56 548 3 0 381 @xisc0
@teflavi 315 0 3 476 @adeflaquer
@belllull 502 3 0 457 @adriaynes
@moflaquer 443 0 3 475 @poriol
@mesperanzamarti58 659 3 0 293 @maclimocli
@galenomachia 367 0 3 396 @joanagustimaragall
@montse.ruiz9 464 3 0 458 @el_sioux
@mons65 465 0 3 554 @beatriudefior
@carmeesmerats 469 3 0 452 @miroemilia
@gemma.rado 366 0 3 417 @lena7
@jordielbarman 413 3 0 371 @xitam
@SORRALL94 NO JUGA
Setmana 4, ronda 10:
Del 07/01/2019 al 13/01/2019
@lena7 448 0 3 550 @jordielbarman
@miroemilia 462 0 3 501 @gemma.rado
@beatriudefior 488 3 0 383 @carmeesmerats
@el_sioux 431 3 0 429 @mons65
@joanagustimaragall 455 3 0 447 @montse.ruiz9
@maclimocli 427 0 3 441 @galenomachia
@poriol 493 3 0 482 @mesperanzamarti58
@adriaynes 329 0 3 455 @moflaquer
@adeflaquer 323 0 3 489 @belllull
@xisc0 384 0 3 420 @teflavi
@joanmayor 421 3 0 395 @else56
@SORRALL94 477 3 0 414 @tanit72
@xitam NO JUGA
Setmana 4, ronda 11:
Del 07/01/2019 al 13/01/2019
@else56 419 0 3 441 @SORRALL94
@teflavi 435 3 0 377 @joanmayor
@belllull 461 3 0 449 @xisc0
@moflaquer 485 3 0 351 @adeflaquer
@mesperanzamarti58 503 3 0 414 @adriaynes
@galenomachia 464 3 0 355 @poriol
@montse.ruiz9 466 3 0 317 @maclimocli
@mons65 518 3 0 420 @joanagustimaragall
@carmeesmerats 457 3 0 419 @el_sioux
@gemma.rado 546 3 0 330 @beatriudefior
@jordielbarman 507 3 0 395 @miroemilia
@xitam 389 0 3 503 @lena7
@tanit72 NO JUGA
Setmana 4, ronda 12:
Del 07/01/2019 al 13/01/2019
@miroemilia 511 3 0 414 @xitam
@beatriudefior 412 0 3 510 @jordielbarman
@el_sioux 408 3 0 368 @gemma.rado
@joanagustimaragall 435 0 3 495 @carmeesmerats
@maclimocli 404 0 3 442 @mons65
@poriol 390 0 3 423 @montse.ruiz9
@adriaynes 456 3 0 351 @galenomachia
@adeflaquer 388 0 3 466 @mesperanzamarti58
@xisc0 515 3 0 510 @moflaquer
@joanmayor 396 0 3 458 @belllull
@SORRALL94 453 3 0 409 @teflavi
@tanit72 412 0 3 418 @else56
@lena7 NO JUGA
Setmana 5, ronda 13:
Del 14/01/2019 al 20/01/2019
@teflavi 362 0 3 429 @tanit72
@belllull 465 3 0 313 @SORRALL94
@moflaquer 424 3 0 395 @joanmayor
@mesperanzamarti58 420 3 0 412 @xisc0
@galenomachia 407 3 0 400 @adeflaquer
@montse.ruiz9 445 3 0 419 @adriaynes
@mons65 377 0 3 389 @poriol
@carmeesmerats 460 0 3 475 @maclimocli
@gemma.rado 387 0 3 418 @joanagustimaragall
@jordielbarman 443 3 0 436 @el_sioux
@xitam 377 0 3 435 @beatriudefior
@lena7 425 3 0 404 @miroemilia
@else56 NO JUGA
Setmana 5, ronda 14:
Del 14/01/2019 al 20/01/2019
@beatriudefior 450 3 0 345 @lena7
@el_sioux 403 0 3 435 @xitam
@joanagustimaragall 487 3 0 383 @jordielbarman
@maclimocli 407 0 3 581 @gemma.rado
@poriol 397 0 3 451 @carmeesmerats
@adriaynes 426 0 3 431 @mons65
@adeflaquer 307 0 3 438 @montse.ruiz9
@xisc0 355 0 3 420 @galenomachia
@joanmayor 381 0 3 505 @mesperanzamarti58
@SORRALL94 444 0 3 472 @moflaquer
@tanit72 427 0 3 446 @belllull
@else56 448 3 0 334 @teflavi
@miroemilia NO JUGA
Setmana 5, ronda 15:
Del 14/01/2019 al 20/01/2019
@belllull 459 3 0 275 @else56
@moflaquer 511 3 0 464 @tanit72
@mesperanzamarti58 402 0 3 446 @SORRALL94
@galenomachia 348 0 3 455 @joanmayor
@montse.ruiz9 378 0 3 464 @xisc0
@mons65 457 3 0 410 @adeflaquer
@carmeesmerats 363 0 3 504 @adriaynes
@gemma.rado 486 3 0 470 @poriol
@jordielbarman 369 0 3 482 @maclimocli
@xitam 411 3 0 401 @joanagustimaragall
@lena7 508 3 0 396 @el_sioux
@miroemilia 414 0 3 452 @beatriudefior
@teflavi NO JUGA
Setmana 6, ronda 16:
Del 21/01/2019 al 27/01/2019
@el_sioux 541 3 0 414 @miroemilia
@joanagustimaragall 353 0 3 415 @lena7
@maclimocli 356 0 3 523 @xitam
@poriol 315 0 3 517 @jordielbarman
@adriaynes 392 3 0 376 @gemma.rado
@adeflaquer 415 0 3 503 @carmeesmerats
@xisc0 443 3 0 427 @mons65
@joanmayor 436 3 0 402 @montse.ruiz9
@SORRALL94 362 0 3 469 @galenomachia
@tanit72 372 0 3 457 @mesperanzamarti58
@else56 400 0 3 468 @moflaquer
@teflavi 413 3 0 380 @belllull
@beatriudefior NO JUGA
Setmana 6, ronda 17:
Del 21/01/2019 al 27/01/2019
@moflaquer 414 0 3 575 @teflavi
@mesperanzamarti58 475 3 0 395 @else56
@galenomachia 373 0 3 472 @tanit72
@montse.ruiz9 486 3 0 390 @SORRALL94
@mons65 495 3 0 327 @joanmayor
@carmeesmerats 566 3 0 331 @xisc0
@gemma.rado 460 0 3 495 @adeflaquer
@jordielbarman 462 0 3 519 @adriaynes
@xitam 386 3 0 339 @poriol
@lena7 550 3 0 343 @maclimocli
@miroemilia 490 3 0 458 @joanagustimaragall
@beatriudefior 469 0 3 585 @el_sioux
@belllull NO JUGA
Setmana 6, ronda 18:
Del 21/01/2019 al 27/01/2019
@joanagustimaragall 406 0 3 514 @beatriudefior
@maclimocli 575 3 0 385 @miroemilia
@poriol 512 3 0 333 @lena7
@adriaynes 484 3 0 395 @xitam
@adeflaquer 500 3 0 471 @jordielbarman
@xisc0 338 0 3 466 @gemma.rado
@joanmayor 407 0 3 421 @carmeesmerats
@SORRALL94 381 0 3 453 @mons65
@tanit72 574 3 0 480 @montse.ruiz9
@else56 452 0 3 456 @galenomachia
@teflavi 402 0 3 412 @mesperanzamarti58
@belllull 426 3 0 368 @moflaquer
@el_sioux NO JUGA
Setmana 7, ronda 19:
Del 28/01/2019 al 03/02/2019
@mesperanzamarti58 514 3 0 299 @belllull
@galenomachia 466 3 0 397 @teflavi
@montse.ruiz9 508 3 0 451 @else56
@mons65 485 3 0 400 @tanit72
@carmeesmerats 433 3 0 391 @SORRALL94
@gemma.rado 371 3 0 364 @joanmayor
@jordielbarman 394 3 0 378 @xisc0
@xitam 433 3 0 414 @adeflaquer
@lena7 449 0 3 560 @adriaynes
@miroemilia 414 0 3 466 @poriol
@beatriudefior 441 3 0 385 @maclimocli
@el_sioux 538 3 0 316 @joanagustimaragall
@moflaquer NO JUGA
Setmana 7, ronda 20:
Del 28/01/2019 al 03/02/2019
@maclimocli 348 0 3 406 @el_sioux
@poriol 253 0 3 508 @beatriudefior
@adriaynes 475 3 0 406 @miroemilia
@adeflaquer 397 0 3 423 @lena7
@xisc0 409 0 3 470 @xitam
@joanmayor 360 0 3 565 @jordielbarman
@SORRALL94 486 3 0 356 @gemma.rado
@tanit72 453 3 0 417 @carmeesmerats
@else56 445 3 0 381 @mons65
@teflavi 480 0 3 518 @montse.ruiz9
@belllull 297 0 3 425 @galenomachia
@moflaquer 501 3 0 437 @mesperanzamarti58
@joanagustimaragall NO JUGA
Setmana 7, ronda 21:
Del 28/01/2019 al 03/02/2019
@galenomachia 505 3 0 304 @moflaquer
@montse.ruiz9 560 3 0 361 @belllull
@mons65 360 0 3 419 @teflavi
@carmeesmerats 478 3 0 477 @else56
@gemma.rado 502 3 0 415 @tanit72
@jordielbarman 528 3 0 381 @SORRALL94
@xitam 387 0 3 405 @joanmayor
@lena7 418 0 3 439 @xisc0
@miroemilia 422 0 3 473 @adeflaquer
@beatriudefior 582 3 0 541 @adriaynes
@el_sioux 387 0 3 452 @poriol
@joanagustimaragall 376 0 3 445 @maclimocli
@mesperanzamarti58 NO JUGA
Setmana 8, ronda 22:
Del 04/02/2019 al 10/02/2019
@poriol 375 0 3 470 @joanagustimaragall
@adriaynes 444 0 3 457 @el_sioux
@adeflaquer 538 3 0 495 @beatriudefior
@xisc0 465 3 0 354 @miroemilia
@joanmayor 485 3 0 423 @lena7
@SORRALL94 378 0 3 443 @xitam
@tanit72 559 3 0 469 @jordielbarman
@else56 498 0 3 500 @gemma.rado
@teflavi 443 0 3 467 @carmeesmerats
@belllull 398 0 3 441 @mons65
@moflaquer 376 0 3 405 @montse.ruiz9
@mesperanzamarti58 464 0 3 486 @galenomachia
@maclimocli NO JUGA
Setmana 8, ronda 23:
Del 04/02/2019 al 10/02/2019
@montse.ruiz9 401 0 3 460 @mesperanzamarti58
@mons65 425 3 0 352 @moflaquer
@carmeesmerats 467 3 0 387 @belllull
@gemma.rado 489 3 0 372 @teflavi
@jordielbarman 374 3 0 366 @else56
@xitam 478 3 0 431 @tanit72
@lena7 483 3 0 375 @SORRALL94
@miroemilia 461 3 0 424 @joanmayor
@beatriudefior 547 3 0 446 @xisc0
@el_sioux 595 3 0 532 @adeflaquer
@joanagustimaragall 365 0 3 400 @adriaynes
@maclimocli 469 3 0 455 @poriol
@galenomachia NO JUGA
Setmana 8, ronda 24:
Del 04/02/2019 al 10/02/2019
@adriaynes 398 0 3 491 @maclimocli
@adeflaquer 394 0 3 404 @joanagustimaragall
@xisc0 497 0 3 505 @el_sioux
@joanmayor 331 0 3 475 @beatriudefior
@SORRALL94 517 3 0 400 @miroemilia
@tanit72 521 3 0 327 @lena7
@else56 408 0 3 434 @xitam
@teflavi 429 0 3 528 @jordielbarman
@belllull 429 3 0 305 @gemma.rado
@moflaquer 527 3 0 427 @carmeesmerats
@mesperanzamarti58 422 0 3 448 @mons65
@galenomachia 446 3 0 373 @montse.ruiz9
@poriol NO JUGA
Setmana 8, ronda 25:
Del 04/02/2019 al 10/02/2019
@mons65 413 0 3 499 @galenomachia
@carmeesmerats 505 3 0 310 @mesperanzamarti58
@gemma.rado 474 3 0 472 @moflaquer
@jordielbarman 516 3 0 501 @belllull
@xitam 366 0 3 458 @teflavi
@lena7 419 0 3 433 @else56
@miroemilia 378 0 3 434 @tanit72
@beatriudefior 521 3 0 379 @SORRALL94
@el_sioux 407 0 3 440 @joanmayor
@joanagustimaragall 423 0 3 479 @xisc0
@maclimocli 447 0 3 529 @adeflaquer
@poriol 412 0 3 452 @adriaynes
@montse.ruiz9 NO JUGA

Aquest web usa galetes pròpies i de tercers. Més informació...

La configuració de les galetes d'aquest web està definida per a "permetre galetes" i d'aquesta forma oferir-vos una millor experiència de navegació. Si continueu visitant aquest lloc web sense canviar-ne la configuració, accepteu l'ús de galetes per a proporcionar-vos una millor experiència possible de navegació. Si continueu utilitzant aquest lloc web sense necessitat de canviar la configuració de les galetes, o feu clic a "D'acord" de sota, aleshores esteu acceptant això.

Tanca