El campionat d’AJUSCATS està organitzat per l’Associació de Jugadors de Scrabble en català (AJUSC) i es juga amb l’aplicació Apalabrados ®. El 4t Campionat AJUSCATS és completament gratuït i està obert a tothom que hi vulgui participar i tingui el compromís de seguir-lo.

Novetat: Modalitat de joc

En aquesta 4a edició s’estableixen diverses divisions segons el nivell dels jugadors, agafant com a punt de partida la classificació general de la 3a edició de l’AJUSCATS. Els jugadors nous, que no hagin participat en la 3a edició de l’AJUSCATS i s’incorporin en aquesta 4a edició, passaran a les darreres places de la classificació general per estricte ordre d’inscripció.

En l’anterior edició s’havia proposat que les divisions serien de 30 jugadors, però tenint en compte els suggeriments rebuts ho reduirem a un màxim de 25 jugadors per divisió, la qual cosa farà que la durada de la lliga sigui més curta.

En la temporada 2018/2019 hi haurà dues competicions, per inspiració directa del sistema d’enfrontaments de la lliga argentina de futbol:

  • Torneig d’obertura: Lliga per divisions amb les característiques descrites en els punts anteriors. Es disputaran un màxim de 24 partides.
  • Torneig de cloenda: Serà el torneig amb el qual acomiadarem la temporada. El sistema serà el mateix que en el d’obertura, també amb un màxim de 24 partides, tot i ser totalment independent. Això sí, les divisions es veuran alterades pels ascensos i descensos de cada grup que s’hagin produït en el Torneig d’obertura. Hi ha, doncs, l’oportunitat de recuperar la categoria per a la propera edició si en el Torneig d’obertura s’ha perdut.

Quantes partides es jugaran?

Donat que el nombre màxim de jugadors per divisió serà de 25, i el sistema de lliga obliga a fer enfrontaments entre tots els jugadors, cadascun dels inscrits haurà de disputar un màxim de 24 partides tant al Torneig d’Obertura com al de Cloenda. En total un màxim de 48.

Setmana a setmana

1. Les partides estaran calendaritzades de forma que se n’iniciïn tres cada setmana i hi hagi un termini de tres setmanes per acabar les partides de cada setmana.

2. Cal tenir en compte que cada setmana s’hauran de començar tres partides i no convé acumular-les amb les de les setmanes següents.

3. Cada setmana s’hauran d’iniciar 3 partides, per la qual cosa hi haurà 8 setmanes en les que s’iniciaran partides, i 2 setmanes més per acabar les partides pendents. Per tant el torneig tindrà una durada màxima de 10 setmanes, és a dir, una mica més de dos mesos.

Novetat: Sistema de puntuació

El sistema de puntuació es basa en les següents premises:

4. Cada victòria sumarà 3 ajuscpunts i l’empat es valorarà amb 1 ajuscpunt.

5. Cada divisió tindrà la seva pròpia classificació. De cada divisió en sortirà un campió.

6. Els jugadors empatats a ajuscpunts s’ordenaran segons la diferència del total de punts a favor amb el total de punts en contra obtinguts a totes les partides jugades.

Novetat: Ascensos i descensos

7. Ascens de categoria: Les 5 primeres posicions de cada divisió tindran un ascens de categoria, excepte els de la 1a divisió.

8. Descens de categoria: De la mateixa manera aquells jugadors que quedin entre les 5 darreres posicions de la seva divisió, perdran la categoria actual i descendiran a la immediatament inferior, excepte en el darrer grup que no tindrà afectació.

Rendicions o abandonaments

9. En cas de rendicions involuntàries, el jugador que s’ha rendit perdrà automàticament la partida. Es deixa a voluntat dels dos jugadors, però, pactar si en volen iniciar una altra, sempre que estiguin dins del termini.

10. Si un jugador decideix retirar-se del campionat ocuparà una de les places de descens i automàticament passarà a la darrera posició de la classificació global de cara a posteriors edicions de l’AJUSCATS.

11. Si un jugador no fa cap jugada en un període de 7 dies, i la partida expira, la partida se li donarà per perduda.

12. Els jugadors que, per les causes que siguin, no tenen una progressió òptima en els períodes de temps determinats, ja sigui perquè triguen massa a fer jugada de forma reiterada, ja sigui per queixa del contrincant, l’organització es veurà obligada a procedir amb un advertiment o amonestació mitjançant el correu electrònic. Així, en el cas que el jugador sigui objecte d’una tercera amonestació, serà definitiva i quedarà fora de la competició amb els mateixos efectes que el punt 10.

Altres aspectes del joc

13. Novetat: En cas d’haver-hi incidències (com un jugador que no ens inicia la partida, o que triga molt en tirar) s’habilitarà un formulari que permetrà comunicar-nos directament amb la resta de jugadors per avisar-los d’aquestes incidències. Les comunicacions es rebran per correu electrònic i quedarà sempre garantida la privadesa de tots els jugadors, que en cas cas coneixeran les dades de contacte de la resta de jugadors.

14. En alguna ocasió s’ha donat el cas que l’aplicació de l’Apalabrados ® té alguna fallada (caiguda de servidor, per exemple) i desfà les darreres jugades. Com que no hi ha cap possibilitat de restablir-les, es continuarà jugant des del punt on es trobi la partida, tenint en compte que el desenvolupament de la partida pot ser diferent.

Comunicació de resultats

15. Novetat: El jugador que acaba la partida és el responsable de comunicar el resultat a l’organització. Tot i així, s’aconsella que tots dos jugadors vetllin per tal que els resultats arribin a l’organització, fet que implica que el jugador que no acaba la partida s’asseguri igualment que el resultat ha estat enviat i és correcte.

16. Els resultats es comunicaran a través d’un formulari, que s’habilitarà un cop estiguin inscrits tots els jugadors.

17. En casos especials no inclosos en aquesta normativa del campionat, la Comissió es guarda el dret de valorar-los i prendre les decisions escaients.

Calendari

18. Les inscripcions estan obertes fins el dia 15 de desembre, mitjançant el formulari d’inscripció.

19. El Torneig d’obertura tindrà lloc entre els dies 17 de desembre de 2018 i 24 de febrer de 2019.

20. El Torneig de cloenda es disputarà entre els dies 1 d’abril de 2019 i 9 de juny de 2019.

Novetat: Honestedat i joc net

21. L’objectiu principal de l’AJUSCATS és crear una comunitat activa en el joc de l’Scrabble i fomentar-ne les partides presencials als clubs o grups de joc locals. No tenim cap altra pretensió que la de fomentar aquest joc, per això us volem agrair per endavant el fet que no utilitzeu anagramadors, robots o qualsevol tipus d’aplicació que us faciliti fer les millors jugades, ja que la veritable satisfacció és guanyar per mèrits propis.

22. A diferència de l’Scrabble (on la validesa de les jugades només és comprobada si l’adversari la impugna, amb la conseqüent pèrdua del torn en cas que la jugada sigui incorrecta), l’Apalabrados només admet jugades vàlides, de manera que no es pot evitar que es facin tots els intents necessaris fins a trobar una jugada vàlida. Per tant, aquesta pràctica no seria considerada com joc brut.

Comença la Lliga AJUSCATS! Comença l’espectacle! Inscriu-te!