A la taula següent hi ha l’assignació de divisions per a la 2a Fase del 8è AJUSCATS.

[table colalign=”center|center|center|center|left|center|center|center” file=”https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vTSj44pBptQDW0Z4AHVJHsaGRaT-AZ3DppLPpLxW1IOXsTdh0uLYA1MTJVDLSHT2ZiTEmngD6CBuEpz/pub?gid=1561492607&single=true&output=csv”][/table]

La jugadora que no té una divisió assignada, es va inscriure a la 2a Fase del 8è AJUSCATS, però no va confirmar la seva inscripció, tot i haver estat avisada per correu electrònic. Esperem que a la 3a Fase completi la inscripció per poder tornar-hi a participar!

TRUC: Per localitzar-te ràpid a la taula, pots clicar a la capçalera de la columna “Usuaris”, per ordenar la llista alfabèticament.

Llegenda:

 • OG: Ordre general.
 • Div: Divisió assignada.
 • OD: Ordre a la divisió.
 • Usuaris: Nom d’usuari d’Apalabrados.
 • Municipis: Municipi de cada participant.
 • UP: Última participació.
 • PA: Posició en anteriors AJUSCATS.
 • OI: Ordre d’inscripció

Última participació:

 • 8A1F: 1a Fase del 8è AJUSCATS
 • 7A2F: 2a Fase del 7è AJUSCATS (+22)
 • 7A1F: 1a Fase del 7è AJUSCATS (+44)
 • 6A2F: 2a Fase del 6è AJUSCATS (+66)
 • 6A1F: 1a Fase del 6è AJUSCATS (+88)
 • 5Ac: Cloenda del 5è AJUSCATS (+110)
 • 5Ao: Obertura del 5è AJUSCATS (+132)
 • 4Ac: Cloenda del 4t AJUSCATS (+154)
 • 4Ao: Obertura del 4t AJUSCATS (+176)
 • 3A: 3r AJUSCATS (+198)
 • 2A: 2n AJUSCATS (+220)
 • 1A: 1r AJUSCATS (+242)
 • NOU: No ha participat en cap AJUSCATS

L’ordenació dels jugadors s’ha fet segons els següents criteris:

1. Els jugadors que han participat en l’anterior edició s’ordenen segons la seva darrera posició assolida.

2. En el cas dels jugadors que no han jugat a la darrera edició, s’ha agafat la darrera posició que va obtenir i se li sumen 22 posicions per cada fase en què no ha participat.

3. Els jugadors que no han participat mai a l’AJUSCATS s’han afegit al final, per ordre d’inscripció.

4. L’ordre d’inscripció només es té en compte en el cas dels nous jugadors.