AJUSCATS: Campionat d'Aparaulats de l'AJUSC

L’AJUSCATS és el Campionat d’Apalabrados de l’Associació de Jugadors de Scrabble en català (AJUSC), que es juga amb l’Apalabrados en català.

El 6è Campionat d’Apalabrados de l’AJUSC és completament gratuït i està obert a tothom que hi vulgui participar i tingui el compromís de seguir-lo.

Tot seguit tens tota la normativa d’aquesta sisena edició:

1. Format del campionat

1.1. En aquesta 6a edició de l’AJUSCATS es manté el format de lliga amb divisions, on cada participant haurà de jugar contra la resta de jugadors de la seva divisió. Segons la posició obtinguda pujarà o baixarà de divisió en la següent Fase o Campionat.

1.2. En aquesta edició de l’AJUSCATS hi ha 2 fases independents, amb ascensos i descensos de divisió entre fases i amb inscripció independent per a cadascuna de les fases. Per tant, inscriure’s a la 1a Fase no obliga a participar en la 2a, i si algú no participa en la 1a Fase, però vol jugar a la 2a, també podrà fer-ho.

2. Configuració de les divisions

2.1. Cadascuna de les divisions tindrà un màxim de 22 jugadors i procurarem que les primeres divisions del campionat es mantinguin en aquest màxim.

2.2. En funció del nombre total d’inscrits, es decidirà el nombre de divisions i la quantitat de jugadors que componen les darreres divisions. El nombre de jugadors de les darreres divisions es podrà reduir per tal d’evitar que l’última divisió pugui tenir un nombre de jugadors massa baix.

2.3. També es tindrà en compte que el nombre de jugadors de la majoria de divisions sigui parell, de manera que si el total d’inscrits és imparell, procurarem que només la darrera divisió tingui un nombre de jugadors imparell.

3. Quantes partides es jugaran?

3.1. Com que el nombre màxim de jugadors per divisió és de 22, i el sistema de lliga obliga a fer enfrontaments entre tots els jugadors, cadascun dels inscrits haurà de disputar un màxim de 21 partides a cada fase. En total un màxim de 42, si es participa en les dues fases.

4. Assignació de divisions

4.1. Els jugadors que van participar en l’anterior edició seran assignats a la seva divisió en funció dels resultats obtinguts al darrer campionat, tenint en compte els seus possibles ascensos o descensos.

4.2. Novetat: Els jugadors que ja havien participat en l’AJUSCATS, però que no han participat en alguna de les darreres edicions, seran assignats a una divisió en funció de la seva darrera posició assolida, fent-los baixar 1 divisió per cada fase o edició en què no hagin participat des de la darrera vegada.

Exemple: Un jugador va participar per última vegada a la Fase de Cloenda del 4t AJUSCATS i va quedar al 28è lloc de la classificació global. Segons el repartiment de divisions actual, li correspondria la 2a divisió, però com que ha estat 2 fases sense jugar (Obertura i Cloenda del 5è AJUSCATS) se li assignaria la 4 divisió de la 1a Fase del 6è AJUSCATS.

4.3. Els jugadors nous, que no hagin participat en cap edició de l’AJUSCATS, passaran a les darreres places de la classificació general, per estricte ordre d’inscripció, i seran assignats a alguna de les últimes divisions.

5. Aparellaments setmana a setmana

5.1. Novetat: Els nous aparellaments de cada setmana es donaran a conèixer la nit de dissabte a diumenge, en temporades anteriors es donaven a conèixer la nit de diumenge a dilluns. Així, tenint en compte que la majoria de gent té festa els diumenges i treballa els dilluns, creiem que afavorirà que es comencin la majoria de partides dins del termini.

5.2. Per tal de mantenir un ritme de joc equilibrat entre els diversos jugadors del campionat, la programació de partides s’anirà coneixent setmana a setmana.

5.3. Les partides estaran programades de forma que se’n comencin a jugar tres cada setmana i hi hagi un termini de fins a tres setmanes per acabar-les. Cal iniciar les partides de cada setmana simultàniament.

5.4. Cal tenir en compte que cada setmana s’hauran de començar tres noves partides i no convé acumular-les amb les de les setmanes següents.

5.5. Cada setmana s’hauran d’iniciar 3 partides, per la qual cosa hi haurà 7 setmanes en les quals s’iniciaran partides, i 2 setmanes més per acabar les partides pendents de les setmanes anteriors. Per tant, cada fase del torneig tindrà una durada de 9 setmanes, és a dir, una mica més de dos mesos.

5.6. La llista de partides s’anirà publicant al web, a la pàgina corresponent de cadascuna de les divisions.

5.7. Els jugadors que estan a la columna de l’esquerra han de començar la partida al jugador de la seva dreta.

5.8. Novetat: Si el jugador de la columna de l’esquerra no comença la seva partida entre diumenge i dimarts, el jugador de la dreta tindrà dret a començar la partida a partir de dimecres, prenent-li aquest lleuger avantatge.

6. Sistema de puntuació

El sistema de puntuació es basa en les següents premises:

6.1. Cada victòria sumarà 3 ajuscpunts i l’empat es valorarà amb 1 ajuscpunt. Aclariment: L’aplicació de l’Apalabrados sempre dóna la victòria a un dels dos jugadors, però si dos jugadors acaben la partida amb els mateixos punts, ho considerem com un empat.

6.2. Cada divisió tindrà la seva pròpia classificació. De cada divisió en sortirà un campió.

6.3. Els jugadors empatats a ajuscpunts s’ordenaran segons la diferència del total de punts a favor amb el total de punts en contra obtinguts a totes les partides jugades.

7. Ascensos i descensos

7.1. Ascens: Les 5 primeres posicions de cada divisió pujaran 5 llocs a la classificació global de totes les divisions, excepte els de la 1a divisió.

7.2. Descens: De la mateixa manera aquells jugadors que quedin entre les 5 darreres posicions de cada divisió, baixaran 5 llocs a la classificació global de totes les divisions, excepte en el darrer grup que no tindrà afectació.

7.3. Aclariment: L’assignació de divisions es fa a partir de la classificació global de totes les divisions del torneig anterior, reordenada tenint en compte els ascensos i descensos descrits als punts 7.1 i 7.2 (de manera que s’intercanvien els que pugen amb els que baixen), excloent els jugadors de l’anterior torneig que no s’hi hagin tornat a inscriure i afegint els nous jugadors al final de tot, per ordre d’inscripció.

8. Rendicions o abandonaments

8.1. En cas de rendicions involuntàries, el jugador que s’ha rendit perdrà automàticament la partida. Es deixa a voluntat dels dos jugadors, però, pactar si en volen iniciar una altra. Es podrà tornar a iniciar sempre que estiguin dins del termini de joc i que quedessin més de 65 fitxes per repartir. Aquesta mesura es fa per evitar que si a un dels jugadors no li va bé una partida que ja està força avançada, pugui rendir-se i intenti convèncer al seu contrincant que ho ha fet involuntàriament per intentar començar-la de nou.

8.2. Si un jugador decideix retirar-se del campionat, passarà automàticament a la darrera posició de la classificació global de cara a posteriors edicions de l’AJUSCATS.

8.3. Si un jugador no fa cap jugada en un període de 7 dies, i la partida expira, la partida se li donarà per perduda.

8.4. Els jugadors que, per les causes que siguin, no tenen una progressió òptima en els períodes de temps determinats, ja sigui perquè triguen massa a fer jugada de forma reiterada, ja sigui per queixa del contrincant, l’organització es veurà obligada a procedir amb un advertiment o amonestació mitjançant el correu electrònic. Així, en el cas que el jugador sigui objecte d’una tercera amonestació, serà definitiva i quedarà fora de la competició amb els mateixos efectes que el punt 8.2.

9. Comunicació de resultats

9.1. Recomanem que el jugador que faci la darrera jugada de la partida s’encarregui de comunicar el resultat tan bon punt s’acabi la partida. Però, si per qualsevol motiu, vol fer-ho l’altre jugador, també pot fer-ho. Igualment s’aconsella que tots dos jugadors vetllin per tal que els resultats arribin a l’organització dins del termini, i que siguin correctes.

9.2. Els resultats es lliuraran a través de la mateixa pàgina on es publiquen els aparellaments.

10. Calendari

10.1. Les inscripcions a la 1a Fase estan obertes entre el 3 i el 17 de febrer del 2021 (ambdós inclosos), mitjançant el formulari d’inscripció.

10.2. Del 18 al 20 de febrer del 2021 es publicarà l’assignació dels jugadors a cada divisió. Els jugadors podran revisar-ho i comunicar les errades a l’organització i es corregiran les errades que puguin aparèixer.

10.3. La 1a Fase del 6è AJUSCATS es jugarà entre el 21 de febrer i el 24 d’abril de 2021.

10.4. Les inscripcions a la 2a Fase estaran obertes entre el 14 i el 28 d’abril del 2021 (ambdós inclosos), mitjançant el formulari d’inscripció.

10.5. Del 29 d’abril a l’1 de maig del 2021 es publicarà l’assignació dels jugadors a cada divisió. Els jugadors podran revisar-ho i comunicar les errades a l’organització i es corregiran les errades que puguin aparèixer.

10.6. La 2a Fase del 6è AJUSCATS es jugarà entre el 2 de maig i el 3 de juliol de 2021.

11. Novetat: Nova versió de l’Apalabrados

La nova versió de l’Apalabrados incorpora unes “ajudetes” o “potenciacions” que posen en perill que la competició sigui justa. Però les partides jugades en la modalitat Clàssica de la nova versió permeten jugar sense les “ajudetes”, com en l’antiga versió.

El problema és que si un jugador obre la partida des de l’aplicació antiga a un jugador que té la nova versió, a aquest segon se li obre la partida en mode “Casual”, de manera que el segon sí que té disponibles les “ajudetes”, però el primer no.

11.1. Per participar en el 6è AJUSCATS és obligatori tenir la nova versió de l’Apalabrados, per tal de poder iniciar les partides en el mode Clàssic i per poder comprovar que t’han iniciat les partides en aquesta modalitat.

11.2. Si conserveu la versió antiga de l’Apalabrados, us haureu d’instal·lar també la nova versió, com a mínim per poder iniciar les partides en el mode Clàssic i per poder comprovar que te les han iniciat en aquest mode. Si ho preferiu, podreu fer les següents jugades amb l’aplicació antiga, però haureu d’iniciar cada partida amb la nova aplicació.

11.3. Només podeu tenir les dues versions de l’Apalabrados instal·lades al mateix dispositiu si ja teníeu instal·lada l’aplicació antiga sense publicitat (de pagament) i també us instal·leu la nova. Si manteníeu la versió antiga amb publicitat, la perdreu en actualitzar-la a la nova.

Teniu més informació sobre la Nova Versió a la nostra pàgina sobre l’Apalabrados en català.

12. Altres aspectes del joc

12.1. Cada divisió compta amb una pàgina d’incidències des d’on podrà enviar missatges a la resta de jugadors de la seva divisió, per tal que puguin resoldre les incidències directament entre ells. En cas que el contrincant no atengui els comentaris que li feu mitjançant aquest formulari, feu-ho saber a l’organització. Els missatges us arribaran al vostre correu electrònic i per respondre a l’altre jugador haureu de fer-ho també a través de la pàgina d’incidències.

12.2. En alguna ocasió s’ha donat el cas que l’aplicació de l’Apalabrados té alguna fallada (caiguda de servidor, per exemple) i desfà les darreres jugades. Com que no hi ha cap possibilitat de restablir-les, es continuarà jugant des del punt on es trobi la partida, tenint en compte que el desenvolupament de la partida pot ser diferent de com havia anat.

12.3. En casos especials no inclosos a les bases del campionat, l’organització es reserva el dret de valorar-los i prendre les decisions escaients.

Important: Honestedat i joc net

L’objectiu principal de l’AJUSCATS és crear una comunitat activa en el joc de l’Scrabble i fomentar-ne les partides presencials als clubs o grups de joc locals. No tenim cap altra pretensió que la de fomentar aquest joc, per això us volem agrair per endavant el fet que NO utilitzeu anagramadors, robots o qualsevol mena d’aplicació o ajuda externa que us faciliti fer les millors jugades, ja que la veritable satisfacció és guanyar per mèrits propis.

A diferència de l’Scrabble (on la validesa de les jugades només és comprovada si l’adversari la impugna, amb la consegüent pèrdua del torn en cas que la jugada sigui incorrecta), l’Apalabrados només admet jugades vàlides, de manera que no es pot evitar que es facin tots els intents necessaris fins a trobar una jugada vàlida. Per tant, aquesta pràctica no seria considerada com joc brut.


Comença la Lliga de l’AJUSCATS! Comença l’espectacle!