BASES DEL SEGON CAMPIONAT D’AJUSCATSlogo

L’Associació de Jugadors de Scrabble en Català (AJUSC) torna a organitzar un campionat d’Aparaulats amb el nom de Segon Campionat d’Ajuscats. Com en la primera edició, es tracta d’un torneig obert en què pot participar tothom de manera gratuïta, tot i que el funcionament serà un pèl diferent, amb algunes novetats força interessants. Tanmateix, igual que en el Pimer Campionat d’Ajuscats, constarà de dues fases que es detallen tot seguit:

 

 

PRIMERA FASE

 

Segons el nombre d’inscripcions es faran grups de 14 o 15 jugadors que s’enfrontaran entre ells una sola vegada. Per jugar totes aquestes partides s’invertirà un mes, temps més que suficient perquè no hi hagi corredisses de darrera hora.

fase1Quan totes les partides s’hagin disputat, cada grup tindrà la seva classificació.

 

Com s’aprecia en la imatge, les posicions assolides tenen un color diferent, de tal manera que les dues primeres aniran al grup de les Estrelles (verd) de la Segona Fase, les dues següents posicions al grup del Pentàgon (groc) i així successivament.

 

D’entrada, la primera posició de cada grup de la Primera Fase tindrà dues estrelles (★★), mentre que el segon classificat en tindrà una (★).  

 

La resta de colors no guanyaran estrelles però no obstant, donen la possibilitat d’ascendir de grup, excepte les 3 darreres posicions (color negre ) que malauradament quedaran fora del campionat.

 

 

SEGONA FASE (triple ronda)

 

Del resultat de les classificacions dels grups de la Primera Fase, es formen els grups de la Segona Fase. Aquesta segona fase consta de tres rondes on s’enfronten els jugadors de cada grup de color.

grups

Aquestes classificacions tenen conseqüències directes per als jugadors depenent de la ronda que es disputi. La primera ronda va així:

 

estrelles


Grup de les Estrelles
. Les quatre primeres posicions obtenen estrelles: 4 per a la primera posició, 3 per a la segona, 2 per a la tercera i 1 per a la quarta. Els 4 darrers llocs baixen al grup immediatament inferior (enaquest cas el groc). La cinquena i sisena posició romanen al grup però sense estrelles.

.

pentagonGrup del Pentàgon . Les quatre primeres posicions pugen al grup de les Estrelles (verd), amb premi per a la primera posició, que obté 2 estrelles, i per a la segona, que n’obté una. La tercera i quarta posicions pugen però sense estrella. Els 4 darrers llocs baixen, mentre que la cinquena i sisena posició romanen al grup.

.

 

quadratGrup del Quadrat. Les quatre primeres posicions pugen al grup del Pentàgon (groc), amb premi únic per al primer lloc, que obté una estrella. Els llocs segon, tercer i quart pugen però sense estrella. Els 4 darrers llocs baixen, mentre que la cinquena i sisena posició romanen al grup. 

.

.

corGrup del Cor. Les quatre primeres posicions pugen al grup del Quadrat (taronja), sense cap premi, tret del fet de l’ascens. Els 4 darrers llocs baixen, mentre que la cinquena i sisena posició romanen al grup.

.

.

 

llampGrup del Llamp. Les quatre primeres posicions pugen al grup del Cor (vermell), sense cap premi tret del fet de l’ascens. La cinquena i sisena posició romanen al grup. I finalment els 4 darrers llocs (▼) queden eliminats del campionat.

.

.

 

cercleGrup de l’Esfera. Les quatre primeres posicions pugen al grup del Llamp (violeta) i se salven, per tant, de l’eliminació. Tota la resta de jugadors del grup queden eliminats, juntament amb els 4 que s’eliminen del grup del Llamp.

.

.

 

 

La segona ronda és molt semblant a l’anterior. Els grups superiors tenen el mateix funcionament, però on sí que hi ha canvis és als darrers grups.

 

corillampEl grup de l’Esfera ja està eliminat, per tant, el grup del Llamp passa a ser el darrer grup i d’aquesta manera agafa el funcionament del grup de l’esfera de la ronda anterior: les 4 primeres posicions pugen al grup del Cor i la resta de posicions (▼) queden eliminades.

Per altra banda, el grup del Cor pren el funcionament del grup del Llamp a la ronda anterior: les 4 primeres posicions pugen, la cinquena i sisena posició romanen al grup i les darreres 4 són eliminades.

 

.

La tercera ronda canvia de funcionament, ja que no hi ha participants eliminats. Simplement s’adjudiquen les estrelles igual que a les rondes anteriors. D’aquesta manera finalitza la segona fase del campionat.

 

 

CAMPIÓ DEL SEGON CAMPIONAT D’AJUSCATS

 

El campió final no va en funció de les victòries aconseguides, sinó de les estrelles (★) que s’han anat acumulant en tota la competició. En cas d’empat a estrelles, es té en compte el nombre de victòries, i si així també hi ha empat, es té en compte els punts a favor aconseguits en tota la competició.

Estrelles ★ > Victòries > Mitjana de punts a favor

 

MOLT IMPORTANT! LA COMPOSICIÓ DELS GRUPS QUEDA SUPEDITADA A LA INSCRIPCIÓ FINAL DE PARTICIPANTS, AIXÍ COM EL NOMBRE DE POSICIONS QUE PUGEN, BAIXEN O ROMANEN A CADA GRUP.

 

 

INSCRIPCIONS I CALENDARI

 

 1. Període d’inscripcions. Fins al 5 de novembre mitjançant aquest formulari.
 2. Primera Fase. Es farà entre els dies 7 de novembre i 11 de desembre.
 3. Segona Fase. En funció del nombre d’inscripcions pot variar la durada. Es preveu començar el dia 12 de desembre. Una vegada formalitzades les inscripcions, es determinaran les dates de les eliminatòries.

 

 

ASPECTES DEL JOC

 

  1. En el cas que una partida acabi en empat, es comptarà mig punt per a cada jugador.
  2. En alguna ocasió s’ha donat el cas que l’aplicació d’Aparaulats té alguna fallida (caiguda de servidor, per exemple) i desfà les darreres jugades. Com que no hi ha cap possibilitat de restablir res, es continuarà jugant des del punt on es trobi la partida, tot i saber que es poden canviar les jugades.
  3. El jugador que inicia la partida és el responsable de lliurar el resultat a l’organització mitjançant el formulari establert. Tot i així, s’aconsella que tots dos jugadors vetllin perquè els resultats arribin a l’organització, fet que implica que el jugador que no inicia la partida s’asseguri igualment que el resultat ha estat enviat.
  4. En cas de rendicions involuntàries, el jugador que s’ha rendit perdrà automàticament la partida per un resultat de 0 a X (on X és la mitjana actual del contrincant). Es deixa a voluntat dels dos jugadors, però, pactar si en volen iniciar una altra.
  5. Si un jugador no fa la seva jugada en un període de 7 dies, la partida es donarà per perduda amb un resultat de 0 a X (on X és la mitjana actual del contrincant).
  6. Si un jugador decideix retirar-se del campionat, totes les partides es resoldrien amb un 0 a X (on X és la mitjana actual del contrincant), tant si estan disputades com si falten per disputar. En cas que la baixa es produeixi en la Segona Fase, en acabar la ronda la seva plaça quedaria lliure i seria ocupada pels millors classificats dels grups inferiors de forma concatenada.
  7. Els jugadors que, per les causes que siguin, no tenen una progressió òptima en els períodes de temps determinats, perquè tirguen dos o tres dies a fer jugada de forma reiterada,  per queixa del contrincant en aquest aspecte o per raons que puguin succeir-se, l’Organització es veurà obligada a procedir amb un advertiment o amonestació mitjançant el correu electrònic. Així, en el cas que el jugador sigui objecte d’una tercera amonestació, serà definitiva i quedarà fora de la competició amb els mateixos efectes que el punt 5.
  8. L’ordre de classificació a la Primera Fase es farà seguint aquest ordre:
   1. Quantitat d’Estrelles.
   2. Punts: 1 punt per victòria i 1/2 per empat.
   3. % de victòries
   4. Major mitjana de punts a favor.
  9. En casos especials no inclosos a les bases del campionat, l’Organització es guarda el dret de valorar-los i prendre les decisions escaients.