Si obres aquesta pàgina des del mòbil, i no veus la taula sencera, pots desplaçar-la hortizontalment, o pots posar el mòbil amb la pantalla apaïsada per veure tot l'ample de la taula.


El jugador de la columna de l'esquerra és el responsable d'iniciar la partida.

Setmana 1, ronda 1:
Del 17/12/2018 al 23/12/2018
@Capgros67 472 3 0 273 @marianllodra
@kim_romeu 493 3 0 328 @jordi.gonzalez.7773
NO JUGA @doris.roig
@micses 499 3 0 390 @janfri68
@joanmeliagari 467 3 0 422 @ainonagarbo
@mirthandir 263 0 3 498 @ideay
@enric.garrigo 361 0 3 372 @joan_andres
@juanm66 535 3 0 272 @Rosamariab
@esthersolelatorre 351 0 3 406 @margacvilalta
@josepmramon 462 0 3 529 @bernatamer40.418
@teresa.albinanagarcia 360 3 0 343 @mgranadosma
@maresmenc 453 3 0 422 @totestaagafat
NO JUGA (mm) NO JUGA
Setmana 1, ronda 2:
Del 17/12/2018 al 23/12/2018
@mgranadosma 398 0 3 486 @maresmenc
@bernatamer40.418 388 0 3 418 @teresa.albinanagarcia
@margacvilalta 349 0 3 371 @josepmramon
@Rosamariab 389 0 3 442 @esthersolelatorre
@joan_andres 467 3 0 310 @juanm66
@ideay 386 0 3 407 @enric.garrigo
@ainonagarbo 411 1 1 411 @mirthandir
@janfri68 443 3 0 351 @joanmeliagari
@doris.roig 316 0 3 440 @micses
@jordi.gonzalez.7773 NO JUGA
@marianllodra 303 0 3 493 @kim_romeu
NO JUGA (mm) @Capgros67
@totestaagafat NO JUGA
Setmana 1, ronda 3:
Del 17/12/2018 al 23/12/2018
@kim_romeu NO JUGA (mm)
NO JUGA @marianllodra
@micses 502 3 0 265 @jordi.gonzalez.7773
@joanmeliagari 456 3 0 242 @doris.roig
@mirthandir 289 0 3 381 @janfri68
@enric.garrigo 404 0 3 507 @ainonagarbo
@juanm66 319 0 3 434 @ideay
@esthersolelatorre 349 0 3 441 @joan_andres
@josepmramon 439 3 0 355 @Rosamariab
@teresa.albinanagarcia 324 0 3 414 @margacvilalta
@maresmenc 469 3 0 390 @bernatamer40.418
@totestaagafat 482 3 0 332 @mgranadosma
@Capgros67 NO JUGA
Setmana 2, ronda 4:
Del 24/12/2018 al 30/12/2018
@bernatamer40.418 388 0 3 415 @totestaagafat
@margacvilalta 376 0 3 472 @maresmenc
@Rosamariab 325 0 3 377 @teresa.albinanagarcia
@joan_andres 396 0 3 448 @josepmramon
@ideay 483 3 0 433 @esthersolelatorre
@ainonagarbo 405 3 0 393 @juanm66
@janfri68 427 0 3 503 @enric.garrigo
@doris.roig 496 3 0 357 @mirthandir
@jordi.gonzalez.7773 293 0 3 383 @joanmeliagari
@marianllodra 268 0 3 509 @micses
NO JUGA (mm) NO JUGA
@Capgros67 477 3 0 433 @kim_romeu
@mgranadosma NO JUGA
Setmana 2, ronda 5:
Del 24/12/2018 al 30/12/2018
NO JUGA @Capgros67
@micses NO JUGA (mm)
@joanmeliagari 437 3 0 298 @marianllodra
@mirthandir 334 3 0 316 @jordi.gonzalez.7773
@enric.garrigo 572 3 0 258 @doris.roig
@juanm66 282 0 3 392 @janfri68
@esthersolelatorre 433 3 0 368 @ainonagarbo
@josepmramon 360 0 3 448 @ideay
@teresa.albinanagarcia 368 3 0 324 @joan_andres
@maresmenc 565 3 0 500 @Rosamariab
@totestaagafat 483 3 0 472 @margacvilalta
@mgranadosma 390 0 3 432 @bernatamer40.418
@kim_romeu NO JUGA
Setmana 2, ronda 6:
Del 24/12/2018 al 30/12/2018
@margacvilalta 312 0 3 378 @mgranadosma
@Rosamariab 382 0 3 426 @totestaagafat
@joan_andres 430 3 0 372 @maresmenc
@ideay 429 3 0 362 @teresa.albinanagarcia
@ainonagarbo 405 3 0 394 @josepmramon
@janfri68 439 3 0 430 @esthersolelatorre
@doris.roig 382 3 0 362 @juanm66
@jordi.gonzalez.7773 248 0 3 523 @enric.garrigo
@marianllodra 298 0 3 374 @mirthandir
NO JUGA (mm) @joanmeliagari
@Capgros67 402 3 0 396 @micses
@kim_romeu NO JUGA
@bernatamer40.418 NO JUGA
Setmana 3, ronda 7:
Del 31/12/2018 al 06/01/2019
@micses 375 0 3 487 @kim_romeu
@joanmeliagari 407 0 3 410 @Capgros67
@mirthandir NO JUGA (mm)
@enric.garrigo 457 3 0 347 @marianllodra
@juanm66 371 3 0 361 @jordi.gonzalez.7773
@esthersolelatorre 546 3 0 434 @doris.roig
@josepmramon 434 3 0 377 @janfri68
@teresa.albinanagarcia 397 0 3 452 @ainonagarbo
@maresmenc 621 3 0 347 @ideay
@totestaagafat 459 3 0 345 @joan_andres
@mgranadosma 528 3 0 309 @Rosamariab
@bernatamer40.418 385 3 0 333 @margacvilalta
NO JUGA NO JUGA
Setmana 3, ronda 8:
Del 31/12/2018 al 06/01/2019
@Rosamariab 290 0 3 429 @bernatamer40.418
@joan_andres 349 0 3 365 @mgranadosma
@ideay 497 3 0 438 @totestaagafat
@ainonagarbo 235 0 3 554 @maresmenc
@janfri68 405 3 0 374 @teresa.albinanagarcia
@doris.roig 382 3 0 379 @josepmramon
@jordi.gonzalez.7773 318 0 3 374 @esthersolelatorre
@marianllodra 326 0 3 444 @juanm66
NO JUGA (mm) @enric.garrigo
@Capgros67 436 0 3 459 @mirthandir
@kim_romeu 467 3 0 432 @joanmeliagari
NO JUGA @micses
@margacvilalta NO JUGA
Setmana 3, ronda 9:
Del 31/12/2018 al 06/01/2019
@joanmeliagari NO JUGA
@mirthandir 437 3 0 436 @kim_romeu
@enric.garrigo 442 3 0 405 @Capgros67
@juanm66 NO JUGA (mm)
@esthersolelatorre 426 3 0 421 @marianllodra
@josepmramon 379 3 0 277 @jordi.gonzalez.7773
@teresa.albinanagarcia 390 0 3 419 @doris.roig
@maresmenc 560 3 0 354 @janfri68
@totestaagafat 424 0 3 499 @ainonagarbo
@mgranadosma 369 3 0 362 @ideay
@bernatamer40.418 419 3 0 358 @joan_andres
@margacvilalta 445 3 0 332 @Rosamariab
@micses NO JUGA
Setmana 4, ronda 10:
Del 07/01/2019 al 13/01/2019
@joan_andres 476 3 0 449 @margacvilalta
@ideay 382 3 0 365 @bernatamer40.418
@ainonagarbo 542 3 0 382 @mgranadosma
@janfri68 343 3 0 313 @totestaagafat
@doris.roig 388 0 3 485 @maresmenc
@jordi.gonzalez.7773 316 0 3 399 @teresa.albinanagarcia
@marianllodra 462 3 0 448 @josepmramon
NO JUGA (mm) @esthersolelatorre
@Capgros67 466 3 0 303 @juanm66
@kim_romeu 377 0 3 482 @enric.garrigo
NO JUGA @mirthandir
@micses 462 0 3 488 @joanmeliagari
@Rosamariab NO JUGA
Setmana 4, ronda 11:
Del 07/01/2019 al 13/01/2019
@mirthandir 374 0 3 509 @micses
@enric.garrigo NO JUGA
@juanm66 376 0 3 399 @kim_romeu
@esthersolelatorre 411 0 3 526 @Capgros67
@josepmramon NO JUGA (mm)
@teresa.albinanagarcia 337 0 3 477 @marianllodra
@maresmenc 439 3 0 300 @jordi.gonzalez.7773
@totestaagafat 358 0 3 447 @doris.roig
@mgranadosma 480 3 0 415 @janfri68
@bernatamer40.418 466 0 3 510 @ainonagarbo
@margacvilalta 443 3 0 340 @ideay
@Rosamariab 449 3 0 361 @joan_andres
@joanmeliagari NO JUGA
Setmana 4, ronda 12:
Del 07/01/2019 al 13/01/2019
@ideay 482 3 0 312 @Rosamariab
@ainonagarbo 438 3 0 404 @margacvilalta
@janfri68 407 3 0 390 @bernatamer40.418
@doris.roig 307 0 3 404 @mgranadosma
@jordi.gonzalez.7773 299 0 3 465 @totestaagafat
@marianllodra 328 0 3 458 @maresmenc
NO JUGA (mm) @teresa.albinanagarcia
@Capgros67 488 3 0 393 @josepmramon
@kim_romeu 384 3 0 357 @esthersolelatorre
NO JUGA @juanm66
@micses 546 3 0 495 @enric.garrigo
@joanmeliagari 337 0 3 365 @mirthandir
@joan_andres NO JUGA
Setmana 5, ronda 13:
Del 14/01/2019 al 20/01/2019
@enric.garrigo 474 3 0 386 @joanmeliagari
@juanm66 263 0 3 504 @micses
@esthersolelatorre NO JUGA
@josepmramon 396 3 0 393 @kim_romeu
@teresa.albinanagarcia 419 0 3 543 @Capgros67
@maresmenc NO JUGA (mm)
@totestaagafat 545 3 0 370 @marianllodra
@mgranadosma 367 0 3 368 @jordi.gonzalez.7773
@bernatamer40.418 367 0 3 441 @doris.roig
@margacvilalta 305 0 3 477 @janfri68
@Rosamariab 309 0 3 523 @ainonagarbo
@joan_andres 372 0 3 507 @ideay
@mirthandir NO JUGA
Setmana 5, ronda 14:
Del 14/01/2019 al 20/01/2019
@ainonagarbo 443 3 0 339 @joan_andres
@janfri68 394 0 3 409 @Rosamariab
@doris.roig 535 3 0 240 @margacvilalta
@jordi.gonzalez.7773 348 0 3 403 @bernatamer40.418
@marianllodra 411 0 3 430 @mgranadosma
NO JUGA (mm) @totestaagafat
@Capgros67 385 0 3 437 @maresmenc
@kim_romeu 455 3 0 416 @teresa.albinanagarcia
NO JUGA @josepmramon
@micses 551 3 0 339 @esthersolelatorre
@joanmeliagari 464 3 0 301 @juanm66
@mirthandir 506 3 0 467 @enric.garrigo
@ideay NO JUGA
Setmana 5, ronda 15:
Del 14/01/2019 al 20/01/2019
@juanm66 361 0 3 457 @mirthandir
@esthersolelatorre 396 0 3 416 @joanmeliagari
@josepmramon 378 0 3 480 @micses
@teresa.albinanagarcia NO JUGA
@maresmenc 457 3 0 403 @kim_romeu
@totestaagafat 391 0 3 535 @Capgros67
@mgranadosma NO JUGA (mm)
@bernatamer40.418 370 3 0 346 @marianllodra
@margacvilalta 442 3 0 293 @jordi.gonzalez.7773
@Rosamariab 412 0 3 424 @doris.roig
@joan_andres 420 0 3 478 @janfri68
@ideay 331 0 3 560 @ainonagarbo
@enric.garrigo NO JUGA
Setmana 6, ronda 16:
Del 21/01/2019 al 27/01/2019
@janfri68 616 3 0 300 @ideay
@doris.roig 330 0 3 457 @joan_andres
@jordi.gonzalez.7773 347 3 0 327 @Rosamariab
@marianllodra 406 0 3 445 @margacvilalta
NO JUGA (mm) @bernatamer40.418
@Capgros67 493 3 0 369 @mgranadosma
@kim_romeu 437 3 0 420 @totestaagafat
NO JUGA @maresmenc
@micses 496 3 0 348 @teresa.albinanagarcia
@joanmeliagari 400 3 0 396 @josepmramon
@mirthandir 433 3 0 363 @esthersolelatorre
@enric.garrigo 503 3 0 283 @juanm66
@ainonagarbo NO JUGA
Setmana 6, ronda 17:
Del 21/01/2019 al 27/01/2019
@esthersolelatorre 310 0 3 465 @enric.garrigo
@josepmramon 399 3 0 361 @mirthandir
@teresa.albinanagarcia 402 3 0 399 @joanmeliagari
@maresmenc 491 3 0 486 @micses
@totestaagafat NO JUGA
@mgranadosma 411 0 3 479 @kim_romeu
@bernatamer40.418 337 0 3 408 @Capgros67
@margacvilalta NO JUGA (mm)
@Rosamariab 424 3 0 409 @marianllodra
@joan_andres 374 3 0 363 @jordi.gonzalez.7773
@ideay 476 3 0 450 @doris.roig
@ainonagarbo 393 0 3 399 @janfri68
@juanm66 NO JUGA
Setmana 6, ronda 18:
Del 21/01/2019 al 27/01/2019
@doris.roig 385 0 3 441 @ainonagarbo
@jordi.gonzalez.7773 365 0 3 419 @ideay
@marianllodra 421 3 0 383 @joan_andres
NO JUGA (mm) @Rosamariab
@Capgros67 405 3 0 387 @margacvilalta
@kim_romeu 394 0 3 410 @bernatamer40.418
NO JUGA @mgranadosma
@micses 578 3 0 262 @totestaagafat
@joanmeliagari 408 0 3 571 @maresmenc
@mirthandir 417 0 3 464 @teresa.albinanagarcia
@enric.garrigo 400 3 0 398 @josepmramon
@juanm66 365 0 3 383 @esthersolelatorre
@janfri68 NO JUGA
Setmana 7, ronda 19:
Del 28/01/2019 al 03/02/2019
@josepmramon 464 3 0 286 @juanm66
@teresa.albinanagarcia 481 3 0 440 @enric.garrigo
@maresmenc 444 3 0 345 @mirthandir
@totestaagafat 329 0 3 405 @joanmeliagari
@mgranadosma 436 0 3 441 @micses
@bernatamer40.418 NO JUGA
@margacvilalta 408 0 3 411 @kim_romeu
@Rosamariab 449 0 3 475 @Capgros67
@joan_andres NO JUGA (mm)
@ideay 455 3 0 437 @marianllodra
@ainonagarbo 528 3 0 266 @jordi.gonzalez.7773
@janfri68 534 3 0 330 @doris.roig
@esthersolelatorre NO JUGA
Setmana 7, ronda 20:
Del 28/01/2019 al 03/02/2019
@jordi.gonzalez.7773 293 0 3 389 @janfri68
@marianllodra 291 0 3 576 @ainonagarbo
NO JUGA (mm) @ideay
@Capgros67 366 0 3 434 @joan_andres
@kim_romeu 437 3 0 372 @Rosamariab
NO JUGA @margacvilalta
@micses 482 3 0 318 @bernatamer40.418
@joanmeliagari 347 0 3 358 @mgranadosma
@mirthandir 377 3 0 350 @totestaagafat
@enric.garrigo 516 3 0 378 @maresmenc
@juanm66 394 3 0 379 @teresa.albinanagarcia
@esthersolelatorre 241 0 3 395 @josepmramon
@doris.roig NO JUGA
Setmana 7, ronda 21:
Del 28/01/2019 al 03/02/2019
@teresa.albinanagarcia 355 3 0 282 @esthersolelatorre
@maresmenc 374 3 0 338 @juanm66
@totestaagafat 341 0 3 512 @enric.garrigo
@mgranadosma 403 0 3 428 @mirthandir
@bernatamer40.418 424 0 3 433 @joanmeliagari
@margacvilalta 452 3 0 426 @micses
@Rosamariab NO JUGA
@joan_andres 379 0 3 445 @kim_romeu
@ideay 364 0 3 396 @Capgros67
@ainonagarbo NO JUGA (mm)
@janfri68 357 3 0 312 @marianllodra
@doris.roig 292 0 3 354 @jordi.gonzalez.7773
@josepmramon NO JUGA
Setmana 8, ronda 22:
Del 04/02/2019 al 10/02/2019
@marianllodra 432 0 3 481 @doris.roig
NO JUGA (mm) @janfri68
@Capgros67 463 3 0 451 @ainonagarbo
@kim_romeu 436 3 0 304 @ideay
NO JUGA @joan_andres
@micses 508 3 0 321 @Rosamariab
@joanmeliagari 373 0 3 381 @margacvilalta
@mirthandir 469 3 0 436 @bernatamer40.418
@enric.garrigo 507 0 3 541 @mgranadosma
@juanm66 412 0 3 498 @totestaagafat
@esthersolelatorre 329 0 3 528 @maresmenc
@josepmramon 310 0 3 447 @teresa.albinanagarcia
@jordi.gonzalez.7773 NO JUGA
Setmana 8, ronda 23:
Del 04/02/2019 al 10/02/2019
@maresmenc 492 3 0 356 @josepmramon
@totestaagafat 473 3 0 416 @esthersolelatorre
@mgranadosma 402 3 0 298 @juanm66
@bernatamer40.418 362 0 3 444 @enric.garrigo
@margacvilalta 404 0 3 490 @mirthandir
@Rosamariab 348 0 3 459 @joanmeliagari
@joan_andres 376 0 3 494 @micses
@ideay NO JUGA
@ainonagarbo 517 3 0 335 @kim_romeu
@janfri68 362 0 3 554 @Capgros67
@doris.roig NO JUGA (mm)
@jordi.gonzalez.7773 330 0 3 468 @marianllodra
@teresa.albinanagarcia NO JUGA
Setmana 8, ronda 24:
Del 04/02/2019 al 10/02/2019
NO JUGA (mm) @jordi.gonzalez.7773
@Capgros67 378 3 0 272 @doris.roig
@kim_romeu 385 0 3 451 @janfri68
NO JUGA @ainonagarbo
@micses 464 3 0 376 @ideay
@joanmeliagari 358 0 3 445 @joan_andres
@mirthandir 454 3 0 340 @Rosamariab
@enric.garrigo 477 3 0 373 @margacvilalta
@juanm66 361 0 3 516 @bernatamer40.418
@esthersolelatorre 326 0 3 424 @mgranadosma
@josepmramon 368 3 0 360 @totestaagafat
@teresa.albinanagarcia 305 0 3 427 @maresmenc
@marianllodra NO JUGA
Setmana 8, ronda 25:
Del 04/02/2019 al 10/02/2019
@totestaagafat 575 3 0 324 @teresa.albinanagarcia
@mgranadosma 460 3 0 413 @josepmramon
@bernatamer40.418 416 0 3 471 @esthersolelatorre
@margacvilalta 409 3 0 345 @juanm66
@Rosamariab 272 0 3 513 @enric.garrigo
@joan_andres 375 0 3 423 @mirthandir
@ideay 331 0 3 349 @joanmeliagari
@ainonagarbo 441 3 0 420 @micses
@janfri68 NO JUGA
@doris.roig 348 0 3 454 @kim_romeu
@jordi.gonzalez.7773 297 0 3 392 @Capgros67
@marianllodra NO JUGA (mm)
@maresmenc NO JUGA

Aquest web usa galetes pròpies i de tercers. Més informació...

La configuració de les galetes d'aquest web està definida per a "permetre galetes" i d'aquesta forma oferir-vos una millor experiència de navegació. Si continueu visitant aquest lloc web sense canviar-ne la configuració, accepteu l'ús de galetes per a proporcionar-vos una millor experiència possible de navegació. Si continueu utilitzant aquest lloc web sense necessitat de canviar la configuració de les galetes, o feu clic a "D'acord" de sota, aleshores esteu acceptant això.

Tanca